Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kroatienresenären med feber och muskelvärk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kroatienresenären med feber och muskelvärk"— Presentationens avskrift:

1 Kroatienresenären med feber och muskelvärk

2 50-årig officer som varit på semesterresa i
Kroatien. Inkommer till medicinakuten en vecka efter hemkomst med en veckas anamnes på feber, frossa, illamående, huvudvärk samt muskelvärk. Hur vill du komplettera anamnesen?

3 Luftvägar: ingen hosta, ej förkyld, inga andningsbesvär, ej ont i halsen
Urinvägar: inga täta trängningar eller sveda Avföring: En vattentunn diarré för 2 dagar sedan Epidemiologi: Turistresa i Kroatien 14 dagar med familjen. Kom hem för 1 v sedan. Ingen sjuk i omgivningen.

4 Socialt: Icke rökare. Dricker ingen alkohol.
Tidigare sjukdomar: För 20 år sedan blödande magsår Mediciner: Ranitidin och Atenolol Vad vill du titta efter i status?

5 AT: Trött och tagen. Orienterad. Temp 38,1. Saturation 99%
Andningsfrekvens 18 Cor: ua. Pulm: ua. Bukstatus ua. BT 130/70. Puls 70

6 Differentialdiagnoser?
Vad göra? Vidare utredning?

7 U-sticka ua. CRP 201. Leukocyter 12,1 Influensaprov tas. Rundodlas Pat läggs in på infektionsavdelning. Sätts in på bensylpc på misstanke om uppseglande pneumoni efter influensa.

8 Rtg pulm: infiltrat vä sida
Utskrives kliniskt förbättrad 2 dagar senare. Fortsatt Kåvepenin. Influensaprov neg. Odling visade… Bedömning: Pneumoni, ej influensa!

9 Den nya influensan

10 Symtom Hög feber- hastigt påkommen Muskelsmärtor Torrhosta Huvudvärk
Ont i halsen Smärtor bakom bröstbenet Uttalad sjukdomskänsla Rinnande klar snuva Rodnad i ögonvitan (konjunktivit) Ibland diarré

11 Sjukdomstid: 7-10 dagar varav feber 3-5 dagar
Inkubationstid: 1-7 dagar, oftast ca 3 dagar.

12 Hur blir man smittad? Droppsmitta eller kontaktsmitta
Tid för smittsamhet: 7 dagar efter symtomdebut eller 1 dygn efter feberfrihet. Smittsamhet störst de första dagarna i sjukdomsförloppet.

13 Komplikationer Bihåleinflammation, öroninflammation
Lunginflammation- debuterar ofta efter flera dagars influensasjukdom. Influensapneumonit- debuterar ofta tidigt i sjukdomsförloppet.

14 Differentialdiagnoser
Bakteriella luftvägsinfektioner Andra viroser i luftvägarna, t ex RS-virus, rhino- och coronavirus, parainfluensa, adenovirus.

15 Diagnos Nasopharynxaspirat med pinne i 1 ml koksalt skickas för PCR analys. Ange på remissen: Misstänkt utlandssmitta och land alt. smitta inom Sverige. Om den misstänkta influensan krävt sjukhusvård.

16 Diagnos CRP, LPK- oftast normala eller lätt förhöjda vid lindrig influensa. Svår influensa, CRP upp mot mg/L

17 Vilka ska man ta prover på när man misstänker den nya influensan?
De som intas för vård på sjukhus De som tillhör en riskgrupp De som arbetar inom sjukvård eller på annat sätt vårdar personer i riskgrupper

18 Definition av riskgrupper
Kronisk lungsjukdom Kronisk hjärt-kärlsjukdom Svårinställd diabetes Immunsupprimerade patienter HIV-patienter Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen Gravida kvinnor Barn med kroniska sjukdomar och utvecklingsstärningar Barn under 2 år

19 Behandling Läkemedel som stoppar virusreproduktionen
Tamiflu-Ozeltamivir: Tablett 75 mg x2 i 5 dagar. Lindrar symtom, förkortar sjukdomstid, minskar risk för komplikationer, minskar smittsamhet. (Relenza-Zanamivir)- oral inhalation

20 Antiviral behandling har störst effekt om patienten har insjuknat inom 2-3 dygn

21 Vilka bör erbjudas antiviral behandling?
Personer som uppfyller kriterierna för misstänkt influensa och Patienten är allvarligt sjuk med påverkan på andning eller cirkulation eller tillhör en riskgrupp

22 Kriterier för misstänkt influensa enligt socialstyrelsen
Mer än 38 graders feber och influensaliknande symtom (två eller fler av följande symtom: hosta, ont i halsen, snuva, muskelvärk, huvudvärk) Eller allvarlig lunginflammation.

23 Antiviral profylax Bör förskrivas restriktivt
Postexpositionsprofylax för personer som exponerats inom fallets infektiösa period och som tillhör någon riskgrupp. Tamiflu 75 mg x1 i 10 dagar.

24 Smittskyddsanmäla? Behandlande läkare ska anmäla alla fall som vårdas på sjukhus med laboratoriepåvisad influensa A(H1N1) Frivillig anmälan på WHO blankett av pat med allvarlig sjukdom eller dödsfall rekommenderas Laboratoriet ska anmäla alla bekräftade fall till SMI och till smittskyddsläkaren

25 Åtgärder för minskad spridning
Pat med misstänkt influensa som ej behöver sjukhusvård- isolerad i hemmet under 7 dagar efter symtomdebut eller t.o.m. en dag efter feberfrihet. Pat med misstänkt influensa som ska transporteras till sjukhus- om möjligt undvika allmänna kommunikationsmedel. Transport hem- munskydd.

26 Transport inom sjukhus- munskydd, eller engångsnäsdukar att hosta i.
På avdelning: Enkelrum med stängd dörr. I rummet bör vårdpersonal använda munskydd, som skydd mot droppsmitta. Noggrann handhygien. OBS! Utredning och behandling får ej förhindras pga överdriven rädsla för smittspridning!!!

27 SLUT


Ladda ner ppt "Kroatienresenären med feber och muskelvärk"

Liknande presentationer


Google-annonser