Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRC vid LFAB Säkerhetschef/informationssäkerhetschef Agneta Syrén Piperska muren 2012-12-06 Publik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRC vid LFAB Säkerhetschef/informationssäkerhetschef Agneta Syrén Piperska muren 2012-12-06 Publik."— Presentationens avskrift:

1 GRC vid LFAB Säkerhetschef/informationssäkerhetschef Agneta Syrén Piperska muren 2012-12-06 Publik

2 Länsförsäkringsgruppens vision är att skapa trygghet

3 3

4 4 Strategiskt beslut: Arbeta långsiktigt med säkerhet genom LIS – Ledningssystem för informationssäkerhet Grundas på verksamhetens affärsmål och behov av säkerhetskrav

5 5 Riskanalysen – central FlyttaUndvik MinskaAcceptera A.6.2.2 N/A A.7.2.2 Krav från... Uttalande om tillämplighet Policy Kontinuitetsplan

6 Mål med informationssäkerheten... är att skydda organisationens tillgångar mot alla typer av hot – interna eller externa, avsiktliga eller oavsiktliga.... är att informationen skyddas oavsett om den är digital, skriftlig eller muntlig samt att bolaget kan kontrollera hur informationen sprids och distribueras Källa: Säkerhetspolicy 2012 samt Instruktion för Medarbetare och Chefer

7 7 Intern styrning och kontroll AffärsverksamhetenKontrollfunktionerInternrevision Första försvarslinjen Ägande av risker Verksamheten Andra försvarslinjen Hantering av risker Tredje försvarslinjen Risksäkring Säkerhet/ informationssäkerhet Säkerhet återfinns inom första linjen… Riskkontroll Compliance Internrevision

8 Riskkontroll, säkerhet och styrelse Riskkontrollfunktion Säkerställer att den rapportering av risker som görs i verksamheten sammanställs till en samlad riskbild till vd och styrelse Säkerhet, informationssäkerhet Ansvarar i första linjen tillsammans med chefer och medarbetare för delriskområdet operativ risk 8 Styrelsen - är ytterst ansvarig för att det finns ett effektivt system för att hantera bolagets risker. - ansvarar för att kontroll av efterlevnaden görs genom granskning som genomförs av Internrevision

9 Första linjens säkerhetsarbete Genom förebyggande arbete och ändamålsenlig riskhantering minska sannolikheten för att operativa risker materialiseras –I verksamheten, verka för att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet regelverk policyer, instruktioner, rutiner –Genomföra utbildningar chefer – medarbetare –Kontinuitetsplanering –Leda, följa upp och kontrollera arbetet med operativ risk –Hantera incidenter –M.m. 9

10 I en föränderlig värld utgör informationssäkerheten en viktigt del av företagets riskhantering

11 11 Risker i verksamheten Risker ska identifieras, mätas, hanteras, övervakas och rapporteras Risktagandet i ett bolag ska styras Riskerna ska styras medvetet Risker ska kvantifieras Risker ska beskrivas

12 Operativ risk? 12

13 Operativ risk Identifiering Mätning Hantering Övervakning Rapportering 13

14 14

15 15 Frågor?


Ladda ner ppt "GRC vid LFAB Säkerhetschef/informationssäkerhetschef Agneta Syrén Piperska muren 2012-12-06 Publik."

Liknande presentationer


Google-annonser