Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmågebedömning vem gör vad? Margareta Godin Bagge Rehabvägledare Leg sjukgymnast Ergonom Sophiahemmet Rehab Center.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmågebedömning vem gör vad? Margareta Godin Bagge Rehabvägledare Leg sjukgymnast Ergonom Sophiahemmet Rehab Center."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmågebedömning vem gör vad? Margareta Godin Bagge Rehabvägledare Leg sjukgymnast Ergonom Sophiahemmet Rehab Center

2 Vad är arbetsförmåga?

3 Enbent man rider Döv man går i vall Enögd duger till drabbning Blott lik duger föga till Havamal 1100-talet

4 IndividMiljö Arbets- uppgifter Arbetsförmågan är komplex

5 Vi frågar inte hur sjuk du är utan vilken arbetsförmåga du har

6 Bedömningsgrunder sjukförsäkringen Medicinsk diagnos Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Funktionstillstånd - funktionshinder och aktivitetsförmåga - aktivitetsbegränsning Sjukskrivningens längd avgör om bedömning ska relateras till ordinarie arbete, annat arbete hos nuvarande arbetsgivare eller arbete på reguljära arbetsmarknaden

7 Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

8 Vem gör vad? Arbetsgivare – förebygga ohälsa, tidiga insatser, anpassa, arbetshjälpmedel, omplaceringsutredning, dokumentation, inventera pågående sjukfall, (uppsägning av anställning) Anställd – ökat eget ansvar, arbetsgivarutlåtande, medverka i rehabilitering FK – samordnare, initiera kontakt med arbetsgivare och anställd samt med vid behov med behandlingsansvarig läkare samt arbetsförmedling. Beslut om ersättning Behandlingsansvarig läkare – medicinskt färdigutredd? Underlag för bedömning om ersättning FK af - stödja till nytt arbete Rehabiliteringsaktör – utreda och rehabilitera (t ex sjukgymnast, psykolog, SRC och/eller företagshälsovård) Facklig företrädare – stötta, utreda vid arbetsrättslig tvist

9 Vilka möjligheter måste vara uttömda för att man skall nå saklig grund för uppsägning? Rehabiliteringsmöjligheten. Föremål: Den anställde (arbetslivsinriktad rehabilitering) Arbetsanpassningsmöjligheten. Föremål: Den fysiska arbetsplatsen och organisationen i företaget (arbetsuppgifter, arbetstider) Omplaceringsmöjligheten. Föremål: Lediga befattningar (omplaceringsutredning) OBS! Allt ska dokumenteras. (Källa:Almega) R OBS! Varje moment måste vara dokumenterat skriftligen.

10 Vad innebär regeländringarna för arbetsgivaren? Sammanläggning av sjukperioder kan innebära krav på omplacering tidigt i ny sjukperiod. Ex Frida Arbetsgivarintyg begärs via den anställde Anställda med tidsbegränsad sjukersättning som upphör kan komma tillbaka i tjänst

11 Vad innebär regeländringarna för arbetsgivaren ? Arbetsrättsligt ingen förändring - arbetsgivaransvaret kvarstår så länge medarbetaren är anställd Arbetsgivarens ansvar för anpassning/ rehabilitering kvarstår Viktigt att agera snabbt om orealistiskt med återgång i ordinarie arbetsuppgifter efter dag 90

12 Individanpassad multiprofessionell Arbetsförmågebedömning

13 Vad ger arbetsförmågebedömningen svar på? Arbetsförmåga i ordinarie arbete, annat arbete hos nuvarande arbetsgivare eller på reguljära arbetsmarknaden Prognos för ökad arbetsförmåga Rehabiliteringsbehov avseende medicinska och arbetslivsinriktade åtgärder Anpassningsbehov i ordinarie arbete Behov av arbetshjälpmedel Yrkeslivsperspektiv – reflektion

14 När är en multiprofessionell arbetsförmågebedömning av värde? Arbetsgivare/anställd Socialtjänst/klient Facklig organisation/medlem FHV – fördjupad bedömning vid komplexa ärenden t ex behov av arbetsprövning, specialist- läkarkompetens

15 Inledande möte klargör… Arbetsmiljö/aktuellt arbete Problemet Tidigare åtgärder - Finns detta dokumenterat? Syftet med bedömningen Är syftet uttalat och förankrat hos den anställde? Vilken dokumentation får beställaren ta del av?

16 IndividMiljö Arbets- uppgifter Individanpassad multiprofessionell utredning

17 Specialistläkare Psykolog Socionom Arbetsterapeut Sjukgymnast Ergonom Arbetsprövning Neuropsykologisk utredning Vilka professioner kan ingå?

18 Avslutande möte - plan för arbetsåtergång Förslag på åtgärder Plan för arbetsåtergång eller annan inriktning Uppdragsgivare Medarbetare Samordnare Facklig företrädare Behandlings- ansvarig läkare

19 Tänk på! Skapa och förankra tydliga rehabrutiner Inventera olika typer av pågående sjukärenden (OBS! dag 185 den 1 januari 2009) Prioritera Agera snabbt vid tecken på ohälsa Dokumentera Tag hjälp vid komplexa ärenden där oklarheter finns

20 Citat från klientuppföljning: ”Har bara positiva erfarenheter från denna utredning. Ni har lyckats ge hoppet tillbaka till en långtidssjukskriven person. Att kunna tänka sig tillbaka till arbetslivet igen” 45-årig man som varit på arbetsförmåge- utredning hos SRC

21 Att bli synliggjord i läkningsprocessen är viktigt tror jag och vid varje möte har jag ”blivit sedd”. Det har varit ”min tid”. Jag fick tillbaka självkänslan och framtidstro under utredningen. Nu försöker jag hålla ångan vid liv.. Och det går bra. 53-årig kvinna som varit på arbetsförmåge- utredning hos SRC

22 Tack och lycka till! Frågor? Margareta.godinbagge@sophiahemmet.se 08-534 804 50


Ladda ner ppt "Arbetsförmågebedömning vem gör vad? Margareta Godin Bagge Rehabvägledare Leg sjukgymnast Ergonom Sophiahemmet Rehab Center."

Liknande presentationer


Google-annonser