Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VoNB-konferens på Arlanda Stad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VoNB-konferens på Arlanda Stad"— Presentationens avskrift:

1 VoNB-konferens på Arlanda Stad
Varmt välkomna till helgens konferens!

2 VoNB-konferens på Arlanda Stad
Lördag (tävling) 11.00 Presentation och workshop Föreningsutvecklarna 12.00 Deltagarnas punkter 12.30 Säsongen som varit organisation och övergripande struktur BS organisation och verksamhet VoNB statistik och utveckling 13.00 Lunch 14.00 Sverigerankingen Nytt rankingsystem, onlineanmälan, serien in i rankingen 14.45 Hur höjer vi arrangemangen på våra nationella tävlingar? Regionshelger, hur stora tävlingar, endagarstävlingar, fredagsspel, start och slut lördag  15.30 Nya SGP upplägget samt en Elit/U19 diskussion 15.45 Fika

3 Schema för lördagen 16.15 Backcoachning för U9-U11, workshop Tävlingskalendern 13/14 och BS arrangörer Rookie Tour Ett nytt utbildningsystem för att utbilda klubbdomare Tävlingstrappa - Nivåer och nya regler Information om licens/sanktionsavgifter samt SM veckan i Halmstad :30 Slut 19:30 Middag

4 Badminton Sweden + Föreningsutveckling = kärlek!

5 Bas Badminton Sweden I morgon Verksamheten Badmintonförbundet idag
_____________________________________________

6 Sammanfattning - Utgångsläge
Vi och dom blir Vi genom: Mål för hela BS-pyramiden tydliggörs Verksamhetsplaner omarbetas, prioriteras och bemannas Stöd ute i verksamheten måste utökas Långsiktig uthållig ekonomi måste skapas Personalfrågan måste prioriteras (översyn/ledning) Ett ständigt öra i verksamheten

7 Handlingsplanens huvudområden
Föreningsstöd MÅL Öppenhet EKONOMI Samstämmighet Talang – och elitutveckling UTBILDNING Organisations - personalutveckling

8 Medlemsutveckling 0-20 år
Säsong killar tjejer totalt 07/ / / / /

9 Antal medlemmar idag? Antal medlemmar - Enligt kansliets sista sammanställning medlemmar* - Enligt Idrottonline medlemmar* * Bägge register innehåller ej korrekta uppgifter. - Hur många är vi idag egentligen?

10 Övergripande mål 2012/13 – 2019/20 Att fördubbla verksamheten på alla nivåer fram till avslutad säsong 2017/18. Vi fördubblar antalet medlemmar, antalet licensierade spelare, antalet tävlingsstarter och antalet utbildade ledare/tränare på alla nivåer. Baserat på detta ska vi till avslutad säsong 2019/20 vara i europeisk topp i landslagsåldrarna U15 till Veteran. Med europeisk topp menas medaljer i lagsammanhang och att vi årligen vinner minst en medalj i de olika individuella åldersklasserna i Europa samt har representation i minst 3 av OS-kategorierna Not – Målen bryts ner av respektive verksamhetsdel. I anslutning till detta sätts även delmål på vägen.

11 Satsning på föreningsutveckling
Varför då? Föreningsutveckling skapar förutsättningar för övriga utvecklingsområden. - Kort och gott är detta ett verktyg för att uppnå det uppsatta målet. Behovet finns på central nivå. (Uppfattning) - Medlemsantal sjunker - Ett “Vi och Dom” upplevs - Föreningsantalet minskar - Distrikten fungerar sämre. - Ekonomin blir allt sämre. - Färre tävlar - Föreningslivet är grunden. - Mindre bredd = mindre och sämre spets. Behovet finns på lokal nivå. (Uppfattning) - Föreningar önskar stöd enligt undersökningar. - Svårare att upprätthålla verksamheten. - Brist på ledare och engagerade medlemmar. - Brist på samarbete på vissa ställen.

