Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maskens form säger en hel del om dig Marika Hellqvist Institutionen för Cell och Molekylär Biologi Göteborgs universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maskens form säger en hel del om dig Marika Hellqvist Institutionen för Cell och Molekylär Biologi Göteborgs universitet."— Presentationens avskrift:

1 Maskens form säger en hel del om dig Marika Hellqvist Institutionen för Cell och Molekylär Biologi Göteborgs universitet

2 The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2002 "for their discoveries concerning genetic regulation of organ development and programmed cell death" Sydney Brenner H. Robert Horvitz John E. Sulston 1/3 of the prize 1/3 of the prize 1/3 of the prize United Kingdom USA United Kingdom Massachusetts Institute The Wellcome Trust Sanger Institute The Molecular Sciences of Technology (MIT) Institute MA, USA Berkeley, CA, USA Cambridge, b. 1927b. 1947b. 1942 (in Union of South Africa)

3 Vad jag skall prata om idag Kort introduktion till ämnet molekylär biologi Presentation av C.elegans Mutanter och genetiska screener Har man hittat något kul då? Vad gör jag?

4

5 Vild typ (N2 stam) ~1 mm Sett genom stereomikroskåp

6 Anatomin är enkel men tillräckligt komplex för att studera organutveckling och andra basala fenomen.

7 “Beskrivning” ~ 50 timmars livscykel (ägg till ägg; hermaphrodite och hanar ca 1%) Lätt att odla på plattor med E.coli vid 20 o C Går att frysa för långtids förvaring C.elegans En 1mm lång fritt levande nematod...

8 vuxen Ägg L1 L2 L3 L4 Dauer Mycket feromoner,lite mat Bättre vilkor C.elegans Livscykel

9 Vuxen Hermaphrodite

10 “Beskrivning” 959 celler (302 neuroner, 20 tarmceller Tex.) Komplett cellinje kartlagd(från zygot till vuxen) C.elegans En 1mm lång fritt levande nematod...

11 Den första celldelningen

12 Ett cell-linje träd finns för alla 1090 celler som bildas i masken. Av dessa genomgår 131 programmerad cell död och kvar blir 959 stycken.

13 “Beskrivning” 100 Mb Genome, >99.9% sekvensat (6 kromosomer) människa ca 30xstörre ~ 19 000 Gener (~ 5000 essentiella gener) människa ca 70 000 gener “Power of Genetics” C.elegans En 1mm lång fritt levande nematod...

14 Mutation=förändring av genomet(DNA-kedjan) 3 klasser av mutationer: *spontana *inducerade (kemikalier, UV,röntgen,gamma strålning) *specifik (Knock-out) Ett sekvensat genom ger oss information om vilka proteiner som finns men inte vad dom gör. “Forward genetics” : man vill leta efter en intressant fenotyp tex tjock, problem att röra sig och ta reda på vilka gener som påverkar dessa fenotyper “Reverse genetics”: man utgår från ett protein som verkar intressant och man söker sedan efter djur med motsvarande gen muterad. Mutanter vad är det?

15 Forward genetics eller genetisk screen * Mutagenisera med EMS, detta genererar punktmutationer=en bas byts ut * Titta i mikroskåp på dom muterade maskarnas barn * Plocka dom som uppvisar den sökta fenotypen * Genom att korsa med andra kända mutanter kan man leta sig fram i genomet och hitta den gen som blivit muterad.

16 Exempel på gen-namn bli: blistered cuticle dpy: dumpy unc: uncoordinated eat: eating abnormal let: lethal rol: roller Sma:small Lon: long muv:multivulva Och så vidare…. Gen-namnet beskriver mutantens fenotyp

17 ~1 mm Dumpy

18 ~1 mm Roller

19 Unc (“Twitches”) ~1 mm

20 Exempel på vad man hittat Alzheimer I dom flesta fall av ärftlig Alzheimers har man identifierat mutationer i en gen som heter presenilin-1. Finns en homolog i C.elegans=sel-12 Om denna gen inte kan fungera i masken får masken en muv(multivulva) fenotyp!

21 Sel-12/presenilin är en del av en komplicerad och konserverad signal kedja som om den förändras leder till olika fenotyper beroende på organism.

22 Användning I masken ger mutation upphov till en lätt identifierad fenotyp som kan identifieras i en genetisk screen. Det handlar INTE om att studera själva syndromet Alzheimer utan hur det uppkommer. Låta masken äta droger för att studera hur den påverkas

23 Använder genetiska screener för att hitta proteiner involverade i fettmetabolism. Vi färgar med ett rött färgämnen, Nile Red, och muterar maskarna och letar efter förändringar. Vad gör jag?

24 Använder reverse genetics för att studera en gen familj, Forkhead(fkh), involverad i utvecklingen hos C.elegans, mus och människa. Använder bla maskar som har vissa specifika celler (tex muskler) markerade med GFP (Green Fluorescent Protein). Hur ser en mask med “vår” gen muterad ut? Vi har hittat att när fkh proteinet inte finns så har flera celler problem att ta sig till rätt plats i masken och att differentiera,dvs få sin specifika identitet tex bli en muskelcell.


Ladda ner ppt "Maskens form säger en hel del om dig Marika Hellqvist Institutionen för Cell och Molekylär Biologi Göteborgs universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser