Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risk- och friskfaktorer för demens och Alzheimers sjukdom Miia Kivipelto, MD, PhD Professor Aging Research Center, Karolinska Institutet and Karolinska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risk- och friskfaktorer för demens och Alzheimers sjukdom Miia Kivipelto, MD, PhD Professor Aging Research Center, Karolinska Institutet and Karolinska."— Presentationens avskrift:

1 Risk- och friskfaktorer för demens och Alzheimers sjukdom Miia Kivipelto, MD, PhD Professor Aging Research Center, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital, Huddinge

2  Demens i åldrande samhälle  Risk- och friskfaktorer för demens  Vaskulära riskfaktorer  Livsstilsfaktorer och nutrition  Psykosociala faktorer  Praktiska implikationer  Framtid!

3 Oeppen and Vaupel, Science 2002 Förväntad livslängd

4 Åldern – en viktig faktor Åldersgrupp77-84 85-89 90+ Mental hälsa Kognitiv svikt (%)18.9 34.7 61.0 Demens (%)13.5 24.6 39.2 Fratiglioni et al., 2001

5 5 Förekomst av demens i Sverige  150 000 patienter med demens  120 000 patienter med Alzheimers sjukdom  90 000 patienter med mild – medelsvår Alzheimers sjukdom  100 000 med mild kognitiv svikt (MCI)

6 Effekten av att senarelägga debuten av demens US prevalence of AD (millions) Delay(years) 0.5 1 2 5 1997 2007 2017 2027 2037 2047 Year 8 6 4 2 0 Beräknade effekter: Skjuta upp AD debuten med 5 år → ↓prevalens till hälften Brookmeyer et al., 1998, Jorm et al., 2005

7 Frisk hjärnaAlzheimer hjärna Gener Miljöfaktorer Demens och Alzheimer: Många faktorer påverkar och samverkar genom hela livet Födsel Barndom Vuxenlivet Äldre Ungdom Medelålder 0 20 60 75 Mangialasche, Kivipelto et al., 2012

8 Befolkningsstudier vid ARC The Kungsholmen Project SWEOLD The Betula Project SWEOLD Sweden HARMONY – The Swedish Twin Study on Dementia The SNAC- Kungsholmen CAIDE Study (Finland)

9 Demens och Alzheimers sjukdom Stroke Högt blodtryck Höga blodfetter Fetma Diabetes Rökning B12/folat brist Depression/stress Hjärnskada ……… Utbildning Motion Mental aktivitet Social aktivitet Antioxidanter Fiskolja Måttligt alkoholintag Kaffe Anti-inflammatoriska med.? Östrogen? Riskfaktorer Skyddande faktorer

10 Kombinerad effekt av vaskulära riskfaktorer i medelåldern Kivipelto et al., Arch Neurol 2005 OR (95% CI) BMI >30 kg/m 2 2.1 (1.2 - 3.8) Systolisk BT >140mmHg 2.0 (1.0 - 3.8) Kolesterol >6.5 mmol/l 1.9 (1.0 - 3.5) 0321 Antal faktorer och risken för demens

11 Mångsidig, hälsosam kost kan minska risken för minnesproblem Fisk Grönsaker och frukt Vitaminer B12, folsyra, C och E Medlehavskost (Nordisk mat?) Luchsinger et al., Curr Neurol Neurosci Rep 2007 Scarmeas et al., Annals of Neurology 2006, JAMA 2009 Mangialasche, Kivipelto et al., JAD 2010 Eskelinen, Kivipelto, Dem Ger Cog Dis 2011

12 Vitamin B12 & Alzheimer länken blir allt starkare (II)  7 års uppföljningstid  Analyserna var kontrollerade för homocysteine och andra relaterade faktorer

13 Fysisk aktivitet i medelåldern Rovio, Kivipelto et al., Lancet Neurology 2005 Odds ratio Soffpotatisar Fysiskt aktiva Demens Alzheimer sjukdom Rovio, Kivipelto, et al. Neurobiol Aging 2009 Fysisk aktivitet – högre hjärnvolym β-koefficient 0.21 (p<0.001)

14 Fritidsaktiviteter Karp et al, 2005 Mentala aktiviteter Fysiska aktiviteter Sociala aktiviteter

15 Sociala och psykologiska faktorer Sociala faktorer Psykologiska faktorer Sociala+Psykologiska Odds ratios Håkansson, Kivipelto et al., BMJ 2009, Håkansson et al., manuskript

16 PRAKTISKA IMPLIKATIONER / HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE INSATSER?

17 Kivipelto et al., Lancet Neurology 2006 Risk profil i medelåldern och risk för demens under 20 år SCORE CAIDE Dementia Risk Score Age, years< 47 47-53 >53 034034 Education, years ≥10 7-9 0-6 023023 SexWomen Men 0101 Systolic BP, mmHg  140 > 140 0202 BMI, kg/m 2  30 > 30 0202 Cholesterol, mmol/l  6.5 > 6.5 0202 Physical activity Active Inactive 0101 16 %

