Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-06-01 Spårbilar vid Chalmers. Spårbilar är...  Bekväma  Trygga  Snabba  Tillgängliga Foto: Heathrow, London.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-06-01 Spårbilar vid Chalmers. Spårbilar är...  Bekväma  Trygga  Snabba  Tillgängliga Foto: Heathrow, London."— Presentationens avskrift:

1 2010-06-01 Spårbilar vid Chalmers

2 Spårbilar är...  Bekväma  Trygga  Snabba  Tillgängliga Foto: Heathrow, London

3 Bekvämt & tryggt  Inga byten  Individuell resa  Självvalt resesällskap  Sittplats åt alla

4 Tillgänglighet  Ingen eller kort väntetid (en vagn var 3:e sekund)  Anpassat för rörelsehindrade  Kan integreras i byggnader

5 Spårbilsstation i byggnad

6 Utformning / Teknik  Förarlöst  3-6 passagerare  Anropsstyrt  Separat bana, upphöjd eller underjordisk  Lätt & smidig bana

7 Spårbilsnät vid Chalmers - förslaget Dubbelspår1,4 km Enkelspår3,5 km ____________________________________________ TOTALT4,9 km STATIONER12 st VAGNAR140 st

8 Mindre intrång SPÅRBILAR Banans bredd. 1,1 meter Vagnens bredd: 1,9 meter Pelarens bredd:  Stålrör: 0,46 meter  Betongrör: 0,6 meter BUSSGATA 2 × 3,5 m = 7 meter SPÅRVÄG Bredd spårområde: 6,5 meter  Vid hållplats & torg:13 m (gäller Norrköping)

9 Arken SE Arkitekter Tar liten plats på gatan 3 m

10 Arken SE Arkitekter Spårvagnar tar större plats 6,5 m

11 Eskilstuna “Reclaim the street” Nybrogatan, bredd: 15 m © Thomas Höjemo, SNT & Chalmers

12 Eskilstuna © Thomas Höjemo, SNT & Chalmers

13 Högre kapacitet SPÅRBILSPÅRVAGN Sirio Passagerare4 st179 st Avgångarvar 3:e sekvar 3:e min Passagerare / timme4 8003 580 Hastighet40 km/tim20 km/tim Anläggningskostnad75-100 Mkr/km150-750 Mkr/km

14 Byte från tåg till spårbil Byte för samtliga passagerare inom 3 minuter vid spårbilsavgångar var 3:e sek 60 spårbilar motsvarar tågets längd

15 Stationskapacitet Passagerare / timme Antal spårbilsplatser / station 375 470 576 560 650 735 820

16 Ekonomisk jämförelse med buss och spårvagn  Lätta konstruktioner, lättare än fotgängarbro  Investering: Billigare än spårväg  Drift: Billigare än buss  Upp till dubbla resandet  dubbla intäkter  Ökade fastighetsvärden

17 Vänta inte med trafiksystemet!  Planera bebyggelse och trafiksystem som en helhet  Mer kostnadseffektivt och bättre slutresultat Glöm inte jästen i degen!

18 Fördelar för fastighetsägare  Betalningsstarka hyresgäster  Hög resstandard motiverar högre hyra Exempel från Rotterdam: 15 - 38 % högre värden  Hyresgäster stannar längre  Hög tillgänglighet attraherar företag  Frigör mark från parkering  Bättre miljö & ökat markvärde

19 En bra affär för Chalmers! Ekonomisk kalkyl av spårbilsnät för Chalmers - 45 11 Nettovinst 9 Hyresintäkter gm frigjord markparkering Värdestegring på fastigheter gm bättre tillgänglighet 47 Mkr per år Årskostnad (OPS-avgift) för spårbilsnätet

20 Förslag till förstudie 1.Detaljerad bansträckning & stationer 2.Intervjuer om resande i området 3.Visualisering av spårbilsnätet 4.Effekter på markanvändning  Inbesparingar av parkeringsytor  Stationer inne i nya byggnader 5.Dimensionering av vagnpark 6.Trafikprognos 7.Läge för depå 8.Kostnadskalkyl 9.Finansieringsförslag 10.Rekommendationer

21 Tänk nytt! “Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som har skapats av det gamla sättet att tänka” Albert Einstein Skanskas vision av den framtida staden

22 Världens första spårbilsnät öppnar vid flygplatsen Heathrow i juni 2010. Ska Chalmers få världens andra?


Ladda ner ppt "2010-06-01 Spårbilar vid Chalmers. Spårbilar är...  Bekväma  Trygga  Snabba  Tillgängliga Foto: Heathrow, London."

Liknande presentationer


Google-annonser