Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HYRA SKANNER. Skanneravtal BioPhotonic Scanner är patentskyddad och ägs av Pharmanex. Skannern kan endast hyras ut till Nu Skins oberoende distributörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HYRA SKANNER. Skanneravtal BioPhotonic Scanner är patentskyddad och ägs av Pharmanex. Skannern kan endast hyras ut till Nu Skins oberoende distributörer."— Presentationens avskrift:

1 HYRA SKANNER

2 Skanneravtal BioPhotonic Scanner är patentskyddad och ägs av Pharmanex. Skannern kan endast hyras ut till Nu Skins oberoende distributörer och får inte säljas. Skanneravtalet innehåller alla regler och villkor för att hyra en skanner. Det är viktigt att man är införstådd med avtalets innebörd.

3 Regler Första leasingperioden: 36 månader. Förnyad period: 1 år efter första leasingperioden. Förnyas automatiskt. Uppsägning: Närsomhelst med 30 dagars skriftlig varsel innan. För gilighet: fyll i nödvändiga avsnitt i Avtalet med versaler, initiera varje sida och underteckna det. Skicka in Avtalet via mejl eller post beroende på ditt lands regler. Du kan bara hyra en skanner i EMEA om du är registrerad som oberoende distributör hos Nu Skin i ett av de öppna EMEA-länderna.

4 Skannern ä r inte medicinsk uttrustning Du får inte: Påstå att skannern kan diagnostisera, förhindra, lindra, behandla eller bota en åkomma eller sjukdom. Ge sken av att utrustningen eller programvaran är medicinsk utrustning eller ett diagnostiseringsverktyg. Använda utrustningen eller tillhörande programvara i medicinskt diagnosticeringssyfte, eller använda utrustningen eller tillhörande programvara i medicinska miljöer. Detta gäller även om du läkare/medicinskt utbildad.

5 Medhåll från läkare eller professorer Detta rekommenderas inte då skannern inte är medicinsk utrustning. Hänvisa istället kunder till våra trycksaker, webbsidor, utlåtanden och information som finns här. Kom ihåg att alltid fokusera på rätt målgrupp:  Personer över 18 år.  De med öppet sinne vad gäller kosttillskott, sund mat och livsföring.  Konsumenter, inte professionella.

6 Presentera skannern som: ett mätinstrumt för att avgöra en persons nuvarande nivå av karotenoider i huden. en hjälp för att avgöra om man får i sig tillräckliga mängder karotenoider. en källa till motivation för att anamma en sund livsstil.

7 Uppr ä tth å llande - avsnitt 2.5 Du måste upprätthålla aktivitetskraven varje månad så att du fortsatt kan hyra skannern. Minimikraven varje månad är: 5 nya, kvalificerade ADR per månad eller 3 000 GSV per månad Indragning: Uppfylls inte kraven, avaktiveras skannern och din leasing upphör.

8 Andrahandsuthyrning Det är tillåtet att låta andra distributörer använda din skanner under förutsättning att: 1.Du först lär upp dessa med skannercertifieringsträning. 2.Du kvarstår som ansvarig enligt skanneravtalet. 3.Du försäkrar att distributörerna inte låter någon tredje person eller företag använda skannern. 4.Kundservice hjälper bara leasingtagaren och inte andra användare av skannern.

9 Skanneravgifter VadHur mycketHur oftaNärNärHur Deposition4,8224.80 SEKEng å ngsavgift, å terbetalas vid avtalets upph ä vande N ä r du undertecknat avtalet och s ä nt tillbaka det Nu Skin drar automatiskt alla avgifter fr å n ditt kreditkort vars nummer du skrivit ned p å Bilaga A i ditt avtal Fraktfritt424 SEK + moms Eng å ngsavgiftN ä r du undertecknat och skickat in avtalet eller strax innan du f å r skannern Hyresbetal- ningar 1,448 SEK + moms M å natligtDen 7 varje m å nad utom m å naden du mottar skannern Skadef ö rs ä k- ring 134.4 SEK + moms M å natligt

10 Kostnadsfritt program "Hyr skannern gratis*" Skaffa 5 nya, kvalificerade ADR eller 5000 GSV per mån. = 100 % rabatt på leasingavgiften eller Skaffa 3000 GSV per mån. = 50 % rabatt på leasingavgiften Detta gäller dock inte skadeförsäkringen som ska betalas varje månad.* Du kan starta kvalificeringen till det kostnadsfria programmet först från månaden efter att skannern levererats till dig. * Ett affärsincitament som när som helst kan upphöra. Det är inte en del av skanneravtalet.

