Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2014 Konecranes Plc. All rights reserved. 21/03/20152.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2014 Konecranes Plc. All rights reserved. 21/03/20152."— Presentationens avskrift:

1

2

3 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved. 21/03/20152

4 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. KONECRANES VILL GÖRA INDUSTRIN SÄKER 21/03/20153 Vi vet att 8 av 10 haverier med traverser eller telfrar går att undvika! Vi behöver inga nya verktyg, regelverk eller lagar, det är bara att följa det som redan finns! Daglig Kontroll Förebyggande Underhåll Utbildning Ändamålsenlig utrustning

5 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. Okunskap Kranföraren saknar formell utbildning Har inte förstått konsekvenserna av ett travershaveri Glömska Glömt att det ingår i kranförarens uppdrag Glömde ”just den gången” Stress ”Hinner inte” just nu Får inte stöttning av arbetsledningen att ta den tiden Lättja Kranföraren ”orkar inte” Arbetsledningen vet att det inte görs men orkar inte tjata VERKLIGHETEN 21/03/20154

6 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. ARBETSMILJÖVERKET 21/03/20155 Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 30§ skall daglig tillsyn utföras i enlighet med tillverkarensinstruktioner. Tillverkaren anger vad som skall underhållas och kontrolleras samt intervall för detta. Brister eller skador som upptäcks vid kontroll skall rapporteras till kranansvarig person före fortsatt användning.

7 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap 21/03/20156 Kunskaper 29 § En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och lyftredskapets 1. uppbyggnad 2. drift 3. manövrering 4. egenskaper 5. användningsområde 6. begränsningar 7. underhåll och 8. kontroll

8 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap 21/03/20157 Fortsättning 29 § En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder lyftanordningar eller lyftredskap på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället. Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas. Kraven på dokumentation och tillstånd gäller inte vid användning av - hissar.

9 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap 21/03/20158 Underhåll & kontroll 30 § En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga kontroller när det används. 33 § Journal skall föras över 1. underhåll och fortlöpande tillsyn enligt 30 § 2. Kontroller enligt 31§ 3. Drift av maskindrivna kranar med maxlast över 1 000 kg och 4. övrigt som är specificerat av tillverkaren. 31 § En lyftanordning skall kontrolleras och genomgå funktionsprov varje gång den tas i bruk efter att ha varit nermonterad.

10 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap 21/03/20159 34 § Brister eller skador på en lyftanordning eller ett lyftredskap som upptäckts vid kontroll skall, om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning. Konditionsanalys skall genomföras för lyftanordningen då driftjournal eller kontroll visar att anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden.

11 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap 21/03/201510 Hela AFS 2006:06 finns att ladda ner som PDF på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.sewww.av.se Klicka på Publikationer sedan Föreskrifter

12 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. KONECRANES VILL GÖRA INDUSTRIN SÄKER 21/03/201511 Klisterdekaler Spiralalmanacka med kontrollkort och information Detta är kortfattade generella råd för dagliga kontroller Det är alltid tillverkarens instruktioner som gäller !

13 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. 21/03/201512

14 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. Kontroll av linan 21/03/201513 Kontroll av linan, skador, trådbrott och trasiga kardeler. Kontrollera linan varje dag, linan är en slitagedel som lätt skadas. Kontrollera att linan ej har s.k. kinkbildning eller klämskada. Trådbrott bör ej förekomma. Synliga trådbrott är oftast en indikering på ett större antal osynliga brott. Kontrollera att linan ligger rätt i linskivor / trumma. Kontrollera från golvnivå att synlig del av linan ligger korrekt i linhjulens spår, såväl vid lyftmaskineri som krokblock. Vid sneddrag eller slaklina kan linan hoppa av linhjulen och därmed skadas. Var därför uppmärksam på förändrade linvinklar.

15 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. Kontroll av lyftblock 21/03/201514 Kontrollera att kroken skall kunna röra sig lätt i alla riktningar. Kroken med dess krokhuvud skall med lätthet kunna vaggas i dess infästning samt kunna roteras. Tröghet i lagringar kan medföra krokbrott. Kontrollera säkerhetsspärren och dess funktion. Krokspärren förhindrar oavsiktlig urkrokning i samband med slaklina eller lastsättningar. Fungerande krokspärr skall finnas enligt föreskrifter AFS 2006:06.

16 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. Kontroll av lyftgränsbrytare 21/03/201515 Kontrollera att övre gränsläget fungerar korrekt. Kör försiktigt upp och kontrollera att lyftrörelsen stoppas vid normal övre nivå. Ett ej fungerande övre gränsläge kan leda till att krokblocket körs upp i lyftmaskineriet, vilket medför omfattande skador och är en stor säkerhetsrisk. Kontrollera att nedre gränsläget fungerar korrekt. Kör försiktigt ned och kontrollerat att lyftrörelsen stoppas vid normal nedre nivå. Ett ej fungerande nedre gränsläge kan leda till att linan lindas upp baklänges på lintrumman.

17 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. Kontroll av manöverdon 21/03/201516 Kontrollera att manöverdonet ej är skadat. Vid synliga skador finns risk för andra skador, detta kan bero på att fukt och smuts kommer innanför höljet och kan skapa farliga driftstörningar. Kontrollera att knappar inte är lösa eller trasiga. Trasiga knappar kan fastna i aktivt läge, vilket kan medföra farliga driftsituationer. Kontrollera att knappar motsvarar avsedd funktion och hastighet. Vid fel på funktion och hastighet kan detta bero på allvarliga fel i styrsystemet.

18 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. Kontroll av broms 21/03/201517 Kontrollera att ljudet från broms låter som vanligt vid start och stopp. Kontrollera att lyftet stoppar med en normal stoppsträcka vid normalt stopp. Förändringar kan bero på att bromsbeläggen är utslitna eller så lättar ej bromsen trots att körning pågår. Testa ej broms genom att stoppa pågående lyftrörelse med nödstopp. Nödstopp skall endast användas i nödsituationer samt efter avslutat arbete.

19 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. Nödstoppknapp 21/03/201518 Kontroll av nödstoppknapp. Kontrollera att knappen rent mekaniskt fungerar korrekt och förblir aktiverad och att återställningsfunktion fungerar. Kontrollera med intryckt nödstopp att det ej går att köra någon rörelse. Prova manöverknapparna för samtliga rörelser. Nödstoppknapp skall enligt föreskrifter stoppa driften på ett annat sätt än ordinarie. Ifall en rörelse hänger sig är det således viktigt att nödstoppet är testat och fungerar.

20

21

22

23 © 2014 Konecranes Plc. All rights reserved.© 2013 Konecranes Plc. All rights reserved. BILDER FRÅN VERKLIGHETEN 22

24


Ladda ner ppt "© 2014 Konecranes Plc. All rights reserved. 21/03/20152."

Liknande presentationer


Google-annonser