Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARV Ärvdabalken Arvingar- arvslott

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARV Ärvdabalken Arvingar- arvslott"— Presentationens avskrift:

1 ARV Ärvdabalken Arvingar- arvslott
När någon dör Kap.7 ARV Ärvdabalken Arvingar- arvslott

2 Särkullbarn= barn utanför äktenskapet
Efterlevande make Fri förfoganderätt Full förfoganderätt Särkullbarn= barn utanför äktenskapet

3 Arvsgrupp 1 1 Barn 2. Barnbarn 3. Barnbarnsbarn osv
Laglott= rätt för bröstarvingar att få hälften av arvslotten , trots testamente med annan innebörd

4 Arvsgrupp 2 1.Förälder 2.Syskon 3. Syskonbarn Osv.

5 Arvsgrupp 3 1.Farfar och farmor, Morfar och mormor
2. Farbror och faster, Morbror och moster

6 Om arvingar saknas Allmänna arvsfonden
Fondens medel används för bland annat till barn och ungdomsverksamhet, samt att förbättra för handikappade människor Förvaltas av kammarkollegiet (statlig myndighet)

7 Efterlevande sambo Efterlevande sambon kan begära bodelning
Dödsboet kan ej begära bodelning Basbeloppsregeln= Den efterlevande sambon har alltid rätt om det är möjligt att få ett värde motsvarande två gånger basbeloppet Sambor ärver ej varandra Inbördes testamente

8 Testamente Skriftligt Bevittnat av två – samtidigt närvarande
Legatarie = ett visst föremål Universella testamentstagare = viss andel av den enskildes kvarlåtenskap Delgivning av testamente Påkalla jämkning för att få ut sin laglott

9 Bouppteckning (föregås av en boutredning)
Dödsbo= Den avlidnes tillgångar och skulder (ofta är det dödsbodelägarna som företräder och förvaltar dödsboet gemensamt) Boutredning: Ta reda på vilka tillgångar och skulder den avlidna hade Bouppteckning: När boutredningen är klar. Alltså en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder.

10 Arvskifte Delning av den avliden persons tillgångar mellan dödsbodelägarna. Dödsboet kan vara i konkurs. Huvudprincipen är att dödsbodelägarna inte kan drabbas av dödsboets obetalda skulder.

11 Undantag från huvudregeln vid bodelning
Efterlevande make har rätt att efter begäran få behålla sitt giftorättsgods. Detta innebär att hälftendelning av giftorättsgodset då inte gäller. En fördel för den efterlevande om den personen har en högre andel av förmögenheten. (sitt giftorättsgods)

12 Arvavstående En arvtagare eller en testamentstagare kan helt eller delvis avstå från sitt arv till förmån för annan arvinge till exempel egna barn

13 Arvskifte


Ladda ner ppt "ARV Ärvdabalken Arvingar- arvslott"

Liknande presentationer


Google-annonser