Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAST 071115 Stockholm Avs. Joachim Kravhantering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAST 071115 Stockholm Avs. Joachim Kravhantering."— Presentationens avskrift:

1 Test @ SAST 071115 Stockholm Avs. Joachim Bäcker @ Kravhantering

2 ”Att jobba med test i projekt med kravställare, kravhanterare & kravhantering”

3 Hur tänker en kravhanterare? Vem är kravställare och hur arbetar verksamheten? Vad ska systemet (eller systemen) tillgodose i verksamheten/processerna, vad är användarkraven? Hur ska systemet fungera ur ett användarperspektiv? Vilka funktioner måste systemet tillhandahålla och vad är kraven på funktionerna?

4 U Strategier: Tjänster, affärsfunktioner, IT Processkarta, processer och rutiner Användningsfall, funktionella krav och gränssnitt Systemdesign och integrationer Systemkod och miljöer Objectives and Scope definitions Enterprise Model System Model Technical model Detailed Representations Vision Management Solution and Implementation management Presentation Applikation Databas Kravbilden i verksamhetsarkitekturen Representationsnivåer Ansvar Validering & Kvalitetssärkring

5 Verksamhetskrav Affärskrav Marknadskrav Processkrav Användarkrav / Rutinkrav Funktionella krav Icke-funktionella krav Systemkrav Gränssnittskrav [Användningsfall] [Rutin] [Organisation] [Funktioner] [Processkarta] [Process] [Objekt] [Information] [Saker] Krav- vs designrepresentationer

6 UC.01_ Beställa tjänst Kontakta kundtjänst Användargränssnitt Tillgängliga tjänster Information Funktion (Funktionellt krav) Alternativflöde Kontrollera abonnemang Användningsfall och kravidentifiering

7 Funktioner och funktionella krav Funktion Trigger Resultat FK - Kontrollera kundabonnemang Användare vill kontrollera kundabonnemang. Användare ska i systemet kunna kontrollera abonnemang och avtalsvillkor baserat på personnummer, namn (förnamn och efternamn). Systemets presenterar abonnemangsuppgifter (avtal, startdatum, slutdatum, bindningstid och pris) FK – Ändra kundabonnemang Användare ska kunna ändra avtalsvillkor för ett abonnemang. Användare ska i systemet kunna ändra avtalsvillkor för en kund/abonnemang (pris, bindningstid). Systemet loggar avtalsförändringen på kunden samt skapar en avtalsutskrift på nya avtalsvillkor, som ska skickas till kund som bekräftelse. Funktion Trigger Resultat Primitiv återanvändbar funktion Sammansättning av funktioner, e.g. användningsfall

8 Milestone Leverabel Test Krav Kopplingen Krav-leverans-test Concept from RTM, Qualiware Vem implementerar När

9 Kraven överlämnas till Utveckling för systemdesign - Presentationslager (prototyp) - Applikationslager - Databaslager …samt till Test för testplanering - Definiering av testscenarion - Definiering av testfall Överlämning till Utveckling och Test

10 Presentation Användningsfall Funktion Systemgränssnitt Användargränssnitt DB Applikation Integrationer Testscenario Testfall Teststeg Testdata Process Acceptanstest Systemtest Krav design och testrelationer

11 Har rätt produkt blivit utvecklad? Är produkten utvecklad rätt? Hur tänker Krav att Test tänker?

12 Milestone Leverabel Test Krav Kopplingen krav-test-leverans Rätt lösning? Rätt produkt? Produkten rätt? Concept from RTM, Qualiware

13 Krav är korrekta, och implementationen överensstämmer ej med kraven = Felrapport Implementation är korrekt men överensstämmer inte med kraven = Ändringsbegäran (på krav) Varken krav eller implementation stämmer överens med förväntan = Ändringsbegäran (på krav) Krav är korrekta och implementation är överensstämmande men implementationen överensstämmer ej med förväntan = Ändringsbegäran (på implementation) Krav och lösningsbeskrivning är korrekt och överensstämmande men implementationen avviker från lösningsbeskrivning = Felrapport Hur hantera avvikelser

14 Kvalitetssäkringens ”silver bullet” Bilda ett utvecklingsteam kring utvecklingsdomänerna representerade av: - Kravställare/processansvarig - Kravhanterare - Systemdesigner/arkitekt - Testare/testdesigner...och säkerställ helheten

15 Utvecklingsteamet i kravhanteringen Kravställaren (Processansvarig) Person i verksamheten som kan domänen som kravställs bäst och kan "bestämma" hur systemet ska stödja verksamheten inom domänen. Kravställaren måste också ha makt att anpassa verksamheten till systemet om så erfordras. (Kravställaren dokumenterar processer, rutiner, utbildar verksamheten, ansvarar för och ”äger” kraven inom domänen, förvaltar processer och rutiner) Kravhanteraren Analyserar processerna och definierar användarkrav och systemkrav. Designar användningsfall tillsammans med kravställare, med input från Utveckling och Test. Kraven ska representera överenskommelsen mellan kravställaren och systemdesignern. Systemdesignern Analyserar krav och designar systemet, d.v.s. beskriver HUR kraven ska realiseras i systemet. Bör beskriva presentationslager, applikationslager, databaslager och integrationer Testare/Testdesigner medverkar i kravdefinieringen, och framtagande av design, som granskare (kvalitetssäkrande) samt för att påbörja testdesign och testplanering.

16


Ladda ner ppt "SAST 071115 Stockholm Avs. Joachim Kravhantering."

Liknande presentationer


Google-annonser