Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem av Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems för IG ProgSäk möte #2 den 2003-02-04 1 Systemsäkerhet i ett marint.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem av Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems för IG ProgSäk möte #2 den 2003-02-04 1 Systemsäkerhet i ett marint."— Presentationens avskrift:

1 Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem av Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems för IG ProgSäk möte #2 den 2003-02-04 1 Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem SaabTech Systems levererar sitt ledningssystem till korvett typ Visby och till moderniseringar av korvetter av typ Stockholm/Malmö Detta ”program” bestående av flera projekt kallas CETRIS SaabTech är underleverantör till FMV som är huvudleverantör SaabTech är en av många leverantörer i CETRIS

2 Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem av Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems för IG ProgSäk möte #2 den 2003-02-04 2 Korvett typ Visby Översikt: http://www.fmv.se/index.asp?K=005003&L=SE Sprängskiss: http://www.fmv.se/images/eng_o.pdfhttp://www.fmv.se/index.asp?K=005003&L=SEhttp://www.fmv.se/images/eng_o.pdf

3 Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem av Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems för IG ProgSäk möte #2 den 2003-02-04 3 Ledningssystemets HW-arkitektur Konsoler ServrarI/O-enheter Andra system, t.ex. vapensystem, sikten, sensorer, gyron, navigeringssystem, lucksystem, etc. Ledningssystemet Varje ”burk” ovan innehåller kraftfulla PC-datorer, vissa med dubbla processorer --- OS är för närvarande Windows NT Nätverk

4 Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem av Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems för IG ProgSäk möte #2 den 2003-02-04 4 Multiple Function Console (MFC) med ”vapenpanel”

5 Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem av Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems för IG ProgSäk möte #2 den 2003-02-04 5 Riskkälleidentifiering och preliminär analys För varje ”huvudfunktion” (t.ex. vapensystem) identifiera vilka olyckshändelser som skulle kunna inträffa! (nivå 1) För varje sådan möjlig olyckshändelse identifiera vilken/vilka av vårt systems funktioner och/eller komponenter som kan orsaka aktuell olyckshändelse! (nivå 2) Med aktuell information klassa riskkällans risknivå baserat på konsekvens och sannolikhet!

6 Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem av Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems för IG ProgSäk möte #2 den 2003-02-04 6 Analysresultat Hazard ID: 1/PHL:002-10 Accident: The gun fires in the wrong direction Cause: The gun fires in the wrong direction due to error when comparing the gun tell back angles and reported tell back angles Analysis: Risk Classification: Recommendations: … Requirements: Verification: Status:

7 Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem av Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems för IG ProgSäk möte #2 den 2003-02-04 7 Komponentsäkerhetsanalys Sub-System Hazard Analysis (SSHA) Komponenter som är direkt relaterade till de riskkällor som identifierats analyseras noggrannare ifall risken är av betydelse Syftet är att se om den tekniska lösningen är acceptabel med hänsyn till att komponenten är säkerhetsrelaterad En felmodsanalys görs på komponenten med fokus på gränssnittsdata och tillståndsdata hos komponenten Komponenten analyseras utgående från den riskkälla som den är relaterad till Särskilt fokuseras på de data som bedöms som säkerhetsrelaterade I denna analys kan man ofta behöva titta på händelsekedjor med flera komponenter involverade

8 Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem av Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems för IG ProgSäk möte #2 den 2003-02-04 8 Komponentsäkerhetsanalys, forts. För varje problem som hittas i komponentsäkerhetsanalysen så skrivs en rekommendation för förbättring av komponenten Vid en slutlig genomgång av rekommendationerna bestäms om komponenten skall ändras eller ej Ändringen initieras genom att en problemrapport SPR registreras (SPR = System Problem Report)

9 Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem av Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems för IG ProgSäk möte #2 den 2003-02-04 9 Verifiering Alla krav som skapats inklusive alla säkerhetskrav verifieras i ordinarie acceptanstest (acceptanstest = kravverifieringstest) Alla beslutade åtgärder som har legat till grund för slutgiltig riskklassning måste vara utförda Särskilt intressanta skyddsmekanismer kan behöva egna testfall som måste utföras

10 Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem av Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems för IG ProgSäk möte #2 den 2003-02-04 10 Några grundprinciper Säkerhet kan aldrig byggas på en programvara / ett datorsystem eftersom programvara och datorsystem har alldeles för låg tillförlitlighet –Programvara och datorer är att betrakta som mycket otillförlitliga i samband med systemsäkerhetsarbete Säkerhet måste bygga på diversitet och redundans och helst på skyddssystem/reservsystem baserade på något annat än programvara (mekanik och/eller elektronik) Att ett enkelfel kan leda till en olyckshändelse är aldrig acceptabelt


Ladda ner ppt "Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem av Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems för IG ProgSäk möte #2 den 2003-02-04 1 Systemsäkerhet i ett marint."

Liknande presentationer


Google-annonser