Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC"— Presentationens avskrift:

1 Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC
Lika men ändå så olika: - en studie från vår region avseende personer som insjuknar i tjocktarmscancer, där spridning finns redan vid diagnos Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC

2 Arbetsgruppens sammansättning
Per-Anders Heedman Rune Sjödahl Viktoria Fomichov Elin Canslätt Göran Henriks Hans Starkhammar Gunilla Davour

3 Material och metod 905 patienter diagnostiserades med koloncancer 177 (20%) hade spridd sjukdom (=stadium IV) vid debut Journalgenomgång från misstanke om cancer till senaste anteckning

4 De 177 patienterna 80 män, 97 kvinnor Medianålder Performance status
71 år (21-96 år) Performance status WHO %, WHO % 97% hade bibehållen kommunikativ förmåga 4/5 hade levermetastaering 1/3 lungmetastering

5 Varför sökte de vård? Anemi 41% Ändrade avföringsvanor 34%
Blod i avföringen 26% Viktnedgång 21% Fatigue 15% Ileus 20% Ikterus 2%

6 Möjliga scenarier vid diagnos
A= Primärtumör och metastasering upptäcks samtidigt 47% B=Primärtumör upptäcks först 35% Efter 16 d (median, range 2-205d) upptäcks metastaseringen C=Metastasering upptäcks först 17% Efter 14 d (median, range 2-149d) upptäcks primärtumören

7 Första diagnostiska instans
Specialistvården 77% Avdelning 37% Akutmottagning 27% Specialistmottagning 13% Primärvården 23% Olika arbetssätt öppenvård vs slutenvård Att primärtumör och metastasering upptäcks samtidigt är kopplat till slutenvård (OR 2,1)

8 Ledtider/patient

9 Kontinuitet? Misstanke om….diagnos av spridd cancer
3 olika läkare (median, range 1-12) Diagnos….sista anteckning 11 olika läkare (median, range 1-47)

10 Överlevnad (från diagnos av första tumörmanifestation)

11 Vård i livets slutskede
41% avled inom 180 dagar från diagnos På sjukhus 45% Inom kommunala boendeformer 24% Egen bostad 24% 3/4 hade haft kontakt med företrädare för den palliativa vården

12 Olika perspektiv vid t.ex. koloncancer
Primär-vård Kirurgi Onkologi Palliation eller

13


Ladda ner ppt "Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC"

Liknande presentationer


Google-annonser