Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten – hur kan sjöfartsforskningen bidra? Monica Lundh Sjöingenjör, PhD Biträdande föreståndare Lighthouse 2.0.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den emissionsfria och hållbara sjöfarten – hur kan sjöfartsforskningen bidra? Monica Lundh Sjöingenjör, PhD Biträdande föreståndare Lighthouse 2.0."— Presentationens avskrift:

1 Den emissionsfria och hållbara sjöfarten – hur kan sjöfartsforskningen bidra? Monica Lundh Sjöingenjör, PhD Biträdande föreståndare Lighthouse 2.0

2 Agenda Lite allmänt resonemang kring sjöfarten Vilka utmaningar står sjöfarten inför och vilka är de uppsatta målen? Hur ser den svenska sjöfartsforskningen ut idag? Hur skall vi hantera utmaningarna för att nå målen? Sammanfattning

3 Behöver Sverige sjöfarten? Sverig har EUs längsta kuststräcka och betydande inre vattenvägar Ungefär 90 procent av de 200 miljoner ton gods som importeras och exporteras varje år fraktas via fartyg Trots att mer än 90 procent av världshandeln transporteras till havs, står sjöfarten bara för knappt tre procent av de globala utsläppen av koldioxid

4 Svensk sjöfartskompetens Göteborgs hamn är Skandinaviens och Sveriges största hamn I Göteborg finns också världens största färjerederi På en liten västkustö, Donsö, finns en koncentration av produkt- och kemikalietankfartyg I Stockholm finns några av världens mest moderna kryssningsfärjor och världens första LNG-drivna (flytande naturgas) färja I Stockholm finns också ett av världens största biltransportrederier

5 Sjöfartens utmaningar Sveriges Redareförening har antagit EU:s nollvision om en sjöfart utan negativ påverkan i luft och vatten 2050

6 Svavelkontrollområde (SECA) SECA-områden tillåter regelverket en svavelhalt på 1,00 viktprocent i det bränsle som används ombord. 2015 – Skärpning av krav inom SECA till 0,10 procent svavel 2025 – Senaste år för skärpning av kraven globalt till 0,50 % svavel

7 Vidgning av “nollvisionen” Ökad välfärd Ökad tillväxt Ökade sjötransporter Minskad miljöpåverkan, minskat antal olyckor och minskad energikonsumption

8 Sjöfartsforskning M Lundh “A life on the Ocean Wave” (2010) Doktorsavhandling Chalmers

9

10 Fartygsolyckor

11 Akademins utmaningar

12 Kunskapstriangeln Sjöfarts- näringen Grund- forskning Tillämpad forskning

13 Vilka aktörer finns? Chalmers SSPA KTH Linnè univarsitetet Göteborgs universitet Universitetet I Uppsala Universitetet I Lund Mittuniversitetet m fl … m fl … m fl …

14 Chalmers Institutionen för sjöfart och marin teknik – Sjöfart och marin teknik bedriver forskning och utveckling för konstruktion, framdrivning och navigering av fartyg – Vi utbildar sjökaptener, sjöingenjörer, naval architects och landbaserad personal inom sjöfartsnäringen – Institutionen finns på Campus Lindholmen – Här har vi ett av Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för marina transporter och navigering.

15 Några exempel… Vid institutionen för sjöfart och marin teknik finns två avdelningar Maritima operationer – Här bedrivs forskning inom bl a miljöområdet, ”Maritime Human Factors” och nautik Marin design – Här bedrivs forskning inom bl a hydrodynamik och marina strukturer

16 SSPA Internationellt konsultföretag och forskningsinstitut – Etablerat 1940 – idag inte statligt finansierat – Ägare Chalmers Stiftelse, är oberoende & non-profit – Drygt 110 anställda

17 Några exempel… Bro mellan affärsverksamhet - forskning, tester - beräkningar, nya tekniker - existerande Leds av forskning, innovation och utvecklingsbehov Levererar opartisk expertis, råd och tjänster till näring och samhälle Fokusområden – Reducerade emissioner från fartyg – Energieffektiv sjöfart – Maritim säkerhet Ca 60 europeiska forskningsprojekt sen -97

18 18 88x38m 260 m lång 12m hög

19 Linné universitetet Sjöfartshögskolan – Utbildar sjökaptener, sjöingenjörer – Bedriver forskning inom det maritima fältet – Här finns ett av Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för marina transporter och navigering.

20 Några exempel… Sjöfartsvetenskap Studier i den operativa verksamheten Konsekvenser i verksamheten i miljön i samhället Förutsättningar Regler Ekonomi Fartygstyp Fartområde Organisation Teknik Människa För hållbar sjöfart

21 KTH Vid Institutionen för farkost och flygteknik utbildas skeppsbyggare Den marintekniska forskningen och utbildningen av skeppsbyggare vid KTH drivs främst av forskargruppen KTH Marina system vid Institutionen för farkost och flygteknik Andra forskargrupper som också bidrar till utbildningen är KTH lättkonstruktioner En stor del av forskningen vid KTH Marina system kan beskrivas som tillämpad

22 Hur kan vi kraftsamla? 2050

23 Initiativ från Chalmers 2006 Syftet var att stärka forskningmiljön på Institutionen för sjöfart och marin teknik Sveriges redareförening satsade 100 miljoner SEK över en tioårsperiod Delat mellan Chalmers och Handelshögskolan / GU Detta genererade – Professorer, Universitetslektorer, Post Docs och Doktorander – Innebar starten för forskargrupper inom miljö och “Maritime Human Factors ” – Simulatorer

24 “Spin off” Denna satsning genererade mera pengar! 500 miljoner

25 Lighthouse 2.0 är ett initiativ som syftar till att nationellt kraftsamla svensk sjöfartsforskning med syfte att nå de uppsatta miljömålen, både kort- så väl som långsiktigt De aktörer som finns i Sverige med avseende på sjöfartsforskning har bjudits in till de diskussioner som kommer att ligga tilll grund för ett framtida Lighthouse 2.0 Diskussionerna är pågående 2.0

26 “Zero Vision Tool”

27 Sammanfattning Forsknings- infrastuktur Balans mellan grund- och tillämpad forskning Tydlig integrering mellan forskning och undervisning

28 Slutligen då… Catharina Elmsäter-Svärd – …”att just forskningen kopplat till sjöfart nu också får ett specifikt belopp anslaget till den. Nu säkrar vi upp att vi också kan jobba med forskning och utveckling på sjöfarten och här är Sverige fortsatt ledande!” (http://bambuser.com/v/4250582 ca 19:30)http://bambuser.com/v/4250582

29 Tack för uppmärksamheten! Frågor?


Ladda ner ppt "Den emissionsfria och hållbara sjöfarten – hur kan sjöfartsforskningen bidra? Monica Lundh Sjöingenjör, PhD Biträdande föreståndare Lighthouse 2.0."

Liknande presentationer


Google-annonser