Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK - Var står tekniken idag? Introduktionsdag Jönköping, 25 november 2003 Christina Lilje, Lantmäteriet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK - Var står tekniken idag? Introduktionsdag Jönköping, 25 november 2003 Christina Lilje, Lantmäteriet,"— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK - Var står tekniken idag? Introduktionsdag Jönköping, 25 november 2003 Christina Lilje, Lantmäteriet, Gävle

2 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Absolut GPS 10 meter

3 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Relativ mätning Referensstation Tillfällig Fast (egen, tjänst)

4 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Differentiell GPS (DGPS) FM-radio (EPOS), Radiofyrar (SjöV), Geostationära satelliter (Omnistar, Landstar) 0,5 - 2 meter

5 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje RTK och nätverks-RTK Regional positions- tjänst 0,5 - 5 centimeter

6 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Behöver bara en avancerad GPS-utrustning för att utföra detaljmätning med cm- noggrannhet Egen referensstation behöver ej etableras innan mätning kan påbörjas = tids- och kostnadsbesparande Sömlöst täckningsområde för användaren Minskat stomnätsunderhåll Större avstånd mellan referensstationerna Möjlighet till kontinuerlig kvalitetskontroll av utsända data Varför nätverks-RTK?

7 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK + = Referensstation = Täckningsområde Enkelstations- RTK Täckningsområde

8 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK RTK-data + beräknad modell för jonosfär, troposfär, banparametrar m.m.

9 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Alt 1: Tvåvägskommunikation Positionen skickas via GSM till nätverks-RTK-servern och korrigerade RTK-data skickas i ett standardformat (RTCM 2.3) Alt 2: Envägskommunikation RTK-data med tillhörande korrektionsmodell distribueras i fabrikantformat till användaren som har en GPS-mottagare som kan tolka korrektionsmodellen (I framtiden RTCM 3) Nätverks-RTK Korrektionsmodel l beräknas baserat på flera referensstationer

10 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Alt 1 (Virtuell station) Refstn 1 Refstn 2 Refstn n SWEPOS server GSM modem SWEPOS data NMEA position ROVE R GPS Nätverks-RTK-program RTCM, virtuell station

11 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Refstn 1 Refstn 2 Refstn n SWEPOS server Radio (DARC) SWEPOS data ROVER Data + korrektionsmodel l Nätverks-RTK-program Kaknästornet GPS Data + korrektionsmodell Alt 2 Kan tolka SAPOS FKP RTCM meddelande 59 ? eller RTCM ver 3 (2004 ?)

12 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Vad behövs idag? GPS/RTK roverutrustning Tillgång till  5 satelliter samt korrektioner för dessa OBS! Kolla satellitprediktion GSM-modem, inkl. abonnemang GSM-täckning

13 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Projektförslag - Ost-RTK

14 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK-projekt - (Förstudieprojekt) (1999-2001) - Position Stockholm - Mälaren - 2 7 feb 2002 - 6 feb 2003 21 stationer 50 deltagare - SKAN-RTK 1 juli 2002 - 30 juni 2003 10 stationer 35 deltagare - Väst-RTK 22 sep 2002 - 21 sep 2003 13 stationer 35 deltagare - Alla projekt förlängda till 31 dec 2003

15 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Sammanfattning Position Stockholm-Mälaren-2

16 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Medel 1,92 Position Stockholm- Mälaren-2 Totalt 200 rapporter inlämnade Funktionsrapporter

17 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Användarseminariet 16 september 2003 Position Stockholm-Mälaren-2 Vad fungerar bra - Snabb och effektiv mätmetod - Bättre GSM-mottagning med rekommenderad antenn - Kan lätt lägga ut punkter för traditionell mätning om så behövs - Enkelt att allt blir mätt direkt i rikets system - SMS-tjänsten är bra - En tjänst som har kommit för att stanna

18 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Vad kan förbättras - Fler distributionssätt utöver GSM - Mindre avbrott - Bättre noggrannhet - Bättre driftssäkerhet - Dela upp SMS-tjänsten i mindre geografiska områden Användarseminariet 16 september 2003 Position Stockholm-Mälaren-2

19 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Vad förväntar du dig av framtiden? - Att nätet byggs ut - Att tjänsten finns kvar, till rimlig kostnad - Inflytande genom t.ex. ett användarråd - Ökad driftssäkerhet - Utveckling av envägskommunikation - Bättre höjdnoggrannhet - Snabbare fixlösning Användarseminariet 16 september 2003 Position Stockholm-Mälaren-2

