Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social oro ur ett teoretiskt perspektiv Per-Olof Hallin Urbana studier Malmö högskola Vad händer efter Husby? - Samverkan i praktiken, Umeå 2014-09-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social oro ur ett teoretiskt perspektiv Per-Olof Hallin Urbana studier Malmö högskola Vad händer efter Husby? - Samverkan i praktiken, Umeå 2014-09-11."— Presentationens avskrift:

1 Social oro ur ett teoretiskt perspektiv Per-Olof Hallin Urbana studier Malmö högskola Vad händer efter Husby? - Samverkan i praktiken, Umeå 2014-09-11

2 Social oro ur ett teoretiskt perspektiv Vad är social oro? Fem exempel och deras kännetecken Bostadsområdet som lokalsamhälle Samverkan och ett områdesbaserat arbetssätt Vad händer efter Husby? - Samverkan i praktiken, 2014-09-11

3 Vad är social oro? per-olof.hallin@mah.se Känsla Ängslan, fruktan, ångest, förvirring, nervositet Faktisk händelse Kollektiv handling Sociala orsaker Hotar en social ordning Kan innehålla våld Egen erfarenhet Andras berättelser Medier Dagens Nyheter 111024 Social förstärkning Vad händer efter Husby? - Samverkan i praktiken, 2014-09-11

4 Social oro i den senmoderna staden Hatbrott Oroligheter i bostadsområden Politiska konflikter Idrottshändelser Terrorhandlingar Vad händer efter Husby? - Samverkan i praktiken, 2014-09-11

5 Några kännetecken Historiskt inget nytt Fler samhällsarenor Extrema ståndpunkter - svart eller vitt Starkt vi och dem – identitet Starka grupprocesser - sammanhang Unga män – viss typ av maskulinitet Våld som både mål och medel Alkohol och droger Vad händer efter Husby? - Samverkan i praktiken, 2014-09-11

6 Vad händer? Strukturomvandling Finanskapital Migration Identitetskriser Samhällskontrakt Klimatförändringar Ökad välfärd för vissa men också till marginalisering, identitetskris och social otrygghet för andra. Välfärdssystemen förändras.

7 Bostadsområdet som lokalsamhälle Institutionell förmåga Förvaltningsstrategi /-förmåga Civilt mobiliserande förmåga Myndigheter Fastighetsägare Boende Kollektiv förmåga Näringsliv Entreprenöriell förmåga

8 Bostadsområdet som lokalsamhälle Institutionell förmåga Förvaltningsstrategi /-förmåga Civilt mobiliserande förmåga MyndigheterFastighetsägare Boende Kollektiv förmåga Näringsliv Entreprenöriell förmåga Socialt kapital Nätverk, organisering, normer och kollektiv förmåga Resiliens Familj, civilsamhälle, institutioner, fastighets- företag

9 Bostadsområdet som lokalsamhälle Institutionell förmåga Förvaltningsstrategi /-förmåga Civilt mobiliserande förmåga MyndigheterFastighetsägare Boende Kollektiv förmåga Näringsliv Entreprenöriell förmåga Tillit Generell tillit Myndighetstillit Lokalsamhällestillit Partikulär tillit

10 Bostadsområdet som fungerande lokalsamhälle Institutionell förmåga Förvaltningsstrategi /-förmåga Civilt mobiliserande förmåga MyndigheterFastighetsägare Boende Kollektiv förmåga Näringsliv Entreprenöriell förmåga c Intressegemenskap Normsystem Social kontroll Nätverksbyggare Samverkansformer Fysisk gestaltning Trygghet Tillit Delaktighet

11 Bostadsområdet som utsatt lokalsamhälle Institutionell förmåga Förvaltningsstrategi /-förmåga Civilt mobiliserande förmåga MyndigheterFastighetsägare Boende Kollektiv förmåga Näringsliv Entreprenöriell förmåga c Brister i levnadsförhållanden Stigmatisering Bristande myndighets- och lokalsamhällestillit Demokratiskt underskott Marginalisering – ungdomar Rikt men parallellt civilsamhälle Brister i myndigheters arbetssätt och organisation Social stress Koncentration av utsatthet och institutionellt underskott Fragmenterat

12 Bostadsområdet som utsatt och fragmenterat lokalsamhälle Institutionell förmåga Förvaltningsstrategi /-förmåga Civilt mobiliserande förmåga MyndigheterFastighetsägare Boende Kollektiv förmåga Näringsliv Entreprenöriell förmåga Konsekvenser: Fungerar ganska bra men: Hög omflyttning Alienation och frustration Känsla av övergivenhet Alternativa maktordningar Alternativa ekonomier ------------ Nedsatt resiliens Kriminalitet och droger Anlagda bränder Social oro c c

13 Utmaningen Hur stödja och stärka lokalsamhällen i den globaliserade staden? Vad händer efter Husby? - Samverkan i praktiken, 2014-09-11

14 Erkännande - missaktning Tillit - misstro Stolthet - skam Samarbete - konflikt Vad händer efter Husby? - Samverkan i praktiken, 2014-09-11 Samverkan och ett områdesbaserat arbetssätt - ett nytt samhällskontrakt Solidaritet Ömsesidig förståelse Alienation Isolering och/eller underordning Risk för våld och social oro Fördjupad demokrati

15 Identifiera de centrala aktörerna. Ställ de boende i centrum! Områdesanalyser och handlings- planer i dialog med boende. Stärka lokala och överbryggande sociala nätverk. Tillförlitlig och regelbunden information och kommunikation. Avstämningsmöten Hålla det man lovar. Samverkan och ett områdesbaserat arbetssätt Åtgärder på kort sikt: Trygghet – Tillit - Delaktighet Vad händer efter Husby? - Samverkan i praktiken, 2014-09-11

16 Tack! Vad händer efter Husby? - Samverkan i praktiken, 2014-09-11


Ladda ner ppt "Social oro ur ett teoretiskt perspektiv Per-Olof Hallin Urbana studier Malmö högskola Vad händer efter Husby? - Samverkan i praktiken, Umeå 2014-09-11."

Liknande presentationer


Google-annonser