Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektionsuppgifter 1 1 .Vad betyder ordet ekologi och vad handlar det om? Svar: Ordet ekologi menas samspelet mellan djur och natur. Det handlar om omgivningen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektionsuppgifter 1 1 .Vad betyder ordet ekologi och vad handlar det om? Svar: Ordet ekologi menas samspelet mellan djur och natur. Det handlar om omgivningen,"— Presentationens avskrift:

1 Lektionsuppgifter 1 1 .Vad betyder ordet ekologi och vad handlar det om? Svar: Ordet ekologi menas samspelet mellan djur och natur. Det handlar om omgivningen, populationen, arterna (organismer). 2. Beskriv genom ett exempel vad en art är. Människor är en slacks art växter är också en slags art. Svar: En art menas med att några djur som har samma egenskaper. 3. Beskriv vad ett ekosystem är och ge även exempel på minst två olika ekosystem. Svar: Ekosystem som har många olika arter har ett regnskog och korallrev. Sedan finns det också ett ekosystem med få olika arter två exempel är nordpolen och öknen. 4. Redogör för Darwins evolutionsteori (max 200 ord). I beskrivningen ska du använda uttrycket ”Survival of the fittest”. Svar: Det handlar om att hans teori kring människas utveckling och evolution alla präster vill att människor skulle tro på gud så de kunde känna mer pengar och hans teori var i deras väg och de vill döda han. Han trodde ju på att människorna kom från aporna. Han gjorde en bok om hur människan utvecklades och hur teorin var från något enkelt till avancerat. Evolutions teorin beskriver om utvecklingen av olika liv. Vad han menade med ”the survival of the fittest” var att den individen som passar bra på vår jord och utvecklas till bättre är dom som kommer föröka sig och stanna kvar. Det är dom som får levande barn.

2 . Redogör för Darwins evolutionsteori (max 200 ord).
I beskrivningen ska du använda uttrycket ”Survival of the fittest”. Svar: Det handlar om att hans teori kring människas utveckling och evolution alla präster vill att människor skulle tro på gud så de kunde känna mer pengar och hans teori var i deras väg och de vill döda han. Han trodde ju på att människorna kom från aporna. Han gjorde en bok om hur människan utvecklades och hur teorin var från något enkelt till avancerat. Evolutions teorin beskriver om utvecklingen av olika liv. Vad han menade med ”the survival of the fittest” var att den individen som passar bra på vår jord och utvecklas till bättre är dom som kommer föröka sig och stanna kvar. Det är dom som får levande barn. 5. Beskriv likt en saga hur du besöker två olika platser där den biologiska mångfalden är stor. respektive liten (Skriv den på ett sätt så att den kan läsas upp på 1-2 minuter för klassen) Jag var på besök i regnskogen med några vänner och det var så fantastiskt fin med många olika djur arter, synd att folk vill förstöra något så vackert. Vi vandrade runt ett tag och tog många olika bilder på djur, natur och oss själva förstås. Andra dagen var jag i nordpolen och det var så kallt vi kollade isbjörnarna, sälarna och pingvinerna från avstånd dock, det var så risigt kallt att vi frös tårna av oss men allt det vita var förstås fint. Vi tog bilder men inga så värst fina för ingen orka ta kort i kylan när man var så snorig och helt fast frusen.