20 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Vad händer den 1 januari 2004? Nätverks-RTK-tjänst tas i drift i Stockholms-området, Skåne och västra Sverige Lokala årliga användarseminarier Arbetet med att få igång etableringsprojekt i sydöstra Sverige, Värmland/Dalarna och Norrbotten/Västerbotten fortsätter

21 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Anslutningsavgift 5000 kr /anslutning A. Obegränsad datamängd 15000 kr/anslutning/år (14000 kr år 2004) B. Per datauttag 5000 kr/anslutning/år + 5 kr/min Egen GSM-kostnad tillkommer Läs mer på www.swepos.com SWEPOS Nätverks-RTK tjänst

22 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Etableringsprojekt Ost-RTK Position Mitt Position Mitt Nordost-RTK

23 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Etablering / ett års drift av nätverks- RTK-tjänst i östra Götaland för produktionsmätning Studera funktionalitet Undersökning av andra distributionssätt Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF99 till lokala system Vilka vinster finns med att introducera Nätverks-RTK i befintliga organisationer som arbetar med detaljmätning Ost-RTK - Syfte

24 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Utbyggnadsförslag 3 befintliga SWEPOS-stationer ( Oskarshamn, Jönköping, Norrköping) 8 stationer från omkringliggande projekt 14 nya stationer (Kungsholmsfort, Grönhögen, Konga, Örsjö, Gärdslösa, Rottne, Böda, Stockaryd, Pauliström, Blankaholm, Aneby, Björkfors, Gryt och Grevbäck)

25 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Introduktion ~ 5 mån Information, utskick Informationsmöte i Växjö 3 december 2002 Arbetsgrupp med representanter Projektinbjudan Bekräftande av deltagande intressenter Finansiering klar?

26 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Planering - 2 mån Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer

27 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Implementering och verifiering - 2 mån Etablering av antenn- fundament Installation av stations- utrustning Funktionskontroll av utrustning och kommunikationsförbindelse GPS-utbildning för nya användare Uppstartsdagar, genomgång av inställningar

28 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Produktion - 12 mån Tjänsten är tillgänglig för produktionstillämpningar Fortlöpande kontakter –Produktionsrapporter m.m.

29 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Aktivitetsplan Introduktion –~ 5 mån (eller finansiering klar) Planering –2 mån Implementering och verifiering –2 mån Användning i produktion –12 mån

30 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Årlig kostnad Kostnader för en projektstation under ett år: GPS-utrustning (kapitalkostnader) Nätverks-RTK-programvara Dataförbindelser till referensstationerna ca 150 000 kr / år och station Personal och utrustning på driftcentralen ej inräknat Kostnader för att täcka hela projektområdet under ett år:

31 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Kommuner, < 10.000 invånare, 10.000 kr/år Kommuner, 10 – 50.000 invånare, 25.000 kr/år Kommuner, > 50.000 invånare, 50 000 kr/år Kommunalt bolag i kommun som är intressent, 10.000 kr Övriga intressenter, 50.000 kr/år Konsulter, omsättning <10 miljoner kr, 25.000 kr/år Konsulter, omsättning >10 miljoner kr, 50.000kr/år Intressenterna står själva för mobiltelefon- kostnaderna. Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början. Intressentbidrag

32 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Vad innebär ett deltagande? Ett års produktionsmätning med nätverks-RTK 2-dagars grundutbildning i GPS för nya GPS- användare Möjlighet till låneutrustning för de som inte har egen Uppstartsdagar för alla deltagare (konfiguration av utrustning m.m.) Användarseminarier Slipper anslutningsavgiften (5000 kr) när projektet övergår till tjänsten Inget åtagande efter etableringsåret

33 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Vad har hänt hittills? 02-12-03 - Informationsmöte i Växjö 03-03-04 - Styrgruppsmöte 03-04-24 - Projektinbjudan gick ut 03-06-06 - Svar på projektinbjudan 03-06-17 - Styrgruppsmöte 03-09-17 - Styrgruppsmöte 03-10-24 - Extra informationsmöte, Karlskrona 03-11-25 - Introduktionsdag, Jönköping 03-12-10 - Styrgruppsmöte

34 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Vad har hänt hittills? November 2003 ??? Långt framskridna planer på att etablera referensstationerna i Grevbäck (Hjo), Mariestad, Aneby och Stockaryd Intressentförhandlingar slutförs 28 november

35 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Vad händer i framtiden? Fortsatt arbete med finansieringen för projektstart Löpande information finns på www.swepos.com


Ladda ner ppt "Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK - Var står tekniken idag? Introduktionsdag Jönköping, 25 november 2003 Christina Lilje, Lantmäteriet,"

Liknande presentationer


Google-annonser