Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnperspektivet i 5 punkter. De 5 punkterna Kartläggning av barns ställning på biblioteken Fortbildning ordnas för all bibliotekspersonal Information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnperspektivet i 5 punkter. De 5 punkterna Kartläggning av barns ställning på biblioteken Fortbildning ordnas för all bibliotekspersonal Information."— Presentationens avskrift:

1 Barnperspektivet i 5 punkter

2 De 5 punkterna Kartläggning av barns ställning på biblioteken Fortbildning ordnas för all bibliotekspersonal Information om hur barnkonsekvensanalys och barnbokslut kan göras av biblioteken Barns rättighetshyllor inrättas En broschyr om barns rättigheter på biblioteken produceras

3  Kartläggning av barns ställning på biblioteken Fortbildning ordnas för all bibliotekspersonal  Information om hur barnkonsekvensanalys och barnbokslut kan göras av biblioteken  Barns rättighetshyllor inrättas En broschyr om barns rättigheter på biblioteken produceras

4 Kartläggning av barns ställning på biblioteken - barns andel av bibliotekens resurser - hur barns inflytande syns i biblioteken (barns perspektiv) - hur barnperspektivet tillgodoses i biblioteken - hur biblioteken fungerar som arenor för barn - fler viktiga frågor? Metoder BO:s kommunenkäter används som underlag ännu hellre: Gemensam undersökning

5 Fortbildning för all bibliotekspersonal om - Barnkonventionen och barns rättigheter - bemötande av barn - hur man tillgodoser barnperspektivet - hur man tar tillvara barns perspektiv Metoder föreläsningar workshoppar, rollspel, observationer goda exempel sammanställning och utvärdering av metoder

6 Information om hur barnkonsekvensanalys och barnbokslut kan göras av biblioteken Metoder chefsutbildning pilotprojekt, ev som ett tvinning-projekt spridning av goda exempel

7 Barns rättighetshylla, i fysisk och digital form, med - en rolig logga - information om Barnkonventionen - annan information från BRIS, Rädda Barnen osv, som kan ge barn stöd och som hjälper barn att tillvarata sina rättigheter - barnmedier med anknytning till barns rättigheter Metoder Barnens bibliotek har en nyckelroll länsövergripande projekt

8 En lättläst broschyr för barn om barns rättigheter på biblioteken utarbetas och sprids Metoder Spridning Metodutveckling Goda exempel

9 En rapport om hur arbetet fortskrider lämnas till KB, Kulturrådet, BO, ansvarig minister och på kulturkonsulentträffen hösten 2011 Metoder I vilken form?

10 Men region- och länsbiblioteken då? Malin Backlund & Gunnel Pettersson, Barnbibliotekskonsulenters arbete utifrån barnkonventionen – en framgång? BO:s framgångsfaktorer: Ledningens stöd Barnperspektivet i måldokumenten Utbildning och information Utgå från befintliga arbetsprocesser Metoder Förankring hos ledningen Ta med i vpl, anknyta till centrala måldokument Intern fortbildning, Sensus, Rädda Barnen, Maja Frankel Föra in i den löpande planeringen

11 Barnperspektivet i 5 punkter - Arbetet måste fortsätta!


Ladda ner ppt "Barnperspektivet i 5 punkter. De 5 punkterna Kartläggning av barns ställning på biblioteken Fortbildning ordnas för all bibliotekspersonal Information."

Liknande presentationer


Google-annonser