Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risktillsyn vid Miljöfarliga verksamheter. 2015-03-21 Varför jobba med riskhantering?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risktillsyn vid Miljöfarliga verksamheter. 2015-03-21 Varför jobba med riskhantering?"— Presentationens avskrift:

1 Risktillsyn vid Miljöfarliga verksamheter

2 2015-03-21 Varför jobba med riskhantering?

3 2015-03-21 Brand i terpentincistern

4 2015-03-21 Explosion av väteperoxidtank

5 2015-03-21 Slangbrott

6 2015-03-21 Övergödning

7 2015-03-21 Människors hälsa

8 2015-03-21 Varför riskhantering? Krav i lagstiftningen, bl a egenkontrollförordningen Miljöledningssystem Ledning och anställda får större ”riskinsikt” i sin egen anläggning Proaktivt miljöarbete alltid fördel Underlag för att visa ledningen att miljöåtgärder behövs Prioriteringsunderlag för åtgärder Negativa miljöhändelser massmedialt intressant, dålig publicitet Minskar risken för produktionsbortfall, höga saneringskostnader, miljösanktionsavgifter, åtal, förelägganden, mm (försäkringsbolag, ägare, investerare, kunder, leverantörer, anställda mfl)

9 2015-03-21 Riskhantering Miljöbalken Arbetsmiljölagen Lag om brandfarliga och explosiva ämnen Lag om skydd mot olyckor Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor - seveso Transport av farligt gods

10 2015-03-21

11 Riskhanteringsprocessen Fastställ mål och avgränsningar Inventera och identifiera risker Bedöm sannolikhet och konsekvens, risknivå Värdera risken Riskreducerande åtgärder

12 2015-03-21 Riskmatris Sannolikhet Mycket sannolikt 5 Sannolikt 4 Liten sannolikhet 3 Osannolikt 2 Extremt osannolikt 1 12345Konse- Sm å M å ttligaStoraMycket storaKatastrofkvens Oacceptabel risk. Direkta å tg ä rder. Signifikant risk. Å tg ä rder vidtas efter utredning eller djupare riskanalys. Acceptabel risk (normal situation)

13 2015-03-21 HUR GÖR NI?


Ladda ner ppt "Risktillsyn vid Miljöfarliga verksamheter. 2015-03-21 Varför jobba med riskhantering?"

Liknande presentationer


Google-annonser