3 Lektionsuppgifter 2 6. Beskriv hur vatten rör sig i naturen (vattnets kretslopp). Svar: Först avdunstar havet på grund av värmen av solen sen går den och bildar moln sen när molen har blivit tillräckligt kalla blir dom tunga och måste släppa ner all vatten den fyllts med så kommer det regn eller snö som sen rinner till sjön (ytvatten avrinning) eller kommer det tillbaka till havet igen som heter (grundvatten avrinning) och en del går till växterna och naturen. Från växten kan vattnet stiga upp till molnen igen. 71 % av jordens yta är täckt av vatten dom andra drivs av solen, detta innebär att det är mer vatten än mark på jorden. 7. Vad innebär symbios, ge minst två verkliga exempel?. Svar: Det är ett samarbete mellan två livsformer. Mutalistism och det betyder att både sorterna har nytta av det dom utför tillsammans och Paratism detta är bara en livsform som tjänar på att samarbete och skillnaden kan vara stor som t.ex. en myra och en människa. 8. Fotosyntesen är viktig vilket även cellandningen är. Hur ser dessa reaktioner ut? För möjlighet till högre omdöme/betyg ska du även visa hur de hänger ihop. Svar: Fotosyntes: Koldioxid – Vatten – energi – socker – syrgas. 1: Trädet suger upp vatten genom rötterna allt och ända upp till bladets slut Fotosyntes heter också med annat namn kolsyreassimilation och är en process som levande organismer tar vara på energi från ljus och §+sparar. Fotosyntesen fixar fram energi syre- och kolhydratmolekyler av koldioxid och vatten. Fotosyntes i växter försiggår i kloroplasterna i bladen på dagen med som kommer från solljuset. Svar: Cellandningen: Syre – Glukos – Solenergi – Koldioxid – Vatten. 2: kan syfta på två näraliggande begrepp. Ofta menar man all biologisk förbränning och energiutvinning. Rent vetenskapligt är cellandningen det sista steget i energiutvinningen, även kallad elektronkedjan (se elektrontransport och oxidanter fosforylering). En synonym till cellandning är inre andning.

4 8. Fotosyntesen är viktig vilket även cellandningen är
8. Fotosyntesen är viktig vilket även cellandningen är. Hur ser dessa reaktioner ut? För möjlighet till högre omdöme/betyg ska du även visa hur de hänger ihop. Svar: Fotosyntes: Koldioxid – Vatten – energi – socker – syrgas. 1: Trädet suger upp vatten genom rötterna allt och ända upp till bladets slut Fotosyntes heter också med annat namn kolsyreassimilation och är en process som levande organismer tar vara på energi från ljus och §+sparar. Fotosyntesen fixar fram energi syre- och kolhydratmolekyler av koldioxid och vatten. Fotosyntes i växter försiggår i kloroplasterna i bladen på dagen med som kommer från solljuset. Svar: Cellandningen: Syre – Glukos – Solenergi – Koldioxid – Vatten. 2: kan syfta på två näraliggande begrepp. Ofta menar man all biologisk förbränning och energiutvinning. Rent vetenskapligt är cellandningen det sista steget i energiutvinningen, även kallad elektronkedjan (se elektrontransport och oxidanter fosforylering). En synonym till cellandning är inre andning.

5 Lektionsuppgifter 2 9. Som avslutande uppgift ska du göra en näringskedja i så många steg som du bara kan, minst 4 steg. Denna näringskedja gör du sedan om till en energipyramid. Som avslutning beskriver du vad en näringsväv är. Svar: Det börjar med producent vänliga alg och växter sen är det primärinkomsten d.v.s. växtätare som in sin del blir ätna av sekundärinkomsten och dem blir ätna av tertiärinkomsten. Det är sammanknutna näringskedjor. Med näringskedja menas hur näringsämnen för blir mera och omvandlas genom en kedja av organismer (djur, växter och liknande) som äter eller äts av upp av varandra i ett ekosystem. Pyramid: Sparvhök – sädesärla – kålfjäril – kål. Näringsväv är ett färdigt samband mellan producerande och konsumerande organismer i ett ekosystem. En närings väv kan man se hur olika ämnen (näringsämnen och gifter) sprids och omvandlas i ekosystemet. 10. * I fråga 9 beskrev du en näringskedja som även blev en energipyramid. Kan näringskedjor bli hur långa som helst, utgå från resonemang kring energi i sammanhanget. Fundera även kring påståendet att det vore bra (det bästa) för jorden om fler människor blev vegetarianer. Svar: Ja det kan utvecklas mera men det beror på vart det startar från. Det skulle inte bli så bra om alla blev vegetarianer, det skulle bli mera djur och mindre gräs osv.. på sätt och vis är det ju bra men det skulle nog inte bli lika bra för miljön.

