Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning värmekamera Utbildning för att kunna arbeta säkert och effektivt med en värmekamera Utbildning Värmekamera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning värmekamera Utbildning för att kunna arbeta säkert och effektivt med en värmekamera Utbildning Värmekamera."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning värmekamera Utbildning för att kunna arbeta säkert och effektivt med en värmekamera Utbildning Värmekamera

2 Alla föremål har en viss temperatur och avge vågor av energi som kallas infraröd strålning. Heta föremål avger mer energi än kalla föremål. En värmekamera översätter dessa energi vågor i en synlig bild. Eftersom infraröd strålning inte är blockerad av rök, kan en värmekamera se genom rök, Hur fungerar IR/Värmekamera RÖKRÖK Synligt ljus IR-energi

3 Användningsområden Utbildning Värmekamera Brandsläckning Rökdykning BrandsläckningVatten/Islivräddning Vätskenivåer Lokalisera utsläpp

4 Utvändigt: Nödställda Lokalisera brand Påverkan i byggnads konstruktion Stöd vid håltagning Utbildning Värmekamera Möjligheter med IR/Värmekamera vid brand Invändigt: Rökdykning Nödställda Lokalisera brand Släcka brand Eftersläckning Nödläge

5 Viktigt För att kunna se eventuella heta ytor eller objekt, så krävs det att: - ytan är påverkad av värme dvs. kan ej se igenom väggar, vatten, glas, reflekterande material eller annan isolation. - objektet skiljer sig från det omgivande med sin värmesignatur dvs. beroende på om värmekontrasten är hög eller låg så syns objektet bättre eller sämre. Utbildning Värmekamera Möjligheter med IR/Värmekamera vid brand

6 Utbildning Värmekamera Möjligheter med IR/Värmekamera vid vatten/islivräddning. Vid dåliga siktförhållande som dimma, regn, snö och mörker kan det vara lättare att upptäcka en person i vattnet eller en vak med hjälp av en värmekamera än med en lampa. Är också effektivt vid sök i strandkant mm. Det som syns är bara det som är över ytan. Ju längre avstånd desto svårare att upptäcka.

7 Utbildning Värmekamera Möjligheter med IR/Värmekamera vid kontroll av vätskenivåer. Med hjälp av IR/Värmekameran kan vi se vätskenivån i tank. Det som kan försvåra är tankens isolering samt vätskans temp i förhållande till omgivning.

8 Utbildning Värmekamera Möjligheter med IR/Värmekamera för lokalisering av ett utsläpp. IR/Värmekameran kan användas för att lokalisera ex. ett utsläpp av gas eller vätska såsom. Läckande gasolflaska eller andra gaser. Kontroll av eventuellt brandpåverkade eller uppvärmning p.g.a. sönderdelning. Vid trafikolycka med gasflaskor inblandade på avstånd kunna avgöra ett eventuellt utsläpp. Utsläpp av vätska i vattendrag eller på mark.

9 Tunnelseende, tappar kontakt med omgivning. Man går upprätt och exponerar sig för brandgaser. Kan vara svårt att upptäcka öppningar/luckor i golv Utbildning Värmekamera Vilka risker kan finnas Låg värmekontrast Och så här kan det se ut Avancerar för fort risk att rd utan kamera inte hänger med. Tar inga referenspunkter. Vid små utrymmen eller där man kommer för när ett objekt ex. vägg, dörr eller möbel innebär detta att man ej ser något i kameran.

10 Möjligheter med IR/Värmekamera vid brand Utbildning Värmekamera Från utsidan lokalisera vilka delar som har störst värmepåverkan från den invändiga branden och eventuell spridning i vägg och byggnad Med ledning av detta kan ex. dimspik sättas, håltagning göras eller annan släckinsats

11 Möjligheter med IR/Värmekamera vid brand Utbildning Värmekamera Befintlig begränsningslinje Initialbrand Brandspridning Dimspik Håltagning Begränsningslinjer

12 Möjligheter med IR/Värmekamera vid brand Utbildning Värmekamera Byggnad med högt i tak kunna kontrollera brandgaser i tak. Se värmepåverkan på byggnadsdelar ex takstolar. Få en snabb överblick över lokal. Lättare att lokalisera saknad person.

13 Möjligheter med IR/Värmekamera vid brand Utbildning Värmekamera Lokalisering av glödbränder. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ är att värme nere i material som inte påverkar ytan syns inte i kameran. Kan vara svårt att lokalisera ex. glödbrand djupt i en spånhög eller dylikt.

14 Möjligheter med IR/Värmekamera vid brand Utbildning Värmekamera För rökdykarnas säkerhet, kunna upptäcka risker, kunna hitta ut mm. I samband med rökdykning för att lokalisera brand och saknade.

15 Viktigt!! Värmekameran är bara ett hjälpmedel som kan vara till stor nytta insats. Då där finns många parametrar som påverkar vilket resultat vi får när vi använder värmekameran som ex. användarens kunskap/övning, de inre eller yttre förhållandena i en byggnad eller att den upphör att fungera så måste vi kunna fortsätta insatsen såsom vid rökdykning utan värmekamera. Alla rökdykarinsatser skall därför alltid genomföras såsom det beskrivs i rökdykarreglementet för Räddningstjänsten Falkenberg. Utbildning Värmekamera


Ladda ner ppt "Utbildning värmekamera Utbildning för att kunna arbeta säkert och effektivt med en värmekamera Utbildning Värmekamera."

Liknande presentationer


Google-annonser