Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya referensvärden för spirometri Nya referensvärden för spirometri Per Gustafsson, öl, docent Barn- och Ungdoms-Medicin, Klin Fys Lab samt FoU-centrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya referensvärden för spirometri Nya referensvärden för spirometri Per Gustafsson, öl, docent Barn- och Ungdoms-Medicin, Klin Fys Lab samt FoU-centrum."— Presentationens avskrift:

1 Nya referensvärden för spirometri Nya referensvärden för spirometri Per Gustafsson, öl, docent Barn- och Ungdoms-Medicin, Klin Fys Lab samt FoU-centrum Kärnsjukhuset, Skövde

2 Innehåll Varför spirometriVarför spirometri Vad är spirometriVad är spirometri LungutvecklingLungutveckling Vad är referensvärdenVad är referensvärden Vaför är referensvärden viktigaVaför är referensvärden viktiga Problem med referensvärdenProblem med referensvärden Senaste nytt om referensvärdenSenaste nytt om referensvärden

3 Varför spirometri Med enkel spirometri kan lungsjukdom som orsak till andningsbesvär eller onormal fysisk utröttbarhet ofta direkt påvisasMed enkel spirometri kan lungsjukdom som orsak till andningsbesvär eller onormal fysisk utröttbarhet ofta direkt påvisas Obstruktiv funktionsavvikelse kan direkt diagnosticeras och restriktiv avvikelse kan indikerasObstruktiv funktionsavvikelse kan direkt diagnosticeras och restriktiv avvikelse kan indikeras Astmadiagnosen kan ibland direkt verifierasAstmadiagnosen kan ibland direkt verifieras Objektivt mått vid uppföljning lungsjukdomObjektivt mått vid uppföljning lungsjukdom Lungfunktionen (FEV 1 ) är direkt kopplad till överlevnadLungfunktionen (FEV 1 ) är direkt kopplad till överlevnad

4 Height (cm) 140120100806040 FEV0.75 (L) 1.6 1.4 1.2 1.0.8.6.4.2 0.0 140120100806040 FEV0.75 (L) 1.6 1.4 1.2 1.0.8.6.4.2 0.0 Längd (cm) FEV 0.75 (L) 406080100120140 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 Frisk CF Kozlowska, AJRCCM 2008 Hjälp att skilja frisk från sjuk

5 Förlopp för FEV 1 hos pojke CF 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 143147149151 Längd (cm) FEV 1 (L) Förväntat Nedre normalgräns Hjälp att styra behandlingen Patientens värde

6 Enkel dynamisk spirometri Den maximala luftvolym som kan andas ut vid en forcerad exspiration

7 Enkel spirometri FEV 1 FVC FEV 1 /FVC % Flöde-volym-kurvan

8 Enkel spirometri FEV 1 = luftrörsdiameter FVC = lungstorlek FEV 1 / FVC % = luftrörsdiameter i förhållande till lungstorlek

9

10

11 Förflyttning av det flödesbegränsande segmentet i perifer riktning under expirationen

12 Förändringar av formen på MEFV-kurvan under ökande obstruktion Expirerad volym (% pred) Flöde 100 0 0

13 Lungutveckling och referensvärden

14 MEFV-kurvor hos fyra barn 4, 9, 17 och 34 månader gamla. Notera det relativt restriktiva mönstret tidigt i barndomen! Adult-type pulmonary function tests in infants without respiratory disease. Castile R et al. Pediatr Pulmonol 2000; 30: 215-7.

15 Könsskillnader i luftvägskaliber och tillväxt av denna gentemot lungstorlek Implications for natural history of respiratory diseases over the whole lifespan: ‘Respiratory diseases in Women’ Eur Respir Mon 2003;25 Merkus et al. J Appl Physiol. 1993;75:2045

16 Förklarar inter-individuella variationer i flöde relativt lungvolym Dysanapsis kan börja i tidig barndom (Martin et al. J Applied Physiol 1988;65:822) “ Oproportionerlig men fysiologiskt normal tillväxt av luftrören i relation till lungvolymen“ (Green et al. J Applied Physiol 1974;37:67) Dysanaptisk (ojämn) lungtillväxt

17 Fortsätter man att ha små luftvägar från småbarnsåldern till vuxen ålder? Martin TR et al. J Appl Physiol 1988; 65: 822-8. 26 friska män och 21 kvinnor följda under 18 år Notera betydande “tracking” med åldern!

18 Var kommer referensvärden från ?

19 Frisk = Normal Normalvärdesområde (95 % av populationen) Värden utanför klassificeras som onormala Normalområdet 170 g/dL 125 g/L Hb-värde

20 Samma princip men nu beror normalområdet på fler faktorer, t ex längd, ålder, kön och etnicitet Referensekvationer för spirometri Längd (cm) Predikterat FEV 1

21 Vilka är med i “stickprovet” från populationen? Hur har stickprovet valts ut ? När gjordes stickprovet ? Stickprovet ska vara stort, slumpmässigt utvalt och spegla den aktuella populationens karakteristika Referenspopulationen

22 Utesluta –Luftvägsinfektion nyligen –Kroniska tillstånd (t ex CF) –Kongenitala tillstånd som påverkar lungfunktionen Hur gör vi med rökanamnes ? astma eller bronkit som barn ? prematuritet ? exposition för luftföroreningar ? feta och undernärda ? Referenspopulation för lungfunktion

23 Pubertetsspurten Kroppsstorlek och lungfunktion ökar i relation till ålder under tonåren, men i varierande takt Referensekvationer för yngre barn underskattar lungfunktionen i övre tonåren De Groodt ERJ 1988 Hibbert M PP 1989 Borsboom:AJRCCM 1996 Chinn: Ann Hum Biol 2006

24 Betydelse av åldern Relationen mellan lungvolym och kroppsstorlek skiljer sig – under de första levnadsåren, – under pubertetsspurten – under åldrandet För spirometriska mått kan interaktionstermen “ålder * längd” överkomma denna svårighet –Quanjer et al 1995, Chinn et al 2006

25 Spirometri-resultat beror också på Teknik Utrustning Mätsituation Vilket mått man mäter Kriterier för kvalitetskontroll När mätningarna gjordes

26 Freriks et al. Pediatr Res 2000;47:316 Sekulära trender Slutlängd Menarche de Muinck Keizer-Schrama et al. Hum Reproduction Update 2001;7:287

27 Kohort-effekter på lungfunktionen Cross-sectional data


Ladda ner ppt "Nya referensvärden för spirometri Nya referensvärden för spirometri Per Gustafsson, öl, docent Barn- och Ungdoms-Medicin, Klin Fys Lab samt FoU-centrum."

Liknande presentationer


Google-annonser