Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LFA – Logical Framework Approach www.palmecenter.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LFA – Logical Framework Approach www.palmecenter.se."— Presentationens avskrift:

1 LFA – Logical Framework Approach www.palmecenter.se

2 LFA LFA är den dominerande metoden för projektplanering i biståndsvärlden och används av Palmecentret genomgående LFA bygger på tanken om en deltagande planeringsprocess En grundbult är att börja med att identifiera själva problemet och därefter säga vad man vill uppnå (=målet), inte att först prata om vad man vill göra (= aktiviteterna) LFA har tre målnivåer: 1. övergripande mål (hämtat från Palmecentrets målmatris), 2. projektmål och 3. delmål www.palmecenter.se

3 Hiv och aids Miljö Jämställdhet LFA:s nio steg 1. Omvärldsanalys 2. Intressentanalys 3. Problemanalys 4. Målformulering 5. Förutsättningar för måluppfyllelse 6. Indikatorer på måluppfyllelse 7. Aktivitetsplan 8. Resursplanering 9. Riskanalys www.palmecenter.se

4 LFA:s nio steg 1. Omvärldsanalys 2. Intressentanalys 3. Problemanalys 4. Målformulering 5. Förutsättningar för måluppfyllelse 6. Indikatorer på måluppfyllelse 7. Aktivitetsplan 8. Resursplanering 9. Riskanalys www.palmecenter.se

5 Ett tillstånd/förändring som uppnås Dvs. inte ”att genomföra aktiviteter” LFA-projekt har tre målnivåer: Övergripande mål (visionen man strävar mot) Projektmål (det tillstånd som projektet ska uppnå) Delmål (avstämningar på vägen…) Vad är ett mål? www.palmecenter.se

6 Målet är en spegling av problemet Orsak Konsekvens Orsak Delmål Övergripande mål Övergripande mål Delmål ProblemträdMålträd Indikatorer: Aktiviteter: Indikatorer: Aktiviteter: Indikatorer: Aktiviteter: projektmål Problem Indikatorer: www.palmecenter.se

7 ”Projektmålet är ett demokratiskt Sydafrika.” (Tagit sig vatten över huvudet) ”Målet är att deltagarna har genomgått aktiviteterna.” (sammanblandning) ”Syftet med projektet är att vi i den svenska projektgruppen ska lära oss mer om Serbien.” (Faller inte inom ramen för svenskt bistånd) ”Vi vill att de ska kunna mer om den svenska modellen”. (Speglar inte den lokala problembilden) ”Vi var väldigt glada när vi år 2006 lyckades uppnå målet att få jämställdhet i stad x.” (fanns inga belägg) Vanliga problem www.palmecenter.se

8 Specifikt (Specific) Mätbart (Measurable) Antaget av målgruppen (Relevant/Accurate) Realistiskt (Realistic) Tidsbegränsat (Time bound) Ett projektmål ska vara SMART www.palmecenter.se

9 För att kunna hävda att man uppnått ett mål – alltså att projektet har åstadkommit förändring –måste ha man ha belägg för det. Ett sätt att belägga resultat, är att inledningsvis bestämma vad som kan vara konkreta tecken på förändring, för att i slutet av projektet jämföra det med den ursprungliga situationen. Indikator är den fackmannamässiga benämningen på ett sådant tecken på förändring = belägg för måluppfyllelse, som underlag för resultatrapportering. Indikatorer www.palmecenter.se

10 Fungerar som en ’reality check’ för projektmålet Måste kunna jämföras med situationen innan (baseline) Kan vara kvantitativa och/eller kvalitativa Kan vara objektiva och/eller subjektiva Måste bestämmas tillsammans med samarbetsorganisation Är alltså en förutsättning för att kunna säga något om måluppfyllelse! Indikatorer (forts) www.palmecenter.se

11 Från problem till LFA-matris Programmets resultatomr. www.palmecenter.se Övergripande mål Vilken förändring är realistisk att uppnå med hjälp av projektet? Vad ska mätas för att avgöra om vi lyckats eller inte? Hur ska det mätas? Vilka förutsättningar krävs och vilka risker kan försvåra? Hur kan vi minimera dessa? Projektmål IndikatorerMätmetod/VerifieringFörutsättningar/Risker Hur ska situationen se ut då respektive delmål är uppnått? Vad ska mätas för att avgöra om vi lyckats eller inte? Hur ska det mätas? Vilka förutsättningar krävs och vilka risker kan försvåra? Hur kan vi minimera dessa? Delmål 1 IndikatorerMätmetod/VerifieringFörutsättningar/Risker Delmål 2 IndikatorerMätmetod/VerifieringFörutsättningar/Risker Delmål 3 IndikatorerMätmetod/VerifieringFörutsättningar/Risker PROBLEM Orsak


Ladda ner ppt "LFA – Logical Framework Approach www.palmecenter.se."

Liknande presentationer


Google-annonser