12 Proposition 3: ..Idrottslyftsmedel
De regionala utvecklarna ska arbeta med: Kartläggning av föreningarna i regionen - Dokumentera önskemål/planer Utbildning av föreningarna om det nya föreningsbidraget Stötta med utb., bygga ”paket” såsom t ex utb-program, familjemedl. etc. Introduktion av barn/nybörjarkoncept Rekryteringsstöd/kampanjer av fler aktiva och ledare Utveckling av tränare, tips och råd i olika ålderskategorier Bidra vid implementering av TUP, kontroll av efterlevnad Fånga upp ”flaskhalsar” i utvecklingsplaner, bidra för att lösa dessa Knyta Självklart – ungdomar i regionen till verksamheten/utv-projektet Föreningsutvecklarna skall introducera SISU. Det gör att alla föreningar får förståelse för vad SISU gör och hur föreningarna i framtiden med automatik kan nyttja SISU och SISU:s portaler i sin dagliga verksamhet. Sisu har i framtiden en nyckelroll för föreningsbidragets utveckling.

13 Ska vi tillsammans ta steget?
Möta IF/SDF - Förankring - Kartläggning - Framtidsmöte Leda IF/SDF - Skapa förutsättningar för större kvantitet och kvalité - Prioritera - Motivera/inspirera - Utvecklingsprocesser - Koordinera - Utbildning Kvalitetssäkra - Uppföljning - Utvärdera - Feedback - Skapa mervärde

14 Föreningsutvecklare Eric Fransson, Karlskrona - Blekinge, Småland, Gotland, del av Mellansvenska. (Utbildning) Håkan Melker, Sundsvall - Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Hälsingland och Dalarna Ulf Svenson, Stockholm - Stockholm, Uppland, Gästrikland, del av Mellansvenska. (VoIB) Maria Nilsson, Helsingborg - Skåne och Halland (VoNB) Claes Johansson, Göteborg - Göteborg, Bohusländal, Västergötland och Värmland (Styrelsen) Norra Norrland - ingen ännu tillsatt.

15 Medspelare Internt Vi ska ju bli VI… Så alla?
Föreningar, Distrikt, VoNB, VoIB, Utbildning, marknadsföring, ekonomi/administration, Externa intäkter, styrelse, anställda m.fl. - En god effekt kan och bör bli ökad kommunikation mellan våra arbetsområden. Externt - SISU Idrottutbildarna - Distriktsförbunden - Lokala/centrala aktörer

16 Föreningsutvecklingssatsningen
Start: 1 aug – 2013 Avslutas: 31 dec – Beroende på effekt av satsningen tas nytt beslut om fortsättning. Uppstart: Eric Fransson och Ulf Svenson har redan börjat. När vi nu har bestämt oss, när vi nu har verktygen… Är Svensk badminton redo?

17 Utmaningen Diskussion
Hur får vi våra föreningar och distrikt att gemensamt engagera sig mot våra uppsatta mål?

18 Reflektion/Frågor Beskriv hur det kommer att se ut om 5 år när vi har uppnått våra mål. Beskriv hur det kommer att låta om 5 år när vi har uppnått våra mål. Beskriv hur det kommer att kännas om 5 år när vi har uppnåt våra mål. Vi vill vara där och uppleva detta om 5 år, gärna med er! Tack!

19 Grupper 1 – Peter Granberg, Lena Olofsson, Mattias Norell, Maria Nilsson, Cecilia Lunell, PG-Jönsson 2 – Leif Carlsson, Joachim Areskär, Rune Svensson, Per-Åke Andersson 3 – Klas Svantesson, Pär Lindau, Emma Johanesson, Peter Carlsén, Peter Propst, 4 – Per Thörnqvist, Daniel Sahlberg, Marcus Bergh, Jan Andersson, Mia Thorselius Ej Uppsatta väljer grupp (olika grupper olika pass)

20 Licenser Licenser 2008/2009 – 3 145st 2009/2010 – /2011 – /2012 – /2013 – (+ 414st C-klass och 372st U11 utöver detta) U13 U15-U19 Senior C U11 11/ /

21 Antal starter 10/11 31 614 HS DS HD DD M Summa ELIT 339 273 173 139
HS DS HD DD M Summa ELIT 339 273 173 139 196 1 120 A 942 475 495 283 477 2 672 B 2 245 931 1 123 493 741 5 533 C 1 808 320 870 126 228 3 352 O 130 18 87 40 293 22 28 32 19 23 120 323 224 149 107 147 950 17 1 204 864 372 356 3 089 15 2 576 1 633 954 602 613 6 378 13 2 291 1 434 802 440 567 5 534 11 1 116 669 210 131 105 2 231 9 215 110 10 7 342 13 217 6 983 5 264 2 657 3 493 31 614

