Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Y Vladic Stjernholm Seminarium obstetrik fosterövervakning Läkarutbildningen Karolinska Institutet Ylva Vladic Stjernholm Överläkare, med dr Vt -09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Y Vladic Stjernholm Seminarium obstetrik fosterövervakning Läkarutbildningen Karolinska Institutet Ylva Vladic Stjernholm Överläkare, med dr Vt -09."— Presentationens avskrift:

1 Y Vladic Stjernholm Seminarium obstetrik fosterövervakning Läkarutbildningen Karolinska Institutet Ylva Vladic Stjernholm Överläkare, med dr Vt -09

2 Y Vladic Stjernholm Fosterövervakning Obstetrisk tradition Auskultation fosterljud (Laennec R, 1819) Yttre palpation - Leopolds grepp - Värkstatus Fostervattnets karaktär Inre palpation – cervix öppningsgrad(Bishop E, 1964) 1940-t Uppbyggnad obstetrik och gynekologi 1960 Kardiotokografer vissa förlossningskliniker 1970 CTG samtliga förlossningskliniker

3 Y Vladic Stjernholm Definitioner Hypoxemia = syrebrist i plasma Hypoxia = syrebrist i cellen Asfyxia (Gr. pulslöshet) = hypoxi och hyperkapni i centrala organ pH ↓, pO 2 ↓, pCO 2 ↑

4 Y Vladic Stjernholm Asfyxiutveckling Kan progrediera på 10-15 min __________ Respiratorisk acidemi pH ↓, pO 2 ↓, pCO 2 ↑ ____________ Metabolisk acidemi pH ↓, laktat ↑, BE ↓ –(8-10) ____________ Asfyxi i vävnad Risk för vävnadsskada

5 Y Vladic Stjernholm Orsaker intrauterin asfyxi I. Långsam (v – mån) Placentainsufficiens, tillväxthämning (IUGR) II. Snabb ( h - 1 d) Preeklampsi, placentaavlossning/blödning, långdragen förlossning III. Akut (min) Total ablatio placentae, navelsträngskompression

6 Y Vladic Stjernholm Orsaker asfyxi under förlossning Långdragen förlossning Maternell hypotoni - Vena Cava-syndrom För täta värkar – oxytocinstimulering NavelsträngskompressionPlacentainsufficiens

7 Y Vladic Stjernholm Fostrets energireserv Term Prematur Fv3 500 g2 000 g Fett 550 g 100 g CHO 35 g 10 g Glykogen i hjärta, CNS, lever

8 Y Vladic Stjernholm Fosterövervakning Mål – att spåra acidosutveckling Screening-metoder CTG efter 25+0 grav veckor KS STAN Diagnostiska metoder - biokemi Fetalt skalp-pH Fetalt skalp-laktat

9 Y Vladic Stjernholm Cardiotochografi (CTG) FrekvensVariabilitetAccelerationerDecelerationer - Uniforma: tidiga sena - Variabla: okomplicerade komplicerade Yttre registrering Inre registrering FIGO guidelines for the use of fetal monitoring. Int J Gynecol Obstet, 1987

10 Y Vladic Stjernholm Fosterhjärtfrekvens Normal 110 – 150 spm S → frekvens ↑ PS → frekvens ↓

11 Y Vladic Stjernholm Fetal takycardi > 150 spm Korrelation till hypoxi Ssk om nedsatt variabilitet Oro, smärta, prematuritet

12 Y Vladic Stjernholm Fetal bradycardi < 110 spm Mild bradycardi 100-110 spm Sällan fetal distress Akut bradycardi < 60-100 spm Ablatio placentae Navelsträngskompression

13 Y Vladic Stjernholm Accelerationer Frekvensökning > 15 spm Duration > 15 s Barnet signalerar välbefinnande! ”Reaktivt CTG” - 2 accelerationer/10 min

