Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Richard Hirsch Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Richard Hirsch Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)"— Presentationens avskrift:

1 Richard Hirsch Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)
Lingvistik 6hp 729G08 Richard Hirsch Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

2 Lingvistik i kognitionsvetenskap
Lingvistik (IKK) Språkvetenskaplig databehandling (IDA)

3 Lingvistik (IKK) Kommunikationsanalys (kogvet2)
Språk, kultur och kognition (kogvet3)

4 Språkvetenskaplig databehandling (IDA)
Språkteknologi (kogvet2) Lokalisering, översättning och terminologi (kogvet3)

5 Lingvistikens närmaste släktingar inom programmet
Distribuerad och situerad kognition Medvetande filosofi Social kognition Sammansatta kognitiva system Interaktionsdesign Kognition och funktionshinder

6 Lingvistik Grammatik Semantik Pragmatik

7 Grammatik Ord Ordklasser Relationer mellan ord Ordföljd
Ord, fras och sats

8 Semantik Betydelselära Relation mellan språk och värld
Ord, Sats, Diskurs ”The Social Construction of Reality”

9 Pragmatik Mening och användning
Relation mellan språk och den sociala världen ”The Construction of Social Reality”

10 Kursens mål På kursen ska man lära sig att göra lingvistisk analys på uttryck dvs ord, fraser och satser från svenskt (och engelskt) tal- och skriftspråk. Kursen innehåller en genomgång av moderna teorier för lingvistisk analys samt övning i lingvistiska analysmetoder. För att bli godkänd på kursen måste man visa att man kan göra lingvistisk analys på svenskt tal- och skriftspråk.

11 Litteratur Saeed, J. (2009) Semantics. Oxford:Wiley-Blackwell. ISBN Hirsch, Richard (2006) Tolkning och precisering. Föreläsningsanteckningar (se kurshemsidan) Hirsch, R. & Hovendahl, J. (2004) Attributvärdegrammatik: en elementär inledning. Kompendium #A201 Unitryck i hus A Jörgensen, Nils & Svensson, Jan (1987) Nusvensk Grammatik. Liber: Malmö. ISBN

12 Föreläsningar Föreläsningarna bygger på Saeeds ”Semantics” (2009)
Hirsch & Hovendahls ’Attributvärdegrammatik’ (2004) Hirschs ”Tolkning och precisering” (2006) Jörgensen, Nils & Svensson, Jan ”Nusvensk Grammatik” (1987)

13 Övningarna i semantik till Saeeds ”Semantics” (2009)
Föreläsningsanteckningar till ”Tolkning och precisering” kommer att förmedlas via kurshemsidan

14 Seminarier Det är viktigt att man är påläst inför varje seminarietillfälle och har försökt lösa övningsuppgifterna innan man kommer till seminarierna. Fråga om det som man inte förstår! Det är också viktigt att man håller sig till gruppindelningarna för seminarierna. Grupp A: A tom K Grupp B: L tom Ö

15 Skriv ut och ta med Övningar i semantik, Övningar till AVM och Övningar i tolkning och precisering (under arkiv på kurshemsidan) till seminarierna.

16 Närvaro på seminarierna
Obligatorisk närvaro betyder (regelgivande definition) Om man inte är närvarande på seminarierna har man inte rätt till extra hjälp utanför lektionstid

17 Examination Kursen examineras genom en tenta.
Tentan består dels av uppgifter i semantisk och pragmatisk analys som vi har gått igenom på seminarierna och dels av några uppgifter i grammatisk analys (Attribut-värde analys).

18 Examinationsschema Ordinarie tillfälle: 110119 kl 8-12
Omtenta tillfälle: kl 8-12 Uppsammlingstenta vecka 35/11.

19 Ordklasstränare Ordklasstaggningsuppgiften består av en dokumenterad användning av ordklasstränaren som finns tillgänglig via kurshemsidan Se kapitel 2 i Nusvensk grammatik för upplysningar om ordklasser.

20 Man ska sätta ut ordklassbeteckning på 50 ord i varje text (det finns 6 texter i ordklasstränaren). Det blir alltså 300 ord man ska 'tagga' med ordklassbeteckning. För G krävs 80% rätt på svårighetsnivå 2. För VG krävs 80% rätt på svårighetsnivå 3.

21 Som bevis på att man har klarat uppgiften med minst G ska man lämna in en utskrift (screen shot) av lösningarna (d v s en lösning för varje text = 6 utskrifter) till kursansvarig lärare där det framgår hur många procent rätt man hade på lösningarna. Inlämning av ordklassträningsuppgiften vecka 49 måndag 06/12.

22 Kurskrav Godkänd resultat på hemtentan
Godkänd resultat på ordklasstaggningsuppgiften

23 Saeeds ”Semantics” Använd övningarna som en guide till vad som är viktig i boken. Använd sakregistret (index) för att hitta diskussionen/definitionen av termer och analysbegrepp som förekommer i övningarna. Använd den svenska versionen av övningarna men kolla den engelska versionen för att kunna använda Saeeds ”Solutions to selected exercises” längst bak i boken. Numreringen av övningarna i den svenska versionen motsvarar numreringen i den engelska versionen (Saeed 2009).

24 Nusvensk Grammatik Använd sakregistret för att hitta definitioner och exemplifieringar av viktiga termer och analysbegrepp, t ex ordklasser, satsdelar, semantiska roller, etc.

25 Litteraturanvisningar i schemat
[-x.y] anger avsnitt i Saeed som inte behöver läsas (alla andra avsnitt till kapitlet ska läsas!). Saeed, kap 1 [-1.5] (x.y, …) anger avsnitt i Saeed som måste läsas, om man inte ska läsa hela kapitlet. Saeed, kap 10 (10.8, 10.9) (x, y, …) anger avsnitt i AVGkompendiet som ska läsas. AVG (avsnitt 1-3)


Ladda ner ppt "Richard Hirsch Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)"

Liknande presentationer


Google-annonser