Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial Kort presentation av vägledningsmaterialets innehåll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial Kort presentation av vägledningsmaterialets innehåll."— Presentationens avskrift:

1 Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial Kort presentation av vägledningsmaterialets innehåll

2 Syfte Stödja verksamheterna inom äldreomsorgen i arbetet med värdegrundsfrågor Inspirera till samtal och reflektion Bidra till att verksamheterna kan arbeta fram en värdegrund eller upprätthålla en som redan finns Beskriva Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

3 Bakgrund Resultatet av ett regeringsuppdrag Bygger på Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3) Framtaget i samråd med SKL, Famna och Vårdföretagarna Testat av personal i äldreomsorgen

4 Målgrupper Alla som har ett gemensamt ansvar för äldre personers möjlighet att ha ett värdigt liv och känna välbefinnande inom äldreomsorgen. Det innebär alla som är delaktiga i och ansvariga för äldre personers vård och omsorg oavsett yrkesroll.

5 Så kan vägledningsmaterialet användas i samtal om värdegrundsfrågor i gemensamma övningar Materialet kan användas i ett arbetslag eller i grupper med flera olika yrkeskategorier

6 Innehåll och upplägg Boken består av 3 inledande kapitel: förarbete 7 dialoger om värdeord 5 avslutande kapitel: arbetsmöten

7 De 3 inledande kapitlen

8 Dialoger om värdeord Dialogerna tar upp värdeorden som finns i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3). Dialogerna består av korta texter, lagtext, individuella reflektioner och gemensamma övningar.

9 De 5 avslutande kapitlen På arbetsmötena arbetar man med hur verksamheterna och den enskilde medarbetaren ska konkretisera värdegrunden, och hur man löser problem.

10 Stöd i arbetet med materialet Arbetsblad, som t.ex. checklistor och övningsprotokoll Lästips Faktarutor Ordförklaringar Plats för egna anteckningar

11 Beställ eller ladda ner materialet idag! www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-3-3


Ladda ner ppt "Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial Kort presentation av vägledningsmaterialets innehåll."

Liknande presentationer


Google-annonser