Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka lantbrukare anmäler sig till Greppa näringen och varför? Stina Olofsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka lantbrukare anmäler sig till Greppa näringen och varför? Stina Olofsson."— Presentationens avskrift:

1 Vilka lantbrukare anmäler sig till Greppa näringen och varför? Stina Olofsson

2 Antal företag i Greppa Näringens målgrupp; gårdar> 50 ha och/eller > 25 de länantallänantal Skåne4300Västra Götaland4200 Halland1400Kalmar1600 Blekinge 460Gotland 850 Totalt6200Totalt6650

3 Måluppfyllnad i augusti 2004 LänSlutmål, antMedl.aug04Måluppf.,% Skåne2940239281 V.Götaland168080048 Halland96660262 Kalmar64038560 Blekinge42019346 Gotland34011634

4 Förhållandet mellan slutmål och antal medlemmar i augusti 2004

5 Antal medlemmar i augusti 2004

6 Åkerareal och REKO-anslutning bland nya medlemmar LänNya medl.Areal, haAndel REKO, % Skåne, Halland, Blekinge År 2001 993 115 66 År 2002 1374 96 46 År 2003 784 87 32 S:a 3151 101 49 Kalmar, Gotland, V. Götaland År 2003 1142 100 38

7 Andel djurgårdar i Skåne, Halland och Blekinge årNya medlemmar med växtnärings- balans Andel djur- gårdar av dessa Antal de/ gård med >10 de 2001 741 57 94 2002 869 68 87 2003 415 69 79 s:a 2025 64 88

8 Fråga 1 Vilken är den viktigaste verksamheten på Din gård? Bas: Medlemmar respektive Icke medlemmar i Greppa Näringen VÄXTNÄRINGSUNDERSÖKNINGEN 2003 Procent

9 Fråga 4, bild 1 Frågor kring ekonomi mm med koppling till växtnäringsläckage Bas: Medlemmar respektive Icke medlemmar i Greppa Näringen Ju högre siffra desto bättre tycker lantbrukarna att påståendet stämmer VÄXTNÄRINGSUNDERSÖKNINGEN 2003 Medel Jag planerar att utveckla mitt lantbruk mycket de närmaste 10 åren Jag kan inte minska mitt djurinnehav för då förlorar jag för mycket pengar Jag måste i första hand tänka på inkomsterna och låta kostnadsjakten komma i andra hand Det vore bra om köparna av lantbrukets produkter (mejeri, slakteri etc) krävde att alla leverantörer hade växtnäringsbalanser Det är gårdar med stora djurbesättningar som sparar pengar på att minska sitt växtnäringsläckage

10 Fråga 8 Har du före medlemskapet i Greppa Näringen haft regelbunden växtodlingsrådgivning/utfodringsrådgivning som du själv har betalat för? Bas: Medlemmar i Greppa Näringen VÄXTNÄRINGSUNDERSÖKNINGEN 2003 Procent

11 Fråga 10 Frågor kring vilka som påverkat dig att gå med i Greppa Näringen Bas: Medlemmar i Greppa Näringen Ju högre siffra desto större påverkan VÄXTNÄRINGSUNDERSÖKNINGEN 2003 Medel Växtodlingsrådgivare (Hushållningssällskapet mfl) Köpare av mina produkter ( t ex mejeriförening, Danisco, Lantmännen) Husdjurs-/seminförening LRF Konsult Privat rådgivare/organisation Grannar/andra lantbrukare Länsstyrelsens kurser (Reko, behörighetskurser) LRF (lokalavdelning, möten etc)

12 Fråga 12 Hinder för medlemskap i Greppa Näringen Bas: Medlemmar respektive Icke medlemmar i Greppa Näringen Ju högre siffra desto större hinder VÄXTNÄRINGSUNDERSÖKNINGEN 2003 Medel Det innebär ännu mer pappersarbete än vad man redan har Man har inte möjlighet att åtgärda växtnäringsförlusterna utan att minska på produktionen Man ogillar att någon utomstående skall in och peta i driften på gården Man ogillar att uppgifter från gården går till myndigheterna Man tror att man måste göra som rådgivaren säger Man tror inte på miljörådgivning utan anser att åtgärder ska vidtas först när lagen så kräver Man är för gammal för att sätta igång ett så långsiktigt arbete

13 Fråga 18 Areal åker Bas: Medlemmar respektive Icke medlemmar i Greppa Näringen VÄXTNÄRINGSUNDERSÖKNINGEN 2003 Procent

14 Fråga 28 Ålder Bas: Medlemmar respektive Icke medlemmar i Greppa Näringen VÄXTNÄRINGSUNDERSÖKNINGEN 2003 Procent - 45 år 56- år 46-55 år

15 Vilken produktion bör medlemmarna i Greppa Näringen ha för bästa effekt? Gårdar: –med stallgödselhantering –med stor areal –med genomsläppliga jordar –i områden nära kusten

16 Vilka lantbrukare är svåra att påverka? De som: –planerar att sluta inom några år –är hårt pressade ekonomiskt –inte anser att lantbruket påverkar miljön i någon större grad –redan är mycket miljömedvetna och redan har genomfört mycket av miljöåtgärder


Ladda ner ppt "Vilka lantbrukare anmäler sig till Greppa näringen och varför? Stina Olofsson."

Liknande presentationer


Google-annonser