11 Exempel 1 JUNIJULIAUGUSTI SituationDu skickade tillbaka ett undertecknat avtal, depositonsavgiften och frakten uppklarades och du fick din skanner Du tr ä nades upp och b ö rjade arbeta med skannern Du forts ä tter att arbeta med skannern AktivitetDu kan inte kvalificera dig f ö r kostnadsfritt program denna m å nad Minst 5 ADR eller 5 000 GSV Kraven uppfyllda Avgifter4,824.80 SEK deposition 424 SEK + moms fraktfritt 1,448 SEK + moms hyresfritt 134.4 SEK + moms skadef ö rs ä kring Betalas 7 juli 0 SEK hyresfritt 134.4 SEK + moms skadef ö rs ä kring Betalas 7 augusti

12 Exempel 2 JUNIJULIAUGUSTI SituationDu skickade tillbaka ett undertecknat avtal, depositonsavgiften och frakten uppklarades och du fick din skanner Du b ö rjade arbeta med skannern Du forts ä tter att arbeta med skannern AktivitetDu kan inte kvalificera dig f ö r kostnadsfritt program denna m å nad 3 ADR och 2 000 GSV Kraven ej uppfyllda Avgifter4,824.80 SEK deposition 424 SEK + moms fraktfritt 1,448 SEK + moms hyresfritt 134.4 SEK + moms skadef ö rs ä kring Betalas 7 juli 1,448 SEK + moms hyresfritt 134.4 SEK + moms skadef ö rs ä kring Betalas 7 augusti

13 Skannern avaktiveras Förfallna skadeförsäkringar resulterar i att skannern avaktiveras den 25:e i månaden som avgiften ej betalats. Checka din mejl och telefonsvarare mellan 7 och 25 i månaden för att undvika att skannern avaktiveras. Avaktiverade skannrar leder till att leasingen upphör om betalning inte gjorts vid avaktiveringstillfället. Återstående förfallna avbetalningar leder till ett försäljningsstopp, s.k. SOH, för ditt konto.

14 Förlust- och skadeförsäkring Principen med försäkringen är att i fall av reparation (vid skada) eller ersättning (vid förlust eller rån) av iPad och/eller skanner, ska du endast kompensera Nu Skin för ett visst belopp. Nu Skin erlägger mellanskillnaden för den totala reparationskostnaden eller ersättning av utrustning. Du måste betala denna självrisk även om du betalar skadeförsäkringen varje månad.

15 Leasingupphör Vill du upphäva ditt skanneravtal och skicka tillbaka skannern, kom ihåg följande tider: Den 1:a i månaden Kontakta din lokala support & skicka tillbaka formuläret för upphörande av leasing Den 15:e i månaden Din skanner är tillbaka på Nu Skins lager Skicka tillbaka din skanner Du betalar ingen hyra för månaden du skickar tillbaka skannern

16 Leasingupphör Vill du upphäva ditt skanneravtal och skicka tillbaka skannern, kom ihåg följande tider: Skannern skickas tillbaka Den 1:a i månaden Kontakta din lokala support & skicka tillbaka formuläret för upphörande av leasing Den 15:e i månaden Den 30:e i månaden Skannern är tillbaka på Nu Skins lager Du betalar hyra för månaden du skickar tillbaka skannern

17 Leasingupphör Nu Skin räknar ditt leasingupphör från när skannern återkommer till Nu Skin, inte när formuläret för upphörande skickas in. Utrustningen ska vara ordentligt paketerad och fullt försäkrad på din bekostnad och i samma skick och utseende som när du mottog den.

18 TACK


Ladda ner ppt "HYRA SKANNER. Skanneravtal BioPhotonic Scanner är patentskyddad och ägs av Pharmanex. Skannern kan endast hyras ut till Nu Skins oberoende distributörer."

Liknande presentationer


Google-annonser