18 Kivipelto et al., Lancet Neurology 2006 SCORE 7 % CAIDE Dementia Risk Score Age, years< 47 47-53 >53 034034 Education, years ≥10 7-9 0-6 023023 SexWomen Men 0101 Systolic BP, mmHg  140 > 140 0202 BMI, kg/m 2  30 > 30 0202 Cholesterol, mmol/l  6.5 > 6.5 0202 Physical activity Active Inactive 0101 Risk profil i medelåldern och risk för demens under 20 år

19 Kivipelto et al., Lancet Neurology 2006 SCORE 2 % CAIDE Dementia Risk Score Age, years< 47 47-53 >53 034034 Education, years ≥10 7-9 0-6 023023 SexWomen Men 0101 Systolic BP, mmHg  140 > 140 0202 BMI, kg/m 2  30 > 30 0202 Cholesterol, mmol/l  6.5 > 6.5 0202 Physical activity Active Inactive 0101 Risk profil i medelåldern och risk för demens under 20 år

20 Randomiserade studier

21 Riskfaktorer Skyddande faktorer 0 206075 Multifaktoriella sjukdomar – åtgärda flera riskfaktorer samtidigt för en optimal effekt Ohälsosm kost Alkoholmissbruk Rökning Hypertoni Fetma Hyperkolesterolemi Mentala och Sociala aktiviteter Diabetes Utbildning Vaskulära skador Neuronskador Hjärnreserv Vuxenlivet Medelålder Äldre Övergång Demens Fysisk aktivitet ? APOE Andra gener

22  Den första multidomän interventionsstudien med huvudsyftet att skjuta upp förekomsten av kognitiv svikt bland personer med ökad risk för demens  Studiedesign: Randomiserad multicenter studie med ca. 1200 deltagare i sex (6) städer  Rekrytering: 60-77 år gamla pensionärer som har hög Dementia risk score och lindriga minnesproblem

23 Screening 1st Baseline visít 2nd Baseline visit RANDOMIZATION INTENSIVE INTERVENTION REGULAR HEALTH ADVICE INTERVENTION KICK-OFF MINI- INTERVENTION 3691215182124 NUTRITION: 7 group sessions, 3 individual sessions COGNITIVE TRAINING: 9 group sessions Independent training EXERCISE: 1-2x/wk muscle 2-4x/wk aerobic EXERCISE: 2x/wk muscle 4-5x/vk aerobic EXERCISE: 2x/wk muscle strength training 5x/wk aerobic training MONITORING AND MANAGEMENT OF METABOLIC AND VASCULAR RISK FACTORS Nurse: Visit every 3 months, Physician: 3 additional visits months INTERVENTION SCHEDULE

24 FINGER intervention

25 1st year preliminary results GroupNBaseline12 monthp-value Weight, kgIntervention21381.880.60.04 Control21681.981.6 BMI, kg/m 2 Intervention21328.928.50.04 Control21628.928.7 Cholesterol,Intervention2095.135.050.04 mmol/lControl2165.125.19

26 European Dementia Prevention Initiative FINGER Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability preDIVA Prevention of Dementia by Intensive Vascular Care MAPT Multidomain Alzheimer Preventive Trial EDPI http://www.edpi.org/

27 0 A 10–25% reduction in all seven risk factors could potentially prevent 1.1–3.0 million AD cases worldwide. July 2011

28 Twenty-year changes in dementia occurrence suggest decreasing incidence in central Stockholm, Sweden Qiu, Fratiglioni et al., Neurology 2013;80:1888–1894

29  Kontrollera blodtryck och andra vaskulära riskfaktorer  Upprätthåll aktiv livsstil – fysiska, mentala och sociala aktiviteter  Mångsidig, hälsosam kost  Begränsa negativ stress Är det möjligt att förebygga demens?

30 Livsstilen har betydelse! Miia Kivipelto ICAD 2010

31 Tiia Ngandu Satu Ahtiluoto Tiina Laatikainen All FINGER study teams Hilkka Soininen Alina Solomon Tuomo Hänninen Minna Rusanen Gabriela Spulber Miika Vuorinen Laura Fratiglioni Bengt Winblad Lars Bäckman Francesca Mangialasche Babak Hooshmand Karin Wallin Krister Håkanson Göran Hagman Ulrika Akenine ACKNOWLEDGEMENTS


Ladda ner ppt "Risk- och friskfaktorer för demens och Alzheimers sjukdom Miia Kivipelto, MD, PhD Professor Aging Research Center, Karolinska Institutet and Karolinska."

Liknande presentationer


Google-annonser