22 Antal starter 11/12 34 623 Klass HS DS HD DD Mix Totalt E 521 423 259
215 289 1 707 A 992 597 536 337 591 3 053 B 2 455 1 009 1 298 498 811 6 071 C 1 728 299 844 99 198 3 168 O 142 12 74 16 28 272 22 40 44 14 10 18 126 19 73 36 52 304 17 1 384 874 493 327 411 3 489 15 2 776 1 784 942 578 697 6 777 13 2 563 1 578 849 445 533 5 968 11 1 452 359 226 193 3 222 9 297 137 25 7 466 Summa 14 449 7 822 5 737 2 794 3 821 34 623

23 Antal starter 12/13 36 389 34 623 31 614 HS DS HD DD MD Tot E 560 391
HS DS HD DD MD Tot E 560 391 303 218 352 1 824 A 1 102 750 626 420 743 3 641 B 2 644 879 1 384 397 853 6 157 C 1 755 362 831 114 193 3 255 O 213 16 125 15 36 405 22 25 18 11 8 77 19 98 45 38 46 304 17 1 189 780 415 302 358 3 044 2 673 1 692 870 559 628 6 422 13 3 117 1 766 844 550 597 6 874 1 841 1 188 339 222 223 3 813 9 429 131 2 573 Summa 15 646 8 050 5 804 2 845 4 044 36 389 Totalt 1 707 3 053 6 071 3 168 272 126 304 3 489 6 777 5 968 3 222 466 34 623 Summa 1 120 2 672 5 533 3 352 293 120 950 3 089 6 378 5 534 2 231 342 31 614

24 Antal deltagare 10/11 11/12 12/13 Elit HS Elit DS A HS A DS B HS B DS
10/ / /13 Elit HS Elit DS A HS A DS B HS B DS C HS C DS O HS O DS 22 HS 22 DS 19 HS 19 DS 17 HS 17 DS 15 HS 15 DS 13 HS 13 DS 11 HS 11 DS 9 HS 9 DS 339 273 958 487 2 279 939 1 839 341 134 18 28 32 323 224 1 246 903 2 580 1 618 2 298 1 432 1 160 678 222 126 521 423 1 008 604 2 487 1 005 1 758 300 154 20 40 44 100 73 1 343 858 2 709 1 737 2 552 1 578 1 447 991 297 141 574 401 1 145 767 2 708 892 1 817 374 213 19 25 18 98 77 1 206 798 2 691 1 662 3 168 1 788 1 875 1 209 451 139

25 Antal serielag

26 Antal serielag i siffror
Säsong Antal lag Antal fören 05 06 185 121 06 07 174 115 07 08 164 109 08 09 163 114 09 10 108 10 11 158 101 11 12 139 Ny struktur 95 12 13 145 93

27 Serie för säsongen 2013/2014 123 anmälda lag till Div 1-4 via Questback varav 14 helt nya lag 21 lag som deltog säsongen 12/13 har inte anmält lag och har därför fått påminnelse 8 lag tillkommer i Elitserien Eventuellt då 152 lag om resterande 21 lag anmäler sig. Ökning med 7 lag

28 Arrangemang i framtiden?
Hur vill vi ha det?

29 Hur skall arrangemangen vara
Som SM i Uddevalla?

30 Hur skall arrangemangen vara
Som en klubbtävling i Sollentuna?

31 Hur stora skall tävlingarna vara? Start och slut lördag och söndag?
Vad skall vi tänka på? Hur stora skall tävlingarna vara? En dagars tävlingar? Fredags spel? Start och slut lördag och söndag? Kvalité? Regionshelger?

32 Gruppdiskussion? Skriv ner de 5 viktigaste punkterna för ett klubbarrangemang. (ungdom, senior) Skriv ner de 5 viktigaste punkterna för ett förbundsarrangemang (ungdom, senior)

33 Förbundsarrangemang Bra tidsschema Bra priser, pengar osv, prisceremoni Mat i hallen/fika/matpaus i arrangemanget Uppdaterad TP/livescore Inramning av arrangemang + Mediabearbetning Domare minst semifinal, domare i alla matcher i SM´+ Presentation vid finaler etc Boende/transporter ska erbjudas Resultatredovisning, info om vilka som spelar EBU:s checklista Uppvärmningsplats/hall Marknadsföring Program/presentation inför tävlingen Sociala aktiviteter Webb-TV Sociala medier

