Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suomen Navigaatioliitto - Finlands Navigationsförbund rf Examen i kustnavigation 13.12.2013 Exempellösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suomen Navigaatioliitto - Finlands Navigationsförbund rf Examen i kustnavigation 13.12.2013 Exempellösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt,"— Presentationens avskrift:

1 Suomen Navigaatioliitto - Finlands Navigationsförbund rf Examen i kustnavigation 13.12.2013 Exempellösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad reservkompass, sjö- VHF, GPS och radar. Väderrapporten för sjöfarande 27.8.2004 kl. 12.45. Utsikterna fram till i morgon bitti: Finska viken, västlig till sydvästlig vind 2-5 m/s. God sikt. Missvisningen är 6°O om inte annat nämns i uppgiften 1 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

2 1. 27.8.2004 kl.18.45 är din position 59  35,5’N 022  45,5’O. Du planerar din rutt mot havsfyren Bengtskär. a) Vilken är tidvattenströmmens kurs och fart? (2p) 27.8.2004 HW tid 15.46 Sökt tid 18.45 Tidskillnad 3h efter HW HW 15.46 2,9 m MRs=4,0m LW 21.55 0,5 m MRn=2,4m Höjdskillnad 2,4 m (neap) Ks= 270 o 2 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

3 Kög = 315  Dög = 11,3M - 1 M = 10,3M Fög = 7,9 kn Framme kl. 20.03 c)När skulle du vara på 1 M avstånd från havsfyren ? (1p) b) Vilken är kompasskursen, om den av tidvattnet förorsakade strömmen antas förbli oförändrad under hela resan och den västliga vinden förorsakar en avdrift på 7°? Din fart är 6 knop. (3p) Kgv = 337  a =(+) - 7  K = 330  m =(+) -6  Km = 324  d =(+) - 2  Kk = 322  Kög = 315  Ks = 270  Fs = 3,1kn Kgv = 337  Fgv = 6 kn Fög = 7,9 kn 3 vind Kgv Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

4 2.Du anländer natten den 28.8.2004 till Hangö hamn. Fartyget har ett djupgående på 2,1 m. Du önskar en säkerhetsmarginal på 0,6 m. Djupet i hamnen är, enligt sjökortet, 1,2 m. a)När kan du anlända till hamnen? (1,5p) b)Du har planerat fortsätta färden samma dag före klockan 08.00, när måste du senast avgå för att du ännu skall ha tillräkligt vattendjup? (1,5p) 4 04.05 Vi behöver tidvatten: 2,1 m + 0,6 m – 1,2 m = 1,5 m Läser från tabellen: LW = 0,3 m HW = 3,0 m -3h 20 min+3h 20 min Ankomst kl. 00.45 Avfärd kl. 07.25 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

5 Utseglad ort: 57  00,0’N 017  10,0’O Inseglad ort: 58  24,0’N 018  20,0’O D.lat: + 84,0’ N D.lon: + 70,0’O Tabell. 2; 57  40’ m = 1,870 Tabell. 1; Kursen 24 , D.lat 84 och dep 37,4  Distans= 92M Tabell. 3; dep/D.lat = 5 3.Frånseglad ort är 57°00,0’N 017°10,0’O. Du är på väg till positionen 58°24,0’N 018°20,0’O. a)Beräkna med bestickräkning kurs och distans! (2p) b)Beräkna körtid då farten är 12 knop. (1p) K = N 24  O  Kög = 024  b) Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

6 4.Bestickpunkten är 59  47,5’N 024  10,0’O. Havsfyren Porkkala pejlas 45° om babord klockan 14.00 och tvärs om babord klockan 14.30. Båtens kompasskurs är 080° och farten 8 knop. a)Vilken är din position klockan 14.30? (1,5p) Kk = 080 o d = + 2 o Km = 082 o m = + 6 o K = 088 o K = 088  sv = - 45 o B = 043 o Fart = 8kn Tid = 30 min K = 088  sv = - 90 o - 2  + 360  B = 358 o Bp 59°48,2’N 024°18,5’O B = 358 o B = 043 o K = 088 o 4M 6 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

7 b) Du fortsätter din resa mot havsfyren Helsinki. Vilken är kompasskursen (1,5p) K = 065  m = -6  Km = 059  d = - 4  Kk = 055  7 59°48,2’N 024°18,5’O Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

8 5. Bestickpunkten är 59°54,0’N 024°56,0’O. Du styr kompasskurs 050° och farten är 10 knop. Klockan 16.00 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Helsinki i kompassbäring 340° och klockan 16.30 pejlar du den i kompassbäring 265°. Vilken är din position klockan 16.30(2p) Kk = 050  d = + 4  Km = 054  m = + 6  TS = 060  Bk = 340  d = + 4  Bm = 344  m = + 6  B = 350  Bk = 265  d = + 4  Bm = 269  m = + 6  B = 275  59°56,4’N 025°05,2’O B = 350  8 Bp K = 060  Fart = 10kn Tid = 30 min 5 M B = 275  Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

9 6.Bestickpunkten är 60°01,0’N 025°26,0’O. Du styr kompasskurs 010° och farten är 8 knop. Klockan 18.00 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Porvoon Majakka i kompassbäring 041° och havsfyren Kalbådagrund i kompassbäring 127°. Bestäm observerad position? (2p) Kk = 010  d = - 1  Km = 009  m = + 6  K = 015  Porvoon Majakka Bk = 041  d = - 1  Bm = 040  m = + 6  B = 046  Bp 60°02,2’N 025°29,0’O B = 046  9 Kalbådagrun d Bk = 127  d = - 1  Bm = 126  m = + 6  B = 132  Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

10 7.Din bestickpunkt är 60  03,5’N 025  17,5’O. Då du korsar 9 m farleden, vars ensmärken befinner sig väster om Söderskär, pejlar du enslinjen med reservkompassen i kompassbäring 032 . Reservkompassen visar kompasskurs 265 . a)Vilken är reservkompassens deviation för den styrda kursen? (2p) B = 040  m = -6  Bm = 034  -Bk = 032  d = + 2  För Kk 265° B = 040  10 b)Är Fluxgate kompassen utsatt för missvisning och båtens deviation? (1p) Ja Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

11 11 Ange med kryss i rutan vilket av följande påståenden är rätt och vilket fel oikeinväärin a) Då radarpulsen träffar ett mål, så reflekteras den från detta. Reflektionen från en plan yta är sämre än från en buktig yta. (1p) b) Pulsradarn sänder högfrekventa radiopulser som rör sig med ljusets hastighet. (1p) c) Tullgränsen är avskaffad i Finska viken. (1p) d) Territorialhavet är en zon, som är omedelbart anslutet till det inre territorialvattnet (1p) 8 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014

12 9 a)Hur beter sig temperaturen före en varmfront?(1p) Temperaturen sjunker före varmfronten Vattennivån är låg vid högtryck c)I väderleksrapporten för sjöfarande meddelas att den signifikanta våghöjden på Norra Östersjön är 2,2 m. Hur hög kan då den högsta enstaka vågen vara?(1p) Den högsta enstaka vågen kan vara dubbelt så hög som den signifikanta våghöjden. b) Hur beter sig havsvattennivån vid högtryck?(1p) 12 d)För vilken vindhastighet ges meddelande för båtförare? (1p) Meddelande för båtförare ges vid vindhastigheten 11 – 13 m/s på Sjöområdena och Saimens vattenområde. Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014


Ladda ner ppt "Suomen Navigaatioliitto - Finlands Navigationsförbund rf Examen i kustnavigation 13.12.2013 Exempellösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt,"

Liknande presentationer


Google-annonser