Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fem barns erfarande av skrivande som lärande redskap Magnus Jansson Pedagogiska institutionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fem barns erfarande av skrivande som lärande redskap Magnus Jansson Pedagogiska institutionen."— Presentationens avskrift:

1 Fem barns erfarande av skrivande som lärande redskap Magnus Jansson Pedagogiska institutionen

2 Bakgrund Hur kan det komma sig att en del elever fattar pennan eller datorn med glädje, medan andra högst motvilligt tar sig an skrivande? Erfar elever möjligheter med skrivande, eller betraktar de skrivande som onödigt och meningslöst? Erfar elever att de har nytta av skrivande?

3 Syfte Undersökningens syfte är att utveckla kunskap kring elevers erfarande av skrivande som lärande redskap. En fråga vägleder arbetet: Vad erfar elever att de lär sig då de skriver? Undersökningen avgränsas till att omfatta fem elevers erfarande av fem olika skrivuppgifter. De fem elever som deltar är 10, 11 och 12 år gamla.

4 Fenomenografi Tre skäl för fenomenografi Undersökningen riktas mot elevers erfarande Undersökningen fokuserar lärande i förhållande till innehåll Undersökningens resultat kan – förhoppningsvis – ligga till grund för val av innehåll i undervisning

5 Thygesen, Vagle, Fasting, Berge, Evensen (2005)

6 Material Undersökningens material består av: 25 texter, fem av varje elev 25 intervjuer, fem med varje elev De 25 intervjuerna betraktas som undersökningens primära material

7 Resultat Vad erfar de fem barnen att de lär sig då de skriver? Om sig själv Textens innehåll En förmåga Textens form Skriva bestämd typ av text Strukturera text Skrivteknik och skrivregler

8 Resultat SagorVärderingarÅngerVulkanerBrev En förmåga Textens form Skriva bestämd typ av text Strukturera text Skrivteknik och skrivregler Om sig själv En förmåga Textens form Skriva bestämd typ av text Skrivteknik och skrivregler Om sig själv En förmåga Textens form Skriva bestämd typ av text Strukturera text Skrivteknik och skrivregler Textens innehåll En förmåga Textens form Strukturera text Skrivteknik och skrivregler Textens form Skriva bestämd typ av text Strukturera text Skrivteknik och skrivregler

9 Sammanfattning Undersökningen visar att de fem eleverna erfar skrivandets lärandeobjekt på kvalitativt skilda sätt. En del elever riktar fokus mot textens innehåll och mening, andra mot de förmågor de använder då de skriver medan några fokuserar textens form.


Ladda ner ppt "Fem barns erfarande av skrivande som lärande redskap Magnus Jansson Pedagogiska institutionen."

Liknande presentationer


Google-annonser