Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mötesplats inför framtiden, 2007 Aktuell forskning vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan, Högskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mötesplats inför framtiden, 2007 Aktuell forskning vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan, Högskolan."— Presentationens avskrift:

1 jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007 Aktuell forskning vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

2 jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007 ”Forskning för profession” Bygger på en tanke om kunskapsproduktionen och -utbyte mellan näringsliv och akademi Utomvetenskaplig relevans, samhällsrelevans Inomvetenskaplig relevans

3 jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007 Profilområden för forskning vid Högskolan i Borås Lärande och informationssökning – praxisnära forskning om lärandets innehåll och redskap Informationssystem och bibliotekstjänster med fokus på Information Sharing and Co- design –Energi och miljö –Logistik och handel –Nya arbetsformer inom vård och omsorg med fokus på äldreomsorg och prehospital akutsjukvård (E-care) –Smarta textilier

4 jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007 Perspektiv i forskningen vid BHS Bibliotek och kulturpolitik Information Sharing och Kunskapsorganisation Informationssökning och informationsanvändning Information Management

5 jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007 Forskningsprogram och -projekt Bibliotek, IKT och Lärande (BIKT) The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS) Library Information Visualization and Analysis (LIVA) 3D Telepresence for Medical Consultation

6 jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007 Tidigare doktorsavhandlingar Dahlström, Mats (2006): Under utgivning. Den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion.) Johannisson, Jenny (2006): Det lokala möter världen. Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg.) Jarneving, Bo (2006): The combined application of bibliographic coupling and the complete link cluster method in bibliometric science mapping. Thórsteinsdóttir, Gudrún (2005): The Information Seeking Behaviour of Distance Students. A Study of Twenty Swedish Library and Information Science Students Ahlgren, Per (2004). The Effects on Indexing Strategy-Query Term Combination on Retrieval Effectiveness in a Swedish Full Text Database. Zetterlund, Angela (2004). Att utvärdera i praktiken – en retrospektiv fallstudie av tre program för lokal folkbiblioteksutveckling. Hessler, Gunnel (2003). Identitet och förändring – en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion. Sundin, Olof (2003). Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. Seldén, Lars (1999). Kapital och karriär. Informationssökning i forskningens vardagspraktik. Hansson, Joacim (1999). Klassifikation, bibliotek och samhälle. En kritisk hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”. Limberg, Louise (1998). Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan informationssökning och lärande. Vestheim, Geir (1997). Fornuft, kultur og velferd. Pettersson, Rune (1997). Verbo-visual communication. Hjørland, Birger (1993). Emnerepræsentation og informationssøgning.

7 jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007 Avhandlingar på gång : ett axplock Folkbibliotek och läsande i Sverige, 1900- 1940. Mats Dolatkhah Dokument- och informationsarkitektur i Open Access tidskrifter. Helena Francke Folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande. Cecilia Gärdén

8 jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007 några till… Automatisk tesauruskonstruktion för tvärvetenskaplig forskning och kommunikation. Monica Lassi (Diskurs-)analys av svensk litteratur- och filmpolitik under 1950 och –90-talen. Claes Lennartsson Informationshantering inom ideella fredsorganisationer. Karen Nowé

9 jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007 För mer information om forskningen vid BHS, se: http://www.hb.se/bhs/Forsk/index.asp


Ladda ner ppt "Mötesplats inför framtiden, 2007 Aktuell forskning vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan, Högskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser