Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbara Ålidhem- ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling Goda exempel inom affärsdriven miljöutveckling AC-lst 2014-04-25 Jörgen Carlsson Umeå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbara Ålidhem- ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling Goda exempel inom affärsdriven miljöutveckling AC-lst 2014-04-25 Jörgen Carlsson Umeå."— Presentationens avskrift:

1 Hållbara Ålidhem- ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling Goda exempel inom affärsdriven miljöutveckling AC-lst 2014-04-25 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

2 2015-03-21 * Visa och driva på ett utvecklat energisystemtänkande. Hur och vad som kan göras för att åstadkomma sänkt primärenergiförbrukning och klimatpåverkan från området. I detta ingår både direkta åtgärder, såsom energieffektiviseringar, samt även indirekta åtgärder såsom systemoptimeringar mm. SYFTEN OCH MÅL för HÅLLBARA ÅLIDHEM * Skyltfönster på tillämpningar av klimatsmart byggande och förvaltande i kallt klimat. Projektet är ett av de mest nordliga projekten i världen och kommer att fungera som ett demo-område för åtgärder och optimeringar för ett kallt klimat. Mål. Halvera energianvändningen inom området (köpt energi till fastigheter) Mål. Reducera varmvattenförbrukn (vv) m 20% jmf 2008 dessutom ingår avfallsåtervinningsmål, transporter och resandemål. * Skapa trivsammare och tryggare miljöer för de boende i området. Öka medbestämmande och engagemang för sin närmiljö och boende.

3 2015-03-21 HUVUDPARTER

4 2015-03-21 Projektperiod 2010-2014: (536 lgh ca 34600m 2 BOA) Ombyggnad av klimatskal (Tak, fönster, dörrar) Ny ventilation (ftx) Solceller (ca 2600m 2 ) Informationssystem och Individuell mätning i lgh (vv, kv, el) Snålspolande armaturer Hetvattendrivna vitvaror Energioptimering genom laststyrning INNEHÅLL

5  Ventilationsombyggnad, lågenergibelysn och laststyrning kortast payback.  Isolering i stomme och fönsterbyten längre payback.  Solceller har kommit ned betydligt i pris, från 38 till 13-14kkr/kW t  Stadsnära vindkraft är svårt ur flera perspektiv- lokalisering, vindläge och prodkostnad.  Laststyrning av fjärrvärme har potential att skapa värden för fastighetsägare och energileverantör.  Hetvattenvärmda tvättmaskiner är lönsamma i gemensamma tvättstugor. reducerar elbehov med ca 3,4MWh/år och tvättstuga. 2015-03-21 Några reflektioner och erfarenheter hittills.. (ur ett tekniskt perspektiv) Resultat etapp 0 jmf referenshus

6 2015-03-21 UTMÄRKELSER och UPPMÄRKSAMHET !

7 2015-03-21 Tack ! http://www.umea.se/mer/tema/miljo/medborgare/hallbaraalidhem.4.6199a9ff127792ed13380002415.html Mer info om projektet: jorgen.carlsson@umeaenergi.se

8 2015-03-21


Ladda ner ppt "Hållbara Ålidhem- ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling Goda exempel inom affärsdriven miljöutveckling AC-lst 2014-04-25 Jörgen Carlsson Umeå."

Liknande presentationer


Google-annonser