Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Definition av ledning Ledning är en verksamhet som syftar till att säkerställa att tillgängliga resurser samordnas och utnyttjas på bästa sätt, för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Definition av ledning Ledning är en verksamhet som syftar till att säkerställa att tillgängliga resurser samordnas och utnyttjas på bästa sätt, för att."— Presentationens avskrift:

1

2 Definition av ledning Ledning är en verksamhet som syftar till att säkerställa att tillgängliga resurser samordnas och utnyttjas på bästa sätt, för att förelagd uppgift ska kunna lösas. Ledning utgör en kontinuerlig process som består av planering, genomförande och uppföljning. Ledning är en medveten påverkan på ett system av människor och teknik. Ledning utövas av chef. Chefen kan understödjas av en stab.

3 Ledning Med ledning vill vi styra utvecklingen AGERA, inte PARERA

4 Innehåll i ledning

5 Normativ och strategisk ledning

6

7 Nivå 3-insats

8 Nivå 2-insats

9 Nivå 1-insats

10 Andra arbetsuppgifter (Utöver ledning) Dokumentation i annat syfte än ledning – Olycksorsak – Rapportskrivning – Lagkrav (Ingrepp i annans rätt etc.) Samband Information – Egna – Egna och samverkande enheter – Drabbade – Övriga berörda – Massmedia – Allmänhet

11 Andra arbetsuppgifter (Utöver ledning) forts. Personalplanering – Avlösningsplanering – Arbetstidsdokumentation Underhåll – Mat och dryck – Materielbehov på kort sikt – Materielbehov på lång sikt Transport Specialfunktioner – Kemi – Väder – Geologi – Ekonomi – Juridik – Byggnadsstabilitet

12 Ytterligare arbetsuppgifter - som framkom vid grupparbete Regelbunden uppföljning Skapa tydlig ledningsstruktur Bakåtrapportering Fördela arbetsuppgifter Sektorindela Arbetsmiljö Ordergivning Omfallsplanering Restvärde Prognos

13 Span of control (SOC) Span of control är den mängd arbetsuppgifter man klarar av att hantera samtidigt. Ungefär ”Hur många bollar man kan ha i luften samtidigt” Span of control minskar vid stress och trötthet. Om man går över sin ”span of control” tenderar man ofta att lösa de mest akuta sakerna alternativt de saker där man känner sig trygg alternativt det folk skriker mest om. Man parerar istället för att agera. Individuellt, men i normalsituationen är SOC 7-8 och under stress 3-5

14 En bra arbetsbelastning Arbete 1 Arbete 2 Arbete 3 Arbete 4 Arbete 5

15 Arbete 1 Arbete 2 Arbete 3 Arbete 4 Arbete 5

16 Arbete 1 Arbete 2 Arbete 3 Arbete 7 Arbete 6 Arbete 4 Arbete 5 Arbete 9 Arbete 8

17 Arbete 1 Arbete 2 Arbete 3 Arbete 4 Arbete 5 Arbete 9 Arbete 8 Arbete 6 Arbete 7

18 Arbete 1 Arbete 2 Arbete 3 Arbete 4 Arbete 5 Arbete 8 Arbete 6 Arbete 7 Arbete 9

19 Arbete 1 Arbete 2 Arbete 3 Arbete 4 Arbete 5 Arbete 8 Arbete 6 Arbete 7 Arbete 9 Arbete 11 Arbete 10 Arbete 13 Arbete 12

20 Arbete 1 Arbete 2 Arbete 3 Arbete 4 Arbete 5 Arbete 8Arbete 6Arbete 7 Arbete 9 Arbete 11 Arbete 10 Arbete 13 Arbete 12 STABEN avlastar beslutsfattare

21 Arbete 1 Arbete 2 Arbete 3 Arbete 4 Arbete 5 Arbete 9 Arbete 10

22 Arbete 1 Arbete 2 Arbete 3 Tid till förfogande Tid att tänka! Tid att fundera och reflektera över vad man gjort Tid att tänka framåt på vad man vill göra Tid att bolla ideér Tid att lyssna på medarbetare Tid att engagera och uppmuntra medarbetare Handlingsfrihet Möjlighet att agera

23 Uppbyggnad av ledning I nordvästra Skåne bygger vi ledningssystemet uppåt Underliggande personal skall fortsätta ha samma chef även om ledningsstrukturen byggs ut.

24 Dimensionering av ledning Ledningsorganisationen skall dimensioneras så att den kan hantera omfall och de förstärkande befälen skall alarmeras så att de får mesta möjliga tid på sig på platsen innan övertagande.

25 Nivå-alarmering

26

27 Händelseplan

28 Delplaner

29 Larmflöde

30 Många kan beställa resurser - i olika syfte N1 – för sin inledande insats och omfall N2 - för sin tänkta insats och omfall N3 – för sin tänkta insats och omfall SBM – För att ligga på framkant med resurser som tar tid att få ut samt om man inte får kontakt med befäl på platsen. Bygga upp en stab på skadeplatsen så man får det stödet man behöver för att klara av sina uppgifter. När man bygger på med enheter måste man också bygga på med ledningsresurser som kan hantera enheterna.

31 Framkomstrapport Kort rapport som meddelar att man är framme, samt det första intrycket sett genom rutan på utryckningsfordonet.

32 Lägesrapport Lägesrapport skall ske med jämna mellanrum Lägesrapport skall ske när det händer något särskilt. Lägesrapport skall efterfrågas vid behov. (agera inte parera!) Undvik relativa ord. Till exempel större-mindre. De kan lätt feltolkas. En lägesrapport skall innehålla fakta, inte vad man tror. När man efterfrågar en lägesrapport skall man specificera vad man är intresserad av att veta.

33 Lägesrapport Skall lämnas regelbundet Vid särskilda händelser Enligt överenskommelse med mottagaren Vid förfrågan Vid förändrad prognos

34 Lägesrapport enligt OSHBIP O – Objekt S – Skada H – Hot B - Beslut i stort (BIS) I – Insats P - Prognos

35 Halvhalt – Förstärkande styrka stannar på eget initiativ en liten bit från skadeplatsen så att befäl på plats kan dirigera in dem till rätt ställe. Brytpunkt – Förstärkande styrkor stannar på en anvisad plats för att kallas fram vid behov. Enheterna på brytpunkt är avsedda för specifik insats och står under räddningsledarens befäl. Fiktiv station – Styrka på fiktiv station står i beredskap för nya larm och står under RCBs befäl


Ladda ner ppt "Definition av ledning Ledning är en verksamhet som syftar till att säkerställa att tillgängliga resurser samordnas och utnyttjas på bästa sätt, för att."

Liknande presentationer


Google-annonser