Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TNS Sifo Navigare - Sales Force Impact 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TNS Sifo Navigare - Sales Force Impact 2015"— Presentationens avskrift:

1 TNS Sifo Navigare - Sales Force Impact 2015

2 TNS Sifo Navigare Sales Force Impact 2015
På senare år har läkemedelsindustrin stått inför nya utmaningar och ökat tryck. Det spenderas stora summor på försäljningsaktiviteter samtidigt som det blir allt svårare att nå läkarna – och att nå “rätt” läkare. Det här medför ett ökat informationsbehov, för att optimalt kunna fördela sina säljresurser, och för att kunna skapa lönsamma och värdefulla relationer med läkarna. TNS Sifo Navigare Sales Force Impact hjälper er med detta, och besvarar fem strategiska frågor: Aktivitetsnivån och värdenivån presenteras såväl totalt per företag som uppdelat på olika konkurrensområden och indikationer. Varje företag specificeras med avseende på besöksandel, besökskvalitet, produkt och typ av besök. Hur står sig ditt företags aktivitetsnivå i relation till konkurrenterna? Hur fördelar konkurrenterna sin bearbetning mellan olika produkter och produkt-områden? Vilken påverkan har ditt företags produktinformation på läkarnas förskrivning av kommunicerad produkt – Impact on Prescription? Hur väl har ditt företag lyckats i er targeting dvs hur många patienter har besökta läkare per konkurrens-område och produkt? Vilken kvalitet har ditt företags relations- skapande arbete i jämförelse med konkurrenterna? index

3 TNS Sifo Navigare Sales Force Impact 2015
Målgrupper och antal respondenter Metod & indikationer Tidsplan Investering n/mätning (vår och höst): Bröstonkologer n=40 Dermatologer n=100 Reumatologer n=100 Gastroenterologer n=100 Lungläkare n=cirka 40 Hematologer n=cirka 40 Infektionsläkare Online & postala enkäter