Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling Vem gör vad, hur och varför? Informations- och diskussionsdag om förorenade områden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling Vem gör vad, hur och varför? Informations- och diskussionsdag om förorenade områden."— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling Vem gör vad, hur och varför? Informations- och diskussionsdag om förorenade områden

2 2 Kommunen som tillsynsmyndighet Rådgivning, information och samarbete På eget initiativ eller efter anmälan kontrollera efterlevnaden Åstadkomma rättelse Säkerställa syftet med miljöbalken

3 Informations- och diskussionsdag om förorenade områden 3 Hur ska miljöbalken tillämpas? Hållbar utveckling En hälsosam och god miljö Naturen har ett skyddsvärde Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter

4 Informations- och diskussionsdag om förorenade områden 4 Vad krävs av den som är tsm? Jo, att tillsynsmyndigheten –ger råd och informerar –bedriver egeninitierad tillsyn –agerar efter anmälningar Men också att tillsynsmyndigheten –utreder tillsynsbehovet på 3 års sikt –upprättar ett register över tillsynsobjekten –arbetar fram en tillsynsplan och –följer upp och utvärderar tillsynen

5 Informations- och diskussionsdag om förorenade områden 5 Tillsyn och förorenade områden Efterbehandling ska inte belasta statsbudgeten! Självklart att den som har förorenat ska vara efterbehandlingsansvarig! Takten måste öka – alla måste bidra!

6 Informations- och diskussionsdag om förorenade områden 6 Ansvar för förorenade områden Verksamhets- utövare Fastighets- förvärvare Fastighets- ägare

7 Informations- och diskussionsdag om förorenade områden 7 Innan förorening har inträffat Råd och information Allmänna hänsynsreglerna (2 kap. MB) –Kunskapskrav –Försiktighetsprincipen –Produktval –Hushållningsprincipen –Lokalisering –Rimlighetsavvägning Egenkontroll (26 kap. 19 § MB och FVE)

8 Informations- och diskussionsdag om förorenade områden 8 Tack för er tid!

9 Informations- och diskussionsdag om förorenade områden 9 Ring oss om du vill veta mer! Sofie Hermansson (Miljöjurist, Fil. Mag) Statens geotekniska institut Avd Markmiljö Olaus Magnus väg 35 581 93 LINKÖPING Telefon: +46 13 201830 Fax: +46 13 201914 www.swedgeo.se www.swedgeo.se Henrik Svensson (Länsjurist) Länsstyrelsen i Jönköpings län Hamngatan 4 551 86 JÖNKÖPING Telefon: +46 36 395011 Fax: +46 36 121558 www.lansstyrelsen.se/jonkoping www.lansstyrelsen.se/jonkoping


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling Vem gör vad, hur och varför? Informations- och diskussionsdag om förorenade områden."

Liknande presentationer


Google-annonser