Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATION OM UTLANDSSTUDIER – FRANSKA SPREK Cecilia Enberg Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling - Företagsekonomi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATION OM UTLANDSSTUDIER – FRANSKA SPREK Cecilia Enberg Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling - Företagsekonomi."— Presentationens avskrift:

1 INFORMATION OM UTLANDSSTUDIER – FRANSKA SPREK Cecilia Enberg Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling - Företagsekonomi

2 INFORMATION I FLERA STEG 1. Landspecifik information franska sprek Vad? När? Hur? Var? Övriga frågor (8-10) Studenter berättar om sina utlandsstudier (10-12) 2. Information från international office inför ansökan om plats (15-17) 3. Praktisk information från international office efter fördelning av platser Kick-off mars/april

3 VAD FÅR DU SOM UTBYTESSTUDENT? En lärorik och rolig utlandsvistelse med möjlighet att skapa en egen profil på din utbildning Stipendium om du åker som Erasmus-student Befrielse från ev. terminsavgift om du åker till våra partneruniversitet Svenska studiemedel (förutsatt att du uppfyller CSN-krav) I det flesta fall: mottagning med fadder, hjälp att anskaffa bostad etc.

4 NÄR KAN DU ÅKA OCH VAD GÄLLER DÅ? En termin (höst eller vår) eller helår En termin: 30 ECTS, varav 15 ECTS inom huvudområdet och minst 15 ECTS på franska Helår: 60 ECTS, varav 45 ECTS inom huvudområdet och minst 30 ECTS på franska OBS! För att få åka helår måste du har klarat 75% av dina studier fram till 1:a februari 2015 – annars endast termin Sista ansökan 1:a februari 2015

5 HUR FÖRDELAS PLATSER? Sammanställning av meriter Rankinglista sammanställs Fördelning enligt önskemål/ranking Vecka 10 2015 får alla studenter besked om tilldelad plats

6 HUR SAMMANSTÄLLS MERITER? Studietakt (antal godkänd poäng/poäng för heltidsstudier vid det aktuella programmet) Studieresultat (antal poäng VG/poäng för heltidsstudier vid det aktuella programmet) Språkkunskaper (språkkurser vid univ./högskola utöver behörighetskrav inom relevant språk) – 0.5 poäng Engagemang vid LiU (kåraktiv, sektionsaktiv, fadder etc) – 0.5 poäng Motiveringsbrev (val av partneruniversitet samt mål med utlandsstudier) – 0.5 poäng Tillgodoräkning (möjlighet till tillgodoräkning av utlandsstudier inom utb./examen under en av programmet utsedd termin – 2 poäng

7 YTTERLIGARE PRINCIPER FÖR TILLDELNING Vid lika meriteringsvärde prioriteras sökande med i första hand högst studieresultat och i andra hand högst studietakt Studenter som blivit tilldelade en plats tidigare år (åkt eller tackat nej för sent) hamnar sist i urvalet oavsett meriter (vissa undantag medges) Studenter som har läst del av sin utbildning vid annat lärosäte och tillgodoräknats det vid Fil.Fak. Får räkna in dessa poäng inför behörighetskraven och urvalskriterier.

8 VAD FÖRVÄNTAS DU GÖRA INNAN ANSÖKNINGSPERIODEN? Söka information kring utbytesstudier. Detta gör du t.ex. på Utresewebben: http://www.student.liu.se/ut/filosofiska- fakulteten?l=svhttp://www.student.liu.se/ut/filosofiska- fakulteten?l=sv Informera dig om partneruniversitetens utbud och deras specifika krav (deadlines, språkkunskaper etc.). Detta gör du förslagsvis här: http://www.student.liu.se/ut/filosofiska- fakulteten/studera-utomlands/hitta-din-utbytesplats?l=svhttp://www.student.liu.se/ut/filosofiska- fakulteten/studera-utomlands/hitta-din-utbytesplats?l=sv Lämna in en fullständig ansökan Lämna in en ansökan i tid

9 JAG TÄNKER INTE GÅ IN PÅ DETALJER KRING VAD SOM HÄNDER SEDAN MEN… … när du kommer hem och ansöker om tillgodoräknande kräver vi; Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier Vidimerade betygskopior Kursbeskrivningar Allt detta framgår på programmets hemsida och vi kommer därför inte att behandla ansökningar som inte är fullständiga.

10 DET KAN VARA BRA ATT KÄNNA TILL VAD ECTS ÄR European Community Course Credit Transfer System 1 ECTS = 1 HP (i Frankrike) ECTS Grading scale: A,B,C,D,E,F,Fx Franska regler för G gäller: 0 -10 = U OCH HUR POÄNG BRUKAR RÄKNAS VID VÅRA KANADENSISKA PARTNERUNIVERSITET 1 crédit = 2 ECTS/HP (i Kanada)

11 PLATSER I BELGIEN OCH FRANKRIKE ULB Bryssel EM Strasbourg Business School Institut Superieur du Commerce de Paris (ISC) Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales – Paris (INSEEC) Université Paris Dauphine Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales – Bordeaux (INSEEC) Ecole Management, Lyon (EM Lyon) Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble (ESC Grenoble) Ecole Superieure de Commerce de Montpellier (ESC Montpellier) Graduate School of Management Lille Nice (EDHEC) Université Pierre Mendès Frances Grenoble Université Jean Moulin Lyon 3 Ecole de Commerce Européenne de Lyon (ECE Lyon) Université Paul CEZANNE – d’Aix-Marseille III Audencia Nantes Université des Sciences Sociales Toulouse I Ecole Superieure de Commerce de Poitiers (ESC Poitiers) Université de Poitiers

12 KANADA UQUAM QUEBEC LAVAL MONTREAL

13 SÅ HÄR MÅNGA PLATSER HAR VI PartnerKommentarTerminsplatser Aix-Marseille Université8 Audencia Nantes - Ecole de Management8 Ecole de Commerce Européenne (ECE) de Lyon4 Ecole de Management de Lyon (EMLYON)2 Ecole Superieure de Commerce (ESC) de Montpellier8 Ecole Superieure de Commerce et de Management (ESCEM) Tours-Poitiers2 EDHEC Business School Lille, Nice4 ESSEC Business School Cergy-Pontois4 Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales (INSEEC) Bordeaux2 Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales (INSEEC) Paris6 ISC Paris School of Management4 Université de Strasbourg4 Université du Québec à Montréal (UQAM)8 Université Jean Moulin Lyon 38 Université Libre de Bruxelles Autumn semester 20141 Université Libre de Bruxelles Spring semester 20151 Université Paris Dauphine1 Université Pierre Mendès France Grenoble 24 Université Toulouse 1 Capitole3

14 OCH PÅ AUDENCIA KAN VI ERBJUDA LITE EXTRA… Double Degree fr.o.m. ht-2015 Bachelor från Audencia och Master från LiU 2 studenter får möjligheten varje år (kräver helår på Audencia)

15 RANKING – UNIVERSITET OCH HANDELSHÖGSKOLOR I FRANKRIKE

16


Ladda ner ppt "INFORMATION OM UTLANDSSTUDIER – FRANSKA SPREK Cecilia Enberg Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling - Företagsekonomi."

Liknande presentationer


Google-annonser