14 Y Vladic Stjernholm Variabilitet Ständiga förändringen för perioden mellan två hjärtslag (S, PS, endokrina faktorer etc.) Normal variabilitet 5-25 spm Saltatorisk >25 spm Nedsatt < 5 spm Sömn, prematuritet, takycardi, läkemedel ”Silent pattern” Variabilitet < 5 spm, frånvaro av accelerationer Uttalad fetal distress

15 Y Vladic Stjernholm Tidiga decelerationer (uniforma) ej korrelation till fetal hypoxi (här nedsatt variabilitet)

16 Y Vladic Stjernholm Sena decelerationer (uniforma) Börjar först när värken nått sin kulmen Om upprepade - tecken på fetal hypoxi

17 Y Vladic Stjernholm Variabla decelerationer Okomplicerade duration < 1 min ej hypoxi Komplicerade duration > 1 min hypoxitecken

18 Y Vladic Stjernholm CTG klassificering FrekvensVariabilitetDecelerationer Normalt 110-1505-25T idiga Okomplicerade variabla Avvikande 100-110> 25 Okomplicerade variabla 150-170< 5 längre än 40´utan accelerationer 150-170< 5 längre än 40´utan accelerationer Patologiskt 150-170 med nedsatt variabilitet > 170 > 170 Sinusoidalt mönster Bestående bradycardi < 100 under 3´ Bestående bradycardi < 100 under 3´ Komplicerade variabla Upprepade sena

19 Y Vladic StjernholmSTAN Katekolaminpåslag, myocardiell glykogenolys T/QRS > 0.05 Westgate J et al, Am J Obstet Gynecol 1993;169:1151 Rosen KG et al, Am J Obstet Gynecol 1984;149:190

20 Y Vladic Stjernholm Obstetrisk praxis förlossning Intagningstest Alltid ”door test” CTG –registrering 20-30 min Öppningsskedet Lågrisk: Intermittent CTG 20 min v 2-3 h Högrisk (mekonium, IUGR etc.) kontinuerligt Utdrivningsskedet Lågrisk: Minimum auskultation efter värk Högrisk: Kontinuerligt CTG

21 Y Vladic Stjernholm Potential hydrogen (pH) pH = - lg [H+] Plasma pH 7.40 Vävnad pH 6.9 – 7.0 Sörensen SPL, 1909 Fetalt pH 0.1 lägre än maternellt

22 Y Vladic Stjernholm Fetalt skalp-pH Skalp-pH för bestämning av fosterhypoxi Saling E. Arch Gynakol 1962; 197:108 Normalt pH > 7.25 Preacidos pH < 7.20 – 7.25 Nytt prov inom 30 min Acidos pH ≤ 7.20 Planera för förlossning

23 Y Vladic Stjernholm Fetalt skalp-laktat Anaerob metabolism Pyruvat → laktatsyra → laktat + H + Normalt < 4.2 mmol/L Preacidos 4.2 – 4.8 mmol/L Nytt prov inom 30 min Acidos > 4.8 mmol/L Planera för förlossning Nordström and Arulkumaran 1998, Brooks 2002

24 Y Vladic Stjernholm Neonatal acidos Om Apgar score < 7 vid 5 min 1 min5 min10 min Hjärtfrekvens 0-2 p Andningsfrekvens0-2 p Hudfärg0-2 p Tonus0-2 p Retbarhet0-2 p Apgar V and James LS. J Dis Child 1962;104:419

25 Y Vladic Stjernholm Sammanfattning Värkarbetets karaktär Fostervattnets karaktär Fosterläge, -bjudning CervixstatusPartogram Intrauterin asfyxi - RA, MA, vävnadsasfyxi Screening - CTG, STAN Diagnos – skalp-pH, -laktat


Ladda ner ppt "Y Vladic Stjernholm Seminarium obstetrik fosterövervakning Läkarutbildningen Karolinska Institutet Ylva Vladic Stjernholm Överläkare, med dr Vt -09."

Liknande presentationer


Google-annonser