34 Klubbarrangemang Tidsschema/spela klart klasser snabbt, helst ej mindre än 30 minuter per match Marknadsföring mot media, publik, spelare Program för publik/spelare/media Kringarrangemang, sociala aktiviteter, tv-spelshörna, TP-uppdaterad Bra mat, näringsriktig, info om vad det finns för mat Siffervändare i alla matcher Nyttja tävlingar som kommunikationskanal Inte starta före 09.00 Inte schemalägga efter 19.00 Antal spelare kontra antal banor, viktig att kvalitén bibehålls (ej för många spelare) Alltid +2pool, ej A-klass och Elit Utbildad tävlingsledning Tournament TV Hålla hallen ren och fin En-dagarstävlingar (Singel en dag, dubbel en dag) Klassvis matpaus Domare i finalpassen Uppvärmningsplats Föräldrautbildning, regler, taktik, coachning

35 SGP o Elit/U19

36 Svenskt Grand Prix En tävling som visar upp våra bästa spelare
En tävling som kan ge våra bästa spelare ekonomi En tävling som går att marknadsföra

37 Nya tankar

38 § 28. SVENSKT GRAND PRIX 28. 1. Allmänt. 28. 1. 1
§ 28 SVENSKT GRAND PRIX   Allmänt Svenskt Grand Prix (SGP) spelas i alla fem kategorierna (HS, DS, HD, DD och MD) vid ett fastställt antal tävlingar, vilka beslutasom i god tid före en kommande säsong VoNB – Tävling/Arrangemang utser inför varje ny säsong vilka tävlingar som ska ingå och vilka prissummor som ska gälla Säsongen 2013 – 2014 ingår följande tävlingar i SGP: aug Täby prissumma minst : okt Kista prissumma minst : dec Halmstad prissumma minst : feb Askim prissumma minst : maj Malmö/Aura prissumma minst : Rätt att delta Endast elitklassade spelare och som innehar svensk spelarlicens äger rätt att delta i SGP Förtydligande: Det är alltså tillåtet för utländska spelare att delta i SGP-tävlingar.

39 28.3 Sverigerankingen SGP ingår i Sverigerankingen med följande nivåer Kategori 1 prissumma över :- Kategori 2 prissumma :- och under   28.4 Referee Vid varje deltävling i hela SGP serien ska det finnas en referee, vilken utses av Badminton Sweden Det är en strävan att ”geografiskt närmaste” referee ska utses när så är möjligt Fastställt arvode och övriga ersättningar till refereen betalas av arrangören.   Domare Varje arrangör ska eftersträva att det finns domare i samtliga matcher I samtliga semifinaler och finaler ska det finnas domare I samtliga semifinaler ska det finnas minst två linjedomare I samtliga finaler ska det finnas minst två linjedomare per bana.  

40 28.6 Seedning och lottning Seedning och lottning av SGP sköts av respektive arrangör men ska godkännas av Badminton Sweden innan publicering.    28.7 Prispengar i deltävlingarna Inför säsongen 2013 – 2014 rekommenderas följande procentuella fördelning av prispengarna:   HS DS HD DD MD 1:a 13,5% 13,5% 20% % 20% 2:a 6,5% ,5% Kommentar I dubbelkategorierna avser beloppet ovan per par.  

41 28. 7. 3. Vid tävlingar med minst 40
Vid tävlingar med minst SEK i prispengar går förbundet in och garanterar ett resebidrag på max SEK till ett vinnande par och ca 5.000:- vid singel att användas till en BEC-tävling. Den arrangör som först når aktuell prissumma får först välja vilken kategorisegrare som ska erhålla resebidraget. Är det fler som har prissumma över 40,000 SEK får de i tur och ordning välja en annan kategori. Samma kategori får endast väljas en gång. Vilken kategori man vill ha ska meddelas Badminton Sweden som efter detta ger ett godkännande     Anmälningsavgift Badminton Sweden fastställer varje säsong storleken på anmälningsavgiften.(den kommer vara 380 kr för säsongen 2013/2014 och inte 350:- som det stod i ansökningshandlingarna)

42 Elit/U19 förslag Låt inte de bästa elitspelarna vara med? Topp 8 i 2 vardera pooler med eget slutspel, sedan 9 –osv Införa 2 eller 3-pool. Dela på elit och U19, och där topp 15 får ej vara med i U19

