Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Charles Darwin 1809-1882 Publicerade 1859 sin bok Origin of Spieces. En sammanfattning av evolutionstanken. Kyrkan väldigt kritisk. Teorierna kom så småningom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Charles Darwin 1809-1882 Publicerade 1859 sin bok Origin of Spieces. En sammanfattning av evolutionstanken. Kyrkan väldigt kritisk. Teorierna kom så småningom."— Presentationens avskrift:

1 Charles Darwin Publicerade 1859 sin bok Origin of Spieces. En sammanfattning av evolutionstanken. Kyrkan väldigt kritisk. Teorierna kom så småningom att tillämpas på människan.

2 Herbert Spencer 1820-1903 Brittisk amatörfilosof.
Hävdade att människan hade utvecklats på samma sätt som djuren. ”The survival of the fittest” Det är naturligt att de mest anpassade, smarta och kloka människorna överlever.

3 Arthur Gobineau Fransman som i mitten av 1850 talet skrev ”De mänskliga rasernas ojämlikhet”. Den mest högstående rasen, arier, hotades av underlägsna folk genom rasblandning. Alla egenskaper var medfödda, påverkade av rasen.

4 Houston Stewart Chamberlain 1855-1927
Engelsman som ansåg att arierna hotades av förfall. Orsaken var rasblandning. Bidrog till att göra rasismen till en accepterad vetenskap i slutet av 1800-talet.

5 Rasismen tar sig nu många uttryck i början på 1900-talet.

6 Den öppna rasismen USA:s sydstater 1890-1950. Vit överhöghet.
Sydafrika talet. Vit överhöghet / apartheid. Nazityskland Antisemitism. 1. Fastslagen politik med rasistisk grund. 2. De som ifrågasätter politiken straffas eller förföljs. 3. Rasrenhet. Förbud mot äktenskap över rasgränserna. 4. Rasåtskillnaden är fastslagen i lag. Kontakt undviks. 5. Den underlägsna rasen utesluts i samhället. 6. Den underlägsna gruppens resurser är begränsade.

7 Varför öppen rasism? Blandad etnisk tillhörighet.
Historiskt arv- ex. ärvda fördomar och slaveri. Syndabocksmotivet- den förtryckta befolkningen associeras med nationens nederlag. Amerikanska inbördeskriget, första världskriget och boerkriget. Imperialismens anda- koloniseringen kunde inte ha genomförts utan den rasistiska andan.

8 Det är den överlägsna rasens plikt att ta ansvar för de ”nyerövrade, mörkhyade, folk till hälften djävlar och till hälften barn”.

9 Sydafrika Efter boerkriget slut bildades den Sydafrikanska unionen 1910. Vit engelsk nybyggarminoritet och afrikander ( boer) har nu makten. Territoriell segregering av vita och svarta. ”Stater” med svarta upprättades. 1948 infördes vad man kallar apartheid eller åtskillnadspolitik.

10 USA, tidigt 1900-tal Vita sydstatsbor utsatte svarta för rashets och lynchningar. John Crow-lagar antogs vilka gav de svarta sämsta möjliga rättigheter. Ku Klux Klan växte sig starka med hundra tusentals medlemmar. Vita sydstatsbor utsatte svarta för rashets och lynchningar. Jim Crow-lagar antogs vilka gav de svarta sämsta möjliga rättigheter. Ku Klux Klan växte sig starka med miljontals medlemmar.

11

12 Den andra klanen

13 Ku Klux Klan Klanen var emot svarta, judar, katoliker och i viss mån mot invandrare och pacifister. KKK skulle uppträda som sedernas väktare särskilt mot vita mäns förbindelser med svarta kvinnor. Under andra världskriget sympatiserade man öppet med nazismen.

14 Tyskland innan 1914 Tyskland förhållande till sina få kolonier var klart rasistiska. Tyskland var det enda kolonialmakten i Afrika som förbjöd äktenskap mellan vita och svarta. Flertal folkmord begicks på de folk man underkuvade.

15 Tyskland efter 1914 Tyskland förlorade första världskriget och fick därigenom gå med på förnedrande skadeståndskrav. Genom dessa krav drabbades Tyskland av hyperinflation. 1923 tar Frankrike Ruhr-området som betalning för uteblivet krigsskadestånd.

