Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling – Vad betyder det för Ängelholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling – Vad betyder det för Ängelholm"— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling – Vad betyder det för Ängelholm
Hållbar utveckling – Vad betyder det för Ängelholm? Inspirationsdag i Ängelholm 18 mars Göran Cars Samhällsplanering och miljö. KTH

2 ”Hållbarhet” modeordet för dagen
På mitt skrivbord: Hållbara transportsystem Design och arkitektur för hållbar stadsutveckling Den hållbara staden Planering för uthållig samhällsutveckling Etc.

3 Vad menar vi med hållbarhet?

4 Vad menar vi med hållbarhet?
Venn-diagrammet med de tre överlappande cirklarna har vi sett till leda Ofta mer slagord än substans På frågan om definition blir författaren ofta svaret skyldig Vi menar ofta helt skilda saker med hållbarhet.

5 Vad menar vi med hållbarhet?
Självtest: Vad är socialt hållbart? Är alla de tre dimensionerna lika viktiga? Kan brister i en dimension kompenseras av höga värden för de andra?

6 Vi lever i en ny tid: Ökad konkurrens mellan städer och regioner Ökad rörlighet Nya lokaliseringsmönster Nya bosättningsmönster

7 Vad säger vår stadsforskning?
Vad påverkar en stads attraktivitet och konkurrenskraft? En presentation av empiriska undersökningar i Uppland, Skåne och Södermanland m. fl. platser Målgrupper: Invånare Företagare Besökare

8 Vad säger vår stadsforskning?
Våra värderingar förändras ständigt – idag efterfrågas ”stad” och ”stadsmiljö” Städernas centrala delar förtätas - fler boende - fler verksamheter

9 Kunskapsintensiva tjänsteföretag söker centrala (täta) lägen
I våra centrala stadslägen uppstår en tudelad tjänstemarknad - högspecialiserade företag - service- och kulturföretag Tillväxt kännetecknar de flesta men inte alla städer

10 Vad skapar konkurrenskraft? Utan rangordning
 ·   Arbetsmarknad och infrastruktur ·    Offentlig service ·     Den institutionella kapaciteten ·     Kultur och kulturmiljö, mötesplatser ·     Naturmiljö ·     Trygghet och säkerhet ·     Bostadsmarknad

11 Diagram: Arbete som motiv för
respondenternas flytt till Ystad

12 Diagram: Attraktiv stadsmiljö och bebyggelse som motiv
för respondenternas flytt till Ystad

13 Spelplanen ser annorlunda ut
Det kommunala ”planmonopolet” är dött. Privata och offentliga aktörer ömsesidigt beroende av varandra för att skapa attraktiva urbana miljöer.

14 Hur kan den attraktiva och hållbara staden byggas?
Traditionell översiktsplan? Marknaden styr?

15 Traditionell översiktsplan:
Kommunal önskelista Dokument snarare än process Inte förankrad i verkligheten Svag genomförandekraft Marknaden styr: - Marknadsimperfektioner - ”Bra” projekt adderar inte ihop till en bra helhet

16 Vad krävs för att komma framåt?
Bejaka att tidigare formaliserade eller privata beslutsformer blivit informella forum för samverkan. Bejaka att olika parter med intresse i sakfrågan måste ges möjlighet att artikulera synpunkter. Förstå att samverkan är en förutsättning för att uppnå stadskvalitet och konkurrenskraft.

17 Hur bygger vi den attraktiva staden?
En gemensam spelplan – nya former och forum för samverkan, konfliktlösning och konsensusbyggande.

18 Vad står på dagordningen?
*** STADSKVALITETER*** Kultur i vid bemärkelse Funktionsintegration Samordnad trafik- och stadsplanering Kvaliteten på allmänna platser Noder och kluster med attraktioner Attraktiva stråk som förbinder dessa noder


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling – Vad betyder det för Ängelholm"

Liknande presentationer


Google-annonser