Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation OL108A.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation OL108A."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation OL108A

2 Kommunikation & perception
Kommunikation centralt för projekt Kommunikation – interaktion Påverkas mycket av vår perception (hur vi uppfattar och tolkar verkligheten)

3 Uppfattning Hållning Attityd LAGAR KULTUR KUNSKAP VÄRDERINGAR ERFARENHET SOCIAL MILJÖ PERSONLIGHET NORMER UPPFOSTRAN FYSIOLOGI FÖRÄLDRAR ARV

4 “Ladder of inference” Väljer Data TANKEMÖNSTER MENTALA MODELLER
Generaliserar Dra slutsatser Gör antaganden Skapar mening Väljer Data Observerar & Upplever TANKEMÖNSTER MENTALA MODELLER “Vi väljer data, fattar beslut och handlar utifrån våra övertygelser.” REFLEKTERAR The Ladder of Inference ur The Fifth Discipline - Fieldbook

5 Perception och bedömning
Observera Selektera Bedöma Sinnen Filter Visuell Auditiv Minne v= bilder a= ljud k= känslor o/g= lukt/smak Kinestetisk Lukt & Smak Utlämna Generalisera Förvränga

6 Ifrågasätt Vilken information finns? Vad tar jag/vi för givet?
På vilka grunder? Försök förstå hur andra resonerar! Utforma budskapet för att minimera tolkningsutrymmet

7 Vikten av direktkommunikation
Forskare säger att vid direktkommunikation ”Face-to-Face”: sker 58 procent av kommunikationen via kroppsspråk. är 35 procent av kommunikationen är hur orden sägs. Endast 7 procent av kommunikationen är vad som egentligen sägs. Vi notera alltså mer än just de ord som någon yttrar. En persons röstläge och kroppsspråk säger mycket om hans/hennes känslor.

8 Vem kommunicerar man med i projekt?
Intern kommunikation inom projektgruppen Extern kommunikation: Projektägare Finansiärer Partners Målgrupp/brukare Media OLIKA struktur/innehåll på kommunikationen!

9 Kommunikationsfrågor:
Vem kommunicerar vi med? Vilken roll spelar denne i projektet? Vilken information är nödvändig? Hur skall den användas?

10 Kommunikationsplan Kan vara viktigt i projekt Bör innehålla:
Intressenternas kommunikationskrav/-behov Vem som ansvarar inom projektet Hur kommunikationen skall se ut och med vem? Vilket format/plattform Hur ofta

11 Planera för kommunikation
Göra det viktiga synligt Hur skall vi synas? För vem? Personliga möten - epost/tfn? Möten - Mötesplatser Symbolhandlingar Projektplanen är ett viktigt verktyg för kommunikation

12 Hur kan det se ut? Månadsrapport till projektägare/-partners
Mötesanteckningar på intern webb-plats eller Google docs Webbplats/blogg för allmänhet/intresserade med kontaktuppgifter Pressmeddelande när det händer viktiga saker Facebook-grupp för att mobilisera i samband med viktiga händelser Synliggörande/marknadsföring


Ladda ner ppt "Kommunikation OL108A."

Liknande presentationer


Google-annonser