16 Adolf Hitler Mein Kampf genomsyras av judehat. Enlig Adolf var Judarna var ansvariga för Tysklands nederlag i första världskriget. Judarna hotade Tyskland och den ariska rasen genom sovjetisk kommunism och internationell kapitalism.

17 Tysk antisemitism Hitler lyckades övertyga det tyska folket med ärvda fördomar och ny vetenskaplig rasism att judarna var ett hot mot den tyska folksjälen.

18 Den stora börskraschen 1929
Efter börskraschen i USA spred sig arbetslösheten till rekordnivåer runt om i Europa. Kunde Hitler och NSDAP hjälpa de arbetslösa?

19 Hitler tar makten 1933 Tyskland blev nu en diktatur.
Snabbt förändrades situationen för judar, kommunister och romer. Heinrich Heine ( ) skrev - där man bränner böcker bränner man till slut människor.

20 Hotet från judarna Juden framställdes som både förförare och våldtäktsman. Rädslan och skräcken för att den egna rasen ska smutskastas av en underlägsen ras var och är en viktig drivkraft.

21 Nurnberglagarna 1935 Dessa lagar fråntog judarna alla deras medborgerliga rättigheter. Lagarna förbjöd också sexuella förbindelser och äktenskap mellan arier och judar.

22 Kristallnatten 1938 Hundratals synagogor och tusentals skyltfönster till judiska butiker krossades. Detta var en ny era då judar också sändes till koncentrationsläger.

23 Förintelsen-Shoah-Holocaust
Det beräknas att nazisterna under sina 12 år vid makten dödade 10 miljoner människor varav 6 miljoner var judar. Detta var den yttersta formen av mordisk rasism.

24 Vändpunkten 1945 Omvärlden fick upp ögonen för resultatet av nazismens idéer, när koncentrationslägren öppnades. Genom skapandet av FN skulle detta inte upprepas.

25 Rashygienens fall Den rashygieniska rörelsen dog ut i och med nazismens illdåd. 1950 skrev ett antal genetiker och antropologer under ett dokument som visade på att vi föds med samma genetiska förutsättningar.

26 USA Gamla fördomar lever vidare i USA.
Inte förrän 1967 kom ett beslut om att ta bort lagen om blandäktenskap i Sydstaterna.

27 Medborgarrättsrörelsen
The Black Panther Party bildades De förespråkade självförsvar och ibland väpnad kamp. Det var framförallt den höga arbetslösheten bland svarta som var drivkraften.

28 Martin Luther King Pastor och medborgarrättskämpe.

29 Sydafrika - Apartheid Gick i motsatt riktning i förhållande till andra länder. 1948 vann afrikandernas nationalistparti. Nu gällde apartheid-politiken.

30 Motreaktioner Demonstrationer möttes med våld.
Så kallade hemländer upprättades där 80% av befolkningen bodde och utgjorde endast 14% av landets areal.

31 African National Congress
Advokaten Nelson Mandela bildade ANC som kämpade för de svartas rätt. 1964 dömdes han till livstids fängelse för förräderi.

32 Påtryckningar från Väst
Trycket mot Sydafrikas regim kom att öka under 1980-talet. Bojkott från övriga världens länder. 1990 frigavs Nelson Mandela. 1994 hölls det första demokratiska valet i Sydafrikas historia.

33 Sverige En stark tro på den perfekta nordiska rasen.
En fara fanns för den ”svenska folkstammen”då många människor ”levde i fylleri och sexuell lössläppthet. Dessa föröka sig mest”

34 Statens rasbiologiska institut.
Öppnades 1922 i Uppsala och det första i sitt slag. Institutet skulle forska kring ”hur den ädla nordiska rasen skulle bevaras”.

35 Herman Lundborg Psykiater och chef för institutet.
Norden hade tre huvudraser enlig Lundborg: finnar, lappar och svenskar. Han samtyckte också med den nazistiska raspolitiken.

36 Tvångssteriliseringen
1935 beslutade Sveriges riksdag att tvångssterilisera människor som hade ”sinnessjukdom eller var sinnesslöa”. kvinnor steriliserades fram till 1975.

37 Än lever dock rasismen kvar……


Ladda ner ppt "Charles Darwin 1809-1882 Publicerade 1859 sin bok Origin of Spieces. En sammanfattning av evolutionstanken. Kyrkan väldigt kritisk. Teorierna kom så småningom."

Liknande presentationer


Google-annonser