Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Termoventiler AB Laddomat 650.2 / 31 -Effektiva kulvertstyrningar För över värme från en ackumulatortank i ett separat beläget pannrum via kulvert till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Termoventiler AB Laddomat 650.2 / 31 -Effektiva kulvertstyrningar För över värme från en ackumulatortank i ett separat beläget pannrum via kulvert till."— Presentationens avskrift:

1 Termoventiler AB Laddomat 650.2 / 31 -Effektiva kulvertstyrningar För över värme från en ackumulatortank i ett separat beläget pannrum via kulvert till en slavtank i boningshus.

2 Termoventiler AB Laddomat 650.2 / 31 Kulvertstyrningar För satsvis över vatten med lågt flöde och reducerad temperatur efter behovet i boningshuset När värmen är slut kan eltillskott startas automatiskt Optimerar skiktningen i både huvudtank och slavtank Laddomat kulvertstyrningar

3 Termoventiler AB Laddomat 650.2 / 31 Kulvertstyrningar Fördelar med kulvertstyrning Perfekt skiktning i både huvud- och slavtank tack vare lågt vattenflöde Låg returtemperatur till huvudtank ger hög ackumulatorkapacitet Automatisk start av reservvärme när huvudtanken är tömd Automatiskt stopp av laddningspumpen garanterar att reservvärmen inte värmer huvudtanken Låg kulverttemperatur ger låga kulvert-förluster, och möjliggör val av de billigare PEX-rören

4 Termoventiler AB Laddomat 650.2 / 31 Kulvertstyrningar Laddomat 10 K Kulvertstyrningarna kan fås med den termiska ventilen Laddomat 10 K och pump. Den termiska ventilen blandar hett vatten i toppen på huvudtanken med svalt returvatten för att skydda plaströrskulvertar mot överhettning.

5 Termoventiler AB Laddomat 650.2 Till skillnad från Laddomat 31 är Laddomat 650.2 försedd med elektroniska givarelement, något som ger billigare elinstallation. Funktionen är i övrigt identisk. Art.nr. 11 65 03 Laddomat 650.2 med givare, utan ventil och pump Art.nr. 11 65 01 Laddomat 650.2 med givare, termisk ventil Laddomat 10 K och pump Laddomat 650.2 / 31 Kulvertstyrningar

6 Termoventiler AB Laddomat 31 Ger samma funktion som 650.2 men med skillnaden att utrustningen har mekaniska termostater och ingen elektronik. Innebär en något dyrare elinstallation men lämpar sig för t.ex. platser som ofta är utsatta för kraftiga åskstörningar. Art.nr. 11 31 10 Laddomat 31 med termostater, utan ventil och pump Art.nr. 11 31 11 Laddomat 31 med termostater, termisk ventil Laddomat 10 K och pump Laddomat 650.2 / 31 Kulvertstyrningar


Ladda ner ppt "Termoventiler AB Laddomat 650.2 / 31 -Effektiva kulvertstyrningar För över värme från en ackumulatortank i ett separat beläget pannrum via kulvert till."

Liknande presentationer


Google-annonser