43 Backcoachning Ej tillåtet för U9 och U11 – Vad säger vi om U13?
Är tillåtet alltid Vid 11 Vid setbyte Övriga klasser Varför? Barnen ska lära sig ta ansvar Barnen ska ej hetsas Danmark har detta system från U9-U13 Värdegrundsdiskussion Föräldrautbildning

44 Klubbdomarutbildning
Ett sätt att ge mer kunskap om badminton

45 Tankarna i satsningen Få fler att döma matcher Regelkunskapen ökar
Få en bred bank med domare som kan utvecklas Att möta ungdomar och föräldrar på ett modernt sätt Höjer statusen på sporten Alternativ karriärväg

46 Vem har arbetat med detta?
Simon Ottosson kansliet Per Åke Andersson Internationell domare och pedagog

47 Utbildningssystem domare
Krav att utbilda domare Att samtliga som får sanktion för en tävling måste utbilda minst 3 klubbdomare per tävling (liten förening 1-50 medlemmar) eller 5 klubbdomare (medelstor förening medlemmar) eller 6 klubbdomare ( stor förening med 201 medlemmar eller ->) Höjer regelkunskapen Höjer statusen Vi har redan världens bästa Fair Play sporten Låter en del hitta alternativa vägar i sin badmintonkarriär Systemet Lättillgängligt Enkelt att genomföra Diplom Finns sedan en utbildningsstege

48 Hur kommer det att fungera?
Webbaserat Klubbens tävlingsledare ansvarig

49 Tävlingstrappa - utkast
Förslag till tävlingstrappa Badminton Sweden 2013/2014 Nivå 0 – Interna nybörjartävlingar i föreningen, ingår ej i ranking och kan med fördel utformas i enlighet med BS rekommenderade förslagsbank. Nivå 1 – Har man vunnit en nivå 1 men mer än 8 deltagare så får man ej delta i samma nivå igen. Har man deltagit i en nivå 4 får man ej delta i en nivå 1. Reglerna gäller för innevarande säsong. Nivå 2 – Rekommenderas spelare som är från nr 41 på rankingen eller sämre Nivå 3 – Rekommenderas spelare som är från nr 15 i Sverige (ej landslagsspelare) Nivå 4 – WJT & SM eller liknande. Från plats 1 på rankingen till det arrangören har sagt som stopp för maxantal i tävlingen. Nivåanpassad tävlingskalender Regler Nivå 0 så ska tävlingen avgöras på kort tid. Nivå 1 – En klass (Tex HS) får max ta 4 timmar från start till sista match! Dessutom, för att bredda seniortävlingarna föreslås att minst en Elitklass ska finnas på alla regionshelger!

50 Rookie Tour Tävlingen är endast öppen för svenska spelare som inte är rankade högre plats 41 (killar) respektive plats 31 (tjejer) på Sverigerankingen Ingen ålderskategori spelar mer än en dag. Dispens kan ges om antalet deltagare i kategorin överstiger 32. Endast tillåtet att ställa upp i sin egen ålderklass Sista anmälningsdag skall vara 15 dagar före tävlingen. Startavgift enligt rekommendationer Plus 2-pool, högst tre timmar mellan första och sista start i poolspelet. Singelspelet skall spelas klart innan deltagarna spelar i eventuella dubbel -och mixedkategorier. Dispens kan ges om antalet deltagare i kategorin överstiger 32. Priser till de fyra bästa i singelkategorierna. Priserna ska vara likvärdiga för killar och tjejer. TP ska användas av alla arrangörer Rookie Tour är en nivå 2 tävling Som arrangör kommer man bl.a att: Få en vinnartröja till samtliga klassvinnare (singel) Medaljer/pokaler till de fyra bäst placerade deltagarna Få er tävling marknadsförd via Rookie Tours Facebooksida. Stöttning av den regionsansvarige för Rookie Tour före tävlingen

51 VoNB-konferens på Arlanda Stad
Tävlingskalender 2013/2014 188 tävlingar, alla med TP! Tävlingskalender 2012/2013 175 tävlingar kommer spela med TP 6 tävlingar kommer ej använda TP = totalt 181 tävlingar säsongen 12/13 (Internationella tävlingar, seriespel och DM ej inräknat) tävlingskalender 2011/2012 125 tävlingar kommer spela med TP 36 tävlingar kommer ej använda TP 8 tävlingar vet ännu inte = totalt 169 tävlingar säsongen 11/12 (Internationella tävlingar, seriespel och DM ej inräknat)

