Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEMA: Nationalism Introduktion, Del 3

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEMA: Nationalism Introduktion, Del 3"— Presentationens avskrift:

1 TEMA: Nationalism Introduktion, Del 3
Franska revolutionen och början på 1800-talets nationalism i Europa OBS! Vill du ha ett annat bildobjekt i den här bilden? Markera bildobjektet och ta bort det. Klicka nu på ikonen Bilder i platshållaren för att infoga ditt eget bildobjekt.

2 Dagens schema: Gå igenom dagens schema
Kort genomgång av föregående lektion Den franska revolutionen Sammanfattning av händelseförloppet Hur kopplar man franska revolutionen till nationalism? Film med uppföljande frågor Statsnationalism och etnonationalism

3 Händelseförloppen i kronologisk ordning
Den franska staten behövde pengar Amerikanska revolutionen och sjuårskriget hade kostat pengar Adeln hade förlorat mycket av sin centrala politiska makt genom tiden Kungen lät adeln köpa privilegier och jord för att fylla på statskassan Exempel på privilegier: ämbetspositioner, avgift på brotullar och vinpressen Försäljning av statlig egendom och maktbefogenheter försvagar kungens maktposition

4 Kung Louis XIV Kungen framställdes ofta som svag och töntig som föredrog lyxigt hovliv och jakt, snarare än att styra sitt rike Kungen sammankallade ståndsriksdagen 1789 Ville diskutera nya skatteförslag – höjda skatter för tredje ståndet och införande av skatter för adeln och prästerna Tredje ståndet säger ”NEJ!” och bildar nationalförsamlingen

5 Eden i bollhuset – Nationalförsamlingen bildas
Det tredje ståndet enas och svär en ed om att dom inte ska sluta kämpa tills en konstitution har skapats Konstitution = Regler som bestämmer gränserna för den lagstiftande, den verkställande och den dömande maktens befogenheter i statsskicket ”Vive la revolution!” – Revolutionen hade börjat!

6 Stormningen av Bastiljen – 14 juli 1789

7 Kvinnotåget i Versailles 5 oktober 1789
Kvinnorna krävde bröd! Kungen gav upp, och följde med kvinnorna till Paris där han blev fånge

8 Skräckväldet börjar!

9 Nationalismens födelse
Lusten att göra uppror mot den gamla ordningen spred sig över hela Europa Människorna blev medvetna om deras nationstillhörighet och började kämpa för sina nyvunna ideal Mottot ”Frihet, jämlikhet och broderskap”, deklarationen av de mänskliga rättigheterna och nationella symboler som flaggan och nationalsången

10 Mänskliga och medborgerliga rättigheter 1789
De mänskliga och medborgerliga rättigheterna antogs av Frankrikes nationalförsamling sex veckor efter stormningen av Bastiljen Begreppet medborgare skapades. Alla skulle ha samma rättigheter och lojaliteter, och man skulle vara lojal till sin nation, inte sitt stånd Grunden till de mänskliga rättigheterna som antogs 1948 av Förena Nationerna

11

12 Nationalism och den franska revolutionen

13 Statsnationalism - Staten som enande faktor
Nationen utgörs av dem som accepterar vissa grundläggande värderingar, och därmed delar statens vision om hur samhället i stort bör fungera. Denna form av nationalism brukar kallas statsnationalism. Det klassiska exemplet på en stat byggd på sådana principer är USA. Kan du ge fler exempel? Nyckelord: Gemensam värdegrund och statsapparat Medborgarskap viktig del av nationen Etnisk eller nationellt ursprung inte viktigt Religiös tillhörighet inte viktigt Statsnationalism kännetecknar länder med omfattande invandring och befolkning med många olika nationella och etniska bakgrunder. Mångfalden blir grund för den nationella identiteten. Sådana stater vill ofta stärka och lyfta fram den kulturella särarten hos landets olika grupper.

14 Etnonationalism - ”En stat, ett folk”
Nationen utgörs av dem som har gemensam kultur, religion, etnisk tillhörighet eller språk (etcetera). Denna form av nationalism brukar kallas etnonationalism, och den var den dominerande formen av nationalism i Europa på 1800-talet. Etnonationalism kan resultera i att minoriteter inte får stort inflytande Etnonationalism har visat sig vara en drivande kraft i strävan för självständighet från en viss etnisk/nationell grupp, och strävan för enande om den etniska/nationella gruppen är spridd över flera nationer Diskussionsfrågor: Vilka konsekvenser kan etnonationalism ge? Kan du ge historiska exempel på etnonationalism?


Ladda ner ppt "TEMA: Nationalism Introduktion, Del 3"

Liknande presentationer


Google-annonser