Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEMA: Nationalism Introduktion, Del 3

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEMA: Nationalism Introduktion, Del 3"— Presentationens avskrift:

1 TEMA: Nationalism Introduktion, Del 3
Franska revolutionen och början på 1800-talets nationalism i Europa OBS! Vill du ha ett annat bildobjekt i den här bilden? Markera bildobjektet och ta bort det. Klicka nu på ikonen Bilder i platshållaren för att infoga ditt eget bildobjekt.

2 Dagens schema: Gå igenom dagens schema
Kort genomgång av föregående lektion Den franska revolutionen Hur såg samhället ut innan den franska revolutionen? Feodalism – vad är det? Ekonomiska orsaker och politiska konsekvenser? Sammanfattning av händelseförloppet Film med uppföljande frågor Statsnationalism och etnonationalism

3 Vad symboliserade den franska revolutionen?
”Frihet, jämlikhet och broderskap”

4 Hur såg det ut i Frankrike innan revolutionen?
Kungamakten var absolut monarki – kungen hade fått sin makt från gud De högre stånden, präster och adeln, var befriade från skatt Feodalt samhälle – Adeln och prästerna kunde driva in skatt för eget ändamål Skattebördan hamnade på de lägre samhällsklasserna, nämligen bönderna och borgarna

5 Vad är feodalism? Term som betecknade det gamla privilegiesamhället från tiden före den franska revolutionen Ett system som grundade sig på rättigheter- och skyldigheter Kungen delade ut landområden till stormän som de skulle kontrollera och beskatta Stormännen skulle i gengäld ställa bepansrade ryttare i kungen förfogande om krig skulle Kyrkan ställde sig oftast bakom den här idén. Dels blev dom rika, dels menade dom att ”vissa människor var ämnade för bön och andra för att strida för allas räkning”

6

7 Upplysningstidens nya idéer utmanade absolut monarki
Idéströmning som inleddes under 1700-talet som var för förnuft och samhällsnytta och mot auktoritetstro, ofrihet och privilegier Liberala politiska idéer spred sig. Mänskliga rättigheter i fokus – ingen människa var värd mer än någon annan Naturvetenskapens utveckling under och 1700-talet gjorde att människans världsbild förändrades. Naturlagar styrde jorden, inte gud Upplysningstidens idéer tog fäste och spreds genom den franska revolutionen

8 Jean-Jacques Rousseau
”Man is born free, but is everywhere in chains…” ”No man has any authority over his fellow men.” ”You forget hat the fruits belongs to all and that the land belongs to no one.”

9 Bakgrund och orsaker – ekonomiska faktorer
Sjuårskriget mot Storbritannien och ekonomisk hjälp till Nordamerika under amerikanska frihetskriget resulterade i ökade skatteintäkter Missväxt och dåliga skördar resulterade i höga priser på bröd Bönderna och borgarna drabbas av svält och fattigdom Bönderna fick bra betalt för brödet, men överskottet gick till adeln och kungen Adeln tappade privilegier, vilket resulterade att alla samhällsklasser var missnöjda med kungen

10 Politiska konsekvenser - alla samhällsklasser är missnöjda
Bönder och borgare känner sig orättvist behandlade Varför ska de betala skatter när man inte får någon i gengäld? Ingen makt och inga pengar Fattigdom och svält Prästerna blev så småningom fattigare, men biskoparna levde livet! Adeln hade det ekonomiskt bra, men hade ingen central politiskt makt Kontrollerade enbart sina landområden Resultatet blev politiska oroligheter och början på revolutionen

11

12 Händelseförloppen i kronologisk ordning
Folket ville ha ett mer jämlikt samhälle – ”Bort med klassamhället! Bort med kungen!” Kungafamiljen, adeln och prästerna kämpade för sina privilegier, inte för nationen. Kungen kallar generalständerna till riksdagsmöte för första gången sedan 1614 Franska nationalförsamlingen (tredje ståndet), bestod av bönder och borgare, beskrev sig själva som nationens räddare. Frankrike ska inte längre delas i stånd. Alla är fransmän med samma skyldigheter och rättigheter Det finns en fransk nation som ska ställas främst, inte enskilda grupper eller ständer

13 Händelseförloppen i kronologisk ordning
Kungen och nationalförsamlingen kunde inte enas. Revolutionen hade börjat! Stormningen av bastiljen (14 juli 1789) – En byggnad som symboliserade förtryck

14 Nationalism och den franska revolutionen

15 Uppföljningsfrågor till filmen:
Ge exempel på hur nationalism framkom under den franska revolutionen? Vilka inkluderades/exkluderas i nationen under den franska revolutionen? Varför var den franska befolkningen missnöjd med den franska staten? Vad symboliserade den franska revolutionen och hur kan det kopplas till nationalism?

16 Statsnationalism - Staten som enande faktor
Nationen utgörs av dem som accepterar vissa grundläggande värderingar, och därmed delar statens vision om hur samhället i stort bör fungera. Denna form av nationalism brukar kallas statsnationalism. Det klassiska exemplet på en stat byggd på sådana principer är USA. Kan du ge fler exempel? Nyckelord: Gemensam värdegrund och statsapparat Medborgarskap viktig del av nationen Etnisk eller nationellt ursprung inte viktigt Religiös tillhörighet inte viktigt Statsnationalism kännetecknar länder med omfattande invandring och befolkning med många olika nationella och etniska bakgrunder. Mångfalden blir grund för den nationella identiteten. Sådana stater vill ofta stärka och lyfta fram den kulturella särarten hos landets olika grupper.

17 Etnonationalism - ”En stat, ett folk”
Nationen utgörs av dem som har gemensam kultur, religion, etnisk tillhörighet eller språk (etcetera). Denna form av nationalism brukar kallas etnonationalism, och den var den dominerande formen av nationalism i Europa på 1800-talet. Etnonationalism kan resultera i att minoriteter inte får stort inflytande Etnonationalism har visat sig vara en drivande kraft i strävan för självständighet från en viss etnisk/nationell grupp, och strävan för enande om den etniska/nationella gruppen är spridd över flera nationer Diskussionsfrågor: Vilka konsekvenser kan etnonationalism ge? Kan du ge historiska exempel på etnonationalism?


Ladda ner ppt "TEMA: Nationalism Introduktion, Del 3"

Liknande presentationer


Google-annonser