52 Sanktionsavgift Extra årsmötet beslutade enligt
Dubbel höjning av sanktionsavgiften Halvering av licensavgiften Ska stimulera till fler licenser Sanktionsavgift Elit, A, B, C, U22, veteranklasser 30:-/start oavsett singel eller dubbel U19, U17, U15 20:-/start oavsett singel eller dubbel U13 15:-/start oavsett singel eller dubbel

53 Licensavgift Licensavgift 13/14 Seniorer och veteraner C-klass 200:-
50 kr U19, U17 och U15 100:- U13- och U11-spelare U9 50:- 0:- Licensavgift idag Seniorer och veteraner 400:- U19, U17 och U15 200:- U13- och U11-spelare (U11 frivillig) 100:-

54 SM Veckan 2013 Motion från Täby Badmintonförening 2011 5-7 juli 2013 i Halmstad Tänkt upplägg (32 par, grundspel + slutspel under 3 dagar, två singlar, en mixed) 45 timmar i SVT, 200 journalister, en miljon tittare. Ytterliggare ett SM för Seniorer SM Trofén Vi får visa upp sporten Vi får visa vår starka sida kille och tjej där båda betyder lika mycket Vi får spelarna fokuserade även på sommaren. Badminton är idag en helårssport

55 VoNB-konferens på Arlanda Stad
Punkter från deltagarna Senare läggning av SM tävlingarna. Gör typ SM vecka på en av lång helgerna under våren. Tydligare serie spel, högre status Låta spelare deltaga i utländska lag och svenska Låta fler få del av spel utomlands, ungdomar framförallt. Ta bort licensavgift , men obligatorisk anmälan av alla medlemmar, även motionärer. Stoppa höjning av sanktions avgiften. Då tycker jag att förbundet skall ta emot anmälningar och fixa lottning ge klubbar ett färdigt underlag till tävlingen. Om SIS ej går med vinst , svenska badminton förbundet skall ej ta kostnader och gör arbete med detta arrangemang lägg ner det! Tydligare tävlingar i A B C klass För stort steg att A klassad och vinna tävlingar här och bli Elit klassad och åka ur i första omgången. Schemaläggning -  första starttid resp sista matchstart, vem agerar om det är för många deltagare i förhållande till tillgängliga banor? Tävlingsorganisation - hur gör vi badmintontävlingar mer attraktiva för nya spelare och föräldrar - många skräms av för långa tävlingsdagar resp dålig tidsdisciplin. Rankinglistorna bra - dock bör det finnas en organisation som kan utverka WildCard. Svenska Cupen - Stockholm

56 VoNB Lag

57 Undergrupper Division 1-4 Pär Lindau Jonas Hansen Leif Andersson
Veronica Österlund Elitserien Pär Lindau Peter Propst Ungdom Per Thörnqvist Jens Eriksson Thomas Kadura (Erik Lindblom) Distriktsserie/Motion Per Thörnqvist

58 Fokus på att bli fler lagspelare
Så jämna serier som möjligt Mest kvalificerade lag Minimera hinder Lagspel komplement för ungdomar Allt med fokus att göra det attraktivt att spela lag/serie i badminton

59 VoNB lag - ungdom Per Thörnqvist Jens Eriksson Thomas Kadura
(Erik Lindblom)

60 Ungdomsserie Sudirman Cup (2 tjejer + 2 killar)
1 DS, 1HS, 1DD, 1HD, 1MD U11, U13, U15 Komplettera redan existerande nybörjar- och rekryteringsserier (i vissa distrikt) med regionsserie med fokus ”challenge” (ej för de 40 högst rankade) Spel i ”distrikt” med slutspel på region (och riksnivå) Sammandrag på söndagar under seriehelg (1-3 st på distriktsnivå under HT). Bästa lagen spelar slutspel under VT och övriga spelar vidare på distiktsnivå BS-arrangemang på region- (riksnivå). Distrikten tar hand om distriktsserierna. League Planner mm anpassas till ungdomsserie Nuvarande Lag-SM ersätts? (utvärdera efter 13/14)

61 Workshop Ungdomsserie
Vilket upplägg föredras? A) Rekryteringsserie lokalt/distrikt + ”Challenge”-serie på regionsnivå (ej top 40 i Sverige) + nuvarande Lag-SM ungdom består B) Rekryteringsserie lokalt/distrikt. Ny ungdomsserie startas parallellt, med spel på distrikt + slutspel per region + SM-slutspel för de bästa från resp region (ersätter nuvarande Lag-SM ungdom) Hur gör vi plats för detta i tävlingskalendern? Synpunkter från distrikten på att ”äga” distriktsserie?

