Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtida utveckling av SWEPOS ® och GNSS-tekniken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtida utveckling av SWEPOS ® och GNSS-tekniken"— Presentationens avskrift:

1 Framtida utveckling av SWEPOS ® och GNSS-tekniken
Bo Jonsson

2 Innehåll Nuläge och framtid Geodesi 2010 GPS GLONASS Galileo Compass
GNSS-teknik SWEPOS

3 GPS I dag 31 aktiva satelliter Modernisering av kontrollsegmentet
Systemet är designat för 24 stycken Modernisering av kontrollsegmentet 11 nya kontrollstationer Modernisering med nya signaler

4 Kontrollsegmentet – GPS
Kontrollstation Master Control Stations at Schriever AFB, Colorado

5 GPS-Nya signaler L2C L5 L1C Bättre signallåsning i störd miljö
Signalen bidrar till jonosfärs-korrektion 24 satelliter med L2C runt 2016 L5 Ökar tillförlitligheten → främst designad för ”safety-of-life”- tillämpningar Skyddat frekvensband 24 satelliter med L5 runt 2019 L1C Bättre interoperabilitet med andra GNSS-system 24 satelliter med L1C runt 2021

6 GPS – signaler i dag 1 8 satelliter har denna information idag
1575,42 MHz 19 cm C/A-kod 1,023 MHz 300 m Satellit- meddelande P (Y)-kod 10,23 MHz 30 m M-kod1 5,115 MHz 60 m L2 1227,60 MHz 24 cm C-kod1 L52 1176,45 MHz 25,5 cm C5-Kod2 10,23 MHz 30 m 1 8 satelliter har denna information idag 2 1 satellit har denna information idag

7 Vad händer den närmaste tiden?
Juni 2011 – Andra satelliten med L5 Nr 3–5 i produktion Fram till juni/juli 2011 omplacering av 6 satelliter (”Expandable 24”) Bättre global täckning

8 Glonass återuppbyggnad & modernisering
22 aktiva satelliter (och några deaktiverade) 24 satelliter (Glonass-M) för full konstellation var planerat i slutet av 2010 Uppskjutning 5 december 2010 misslyckad Även nya satelliter, Glonass-K1, från 2011 Utökad livslängd (10 år) Ny civil signal, L3 (motsvarande L5 för GPS) Kodåtskillnad på vissa signaler från 2013 (Glonass-K2) Moderniseringar från ca 2015 (Glonass-KM) 24 Glonass-K-satelliter Utökning av antalet kontrollstationer

9 Kontrollsegmentet Glonass
Markkontrollstationer Stationer idag Stationer i framtiden

10 Galileo Ägs av EU 2 provsatelliter uppe
ESA (European Space Agency) handhar uppbyggnaden efter beslut om statlig finansiering november 2007 2 provsatelliter uppe Giove-A (2005) och Giove-B (2008) Därefter 4 prototypsatelliter (In Orbit Validation (IOV)) och produktionssatelliter

11 Tidsplan för Galileo IOV 1+2 augusti 2011 IOV 3+4 februari 2012
IOC (4 IOV+14=18 sat.) 2012–2015 FOC (4 IOV+14+12=30 sat.) kommer att omfattas av EU:s nästa finansiella direktiv

12 Kundnöjdhetsunder-sökning
Februari 2008 400 svar Användarna nöjda med driftsledningscentralen SWEPOS prisvärd tjänst Förväntningar på framtiden Anpassning av abonnemangspriserna Hög tillgänglighet Bättre noggrannhet i höjd Ny kundnöjdhetsundersökning på gång

13 Mindre osäkerhet i höjd
Vertikalfel - Förtätning Bakgrund 40 % av användarna vill ha bättre höjdnoggrannhet - huvuddelen av användarna önskar höjdnoggrannhet om 15 mm eller bättre istället för idag 25 mm (osäkerhet) Bättre modellering, förtätning och nya satellitsystem och signaler ? CLOSE 1–projektet Vertikalfel 35 km + nya GNSS

14 Geodesi 2010 Aktiviteter – 2011-2010
För att ta hand om nya satellitsignaler krävs: Stora utvecklingsinsatser för såväl mjukvara som hårdvara både på användarterminalsidan och hos de som tillhandahåller positionstjänster Omfattande standardiseringsarbete för att få kompatibilitet mellan olika mjukvaror och användarterminaler. Lantmäteriet fortsätter att vara drivande och samordnande vad gäller utveckling, standardisering och implementering av GNSS-tekniken Förutsättningar skapas på nationell nivå för en rationell och effektiv användning av GNSS.

15 Geodesi 2010 Kombination av GNSS och MEMS
För att kunna mäta i satellitskugga och inomhus krävs att GNSS-utrustningen kombineras med mikroelektriska system (MEMS) för tröghetspositionering Stora utvecklingsinsatser för såväl mjukvara som hårdvara krävs för att få fram ett lämpligt MEMS för tröghetspositionering som kan kombineras med GNSS Lantmäteriet inriktar sig på att vara drivande och samordnande i samarbete med GNSS-användare i utvecklingen av ett sådant MEMS

16 Geodesi 2010 SWEPOS® i framtiden
Förtätning till stationsavstånd ca 35 km i större delen av Sverige Lantmäteriet samlar in data från såväl egna stationer som ev. samarbetspartners Lantmäteriet tillhandahåller data till: - slutanvändare - till samarbetspartners för vidare distribution till slutanvändare Lantmäteriet har en bred samverkan med t. ex. användare, leverantörer, systerorgani-sationer och universitet/högskolor

17 Samarbetsavtal med Nätverks-RTK-operatörer
Klara Leica Smartnet, nov 2010 Trimble VRSNow, jan 2011 Ytterligare förhandlingar pågår Avsiktsförklaring Öka användningen av data från SWEPOS ref stationer Öka försäljningen av utrustning (tjänst + hårdv) Ej konkurrens, SWEPOS riktprislista gäller

18 SWEPOS® förtätning Geodesi 2010
Ca 40 nya stationer per år etableras under tidsperioden , dvs ca 200 nya stationer under en femårsperiod

19 SWEN08_RH2000 Geodesi 2010 Geoiden är av fundamental betydelse för att bestämma höjder med GNSS Nuvarande modell har i medeltal en osäkerhet ca 15 mm Målsättningen är en osäkerhet på 5 mm För att nå det krävs bl.a. ett tätare nät av tyngdkraftsobservationer mm. Mål: släppa under hösten (slutet nov; början av dec?) Finjusteringar, kontroller kvar att göra. Mer info kommer att publiceras då. Bygger på ny gravimetrisk modell KTH 08. Bättre modell än tidigare (NKG 2004); även utanför det område där vi har GPS/avvägningsobs. att passa in den på (även om möjlighet saknas att kolla detta). Också bättre underlag av GPS/avvägningsobs att passa in gravimetrisk modell på – i hela Norrlands inland och längst i norr. Medelfel mm i hela Sv. utom längst upp i NV fjällen (RH 2000 saknas där).

20 SWEPOS Driftledningscentral
Mer information Broschyr SWEPOS Driftledningscentral


Ladda ner ppt "Framtida utveckling av SWEPOS ® och GNSS-tekniken"

Liknande presentationer


Google-annonser