6 11. Kretslopp finns de många olika av
11. * Kretslopp finns de många olika av. Fundera kring varför vi människor intresserar oss för dessa. Är kunskap/tankar om kretslopp viktiga? Varför är det i så fall viktigt? Svar: Kretsloppet är viktigt eftersom allt måste gå om annars skulle vår planet sluta fungera och all djur och alla människor skulle inte existera eller kunna överleva. 12. * Varför behöver näringskedjor börja med producenter?’ Svar: En näringskedja visar näringens transport genom ekosystemet. Den börjar alltid med en producent, vanligen en växt eller alg. Nästa steg är en växtätare ... En anledning är att varje djur behöver en stor yta för sin försörjning. 13. * I naturen förekommer ekologiska nischer. Dessa uppstår som en konsekvens av konkurrens. Beskriv någon nisch och koppla din nisch till evolution. Svar: En ekologisk nisch är ett område som en speciell art kan föröka sig och anpassa till området. Ett område är habitat och denna art har många nischer och det betyder att den klarar sig mot hot från andr

7 Lektionsuppgifter 3 14. Nedbrytare är viktiga, vilka är dessa och vad gör dem? Svar: Det är döda djur och växter som man bryter ned till organisk material. 15. Vintern närmar sig nu snabbt, vad innebär det för naturen (främst djuren)? Beskriv några olika strategier som djur har för att överleva som djur i Sverige. Svar: På vintern blir allting svarar det blir en kamp att hitta mat och framför allt vatten och det är ju vad djur och växter behöver för att kunna klara sig, man kanske tänker på att det finns gott om vatten eftersom snön ligger på marken men allt fryser till is. Dom behöver ljus, näring till växterna men marken är frusen så de kan inte suga åt sig de. Värme behöver dom för att växterna ska klara av det mesta men det finns bra med koldioxid men det gör ingen stor nytta utan alla andra punkter. Strategierna är så här många djur äter snön för att få vatten i sig, små kryp har det bra mellan snö och mark där är det skönt och vita djur trivs med snön. På vintern går vissa djur i ide eller flyttar till varmare länder och andra får tjockare päls.

8 Lektionsuppgifter 3 16. Filmen/klippen beskriver en del av begreppet hållbarhet. Beskriv tydligt vad själva fackuttrycket hållbarutveckling handlar om (du ske definiera uttrycket). Svar: Själva jorden håller på att förstöras eftersom folk tänker inte på att dom skräpar ner utan förväntar sig alltid att det ska vara rent på picknick platser men ser inte sig själva lämna skräpet. Folk tänker inte på sina misstag de sant att dom får jorden lite bättre eftersom man har utvecklat miljöbilar osv men det tänker inte på att cykla istället för att åka bil hela tiden. Man vill ha färre människor på jorden så att djur och människor mår bra på jorden och då måste man göra fattiga människor rika så att dom föder färre barn. 17. Hur uppfattade du filmen (framförallt klädindustrin?). Svar: Jag uppfattade det som att när man själv ser en fin tröja så tänker man inte så mycket på priset utan köper den fast man kanske inte behöver just denna tröja men när man ska köpa till sin vän så tänker man på priset och om det är nödvändigt om man ska köpa just denna tröja. a. Är detta rimligt? Svar: Ja de är det. b. Är du en del av orsaken/problemet? Svar: inte så mycket men man har ju systrar som gillar shopping och när man ser dom ska köpa till sina vänner är det annorlunda, kan till och med hända att presenten de köpt sparar själva och köper nåt annat till vännen. c. Ska vi lägga oss i detta eller är det bara så det är (vi har vårat liv de har sitt?) Svar: Ja alla problem måste ha en lösning.

9 Lektionsuppgifter 3 18. Finns det någonting du är beredd att ändra på efter att ha arbetat med ovanstående frågor? Svar: Först och främst måste man tänka på vad man ska köpa och om det verkligen är nödvändigt sedan kan man diskutera priserna. Motivera din åsikt. 19. * Vad innebär ekologiska fotavtryck? Svar: Det handlar oftast av utsläpp av koldioxid, men det är också hur stor yta som man behöver för att ta hand om avfallet.

10 Lektionsuppgifter 3 20. * Kommer du efter detta avsnitt att ändra på någonting eller börja fundera mer på hur Du lever? Beskriv på vilket sätt Du kommer (eller skulle kunna) förändra ditt liv för att kommande generationer ska ha goda eller bättre möjligheter till att få ett bra liv… Svar: När jag får mitt körkort ska jag inte köra så mycket och släppa ut koldioxid och ska tänka på att vara miljövänligare och inte köpa onödiga saker framför allt inte skräpa.


Ladda ner ppt "Lektionsuppgifter 1 1 .Vad betyder ordet ekologi och vad handlar det om? Svar: Ordet ekologi menas samspelet mellan djur och natur. Det handlar om omgivningen,"

Liknande presentationer


Google-annonser