62 Workshop Ungdomsserie
Betydelse av ungdomsserie viktigare på mindre orter, för olika nivåer Viktigt att ha kvar Lag-SM som det är idag + + Är man med från start i ett lag bör man få fortsätta hela vägen, oavsett nivå Föreningsutvecklarna bör initiera lag-spel i föreningarna vid sina besök Viktigt att varje distrikt/region får forma sin egen serie, då det ser olika ut i landet Rekryteringsserie i distrikt som sedan går till slutspel regionalt. Lag-SM som det ser ut idag. Öppna upp för Team-tankar (ihopslagning av föreningar för att få lag) Håll speltiderna kort! Inte länge i hallen! Ta fram en mall för hur en ungdomsserie kan kunna se ut, enkelt för uppstart

63 Workshop - Tävlingskalender
Söndagar när det ordinarie seriespelet är lagt + (upp till varje distrikt vilken dag på helgen) + + Lag-SM har redan en egen helg

64 VoNB lag - Distriktsserie/”motion”
Finns efterfrågan efter alternativa upplägg på lägre nivå än nationella serien Bara herrar, Bara damer, Sudirman Cup osv. Lokala motionsserier Komplement till Korpen och/eller Klubborganiserad Motionsserie på ställen där Korpen ej finns

65 VoNB lag – div 1-4 Pär Lindau Jonas Hansen Leif Andersson
Veronica Österlund

66 Förändringar - seriespelet
Tillåtet med två lag i samma serie i div. 1-4 Möjlighet att bilda ”Team” i alla divisioner Team kan bildas av upp till 3 föreningar Möjlighet till dispens för att bilda mer än ett Team-lag Förkortad karenstid från 30 till 10 dagar vid föreningsbyte och lån av spelare Sista anmälningsdag för föreningsbyte flyttat från 1/6 till 15/8 Möjlighet att ”låna spelare” i alla divisioner (elitserien och div. 1 senast 15 augusti) Tillåtet att spela i flera länders seriesystem

67 Förändringar – seriespelet (forts)
Kvalet till elitserien säsongen 13/14 – Lag 8 från elitserien ”kvalificerat” lag från de tre div. 1 Lag som ska delta i kval till elitserien måste ha placerat sig sämst 3:a i div.1

68 Pågående funderingar – work shops
Hur många lag ska det vara i en serie? (Div.1-4 gruppen strävar mot 7 för att undvika 3 lagmatcher vid endagssammandrag) Max 2 lagmatcher per dag +, 7 lag per serie, minst 2 matcher, svårt med tre tidsomgångar per omgång, ev kan man flytta en match för att undvika detta? Förslaget förutsätter 8 banor! Ta bort domarkravet i div. 1 (Referee kvar) Ska vara kvar++, men man kan döma sitt eget lag+, kan vara klubbdomare+, ta bort referee, bättre på att byta tjänster (dvs domare etc) Rekommendera klubbdomare från div 2 och lägre, arrangörer av div 1 borde stå för klubbdomare i sitt eget arrangemang, Kvalspel till alla divisioner (Bästa lag i högsta serien, spännande säsongsavslutning) Positivt med kvalspel+++, ytterligare en helg, bör inte få nyttja 10-dagars karensen vid ev kval, Detaljregler måste tas fram Hur får vi fler lag i seriesystemet? (div, 4) Viktigt att få rankingpoäng, 3 delmatcher i div 3-4 per individ? Introduktionserbjudande vid start av nytt lag (ekonomi), ev kontakt med korpen – marknadsföra sig mot dessa eller företag för att få in fler lag. Öppen fråga (förslag till VoNB-lag Minska antalet delmatcher i en lagmatch, våga fortsätta gör förändringar och med fortsatt snabba beslut

69 Elitserien Elitseriematch spelas klart på två timmar
250 åskådare per match Webb-tv från alla matcher


Ladda ner ppt "VoNB-konferens på Arlanda Stad"

Liknande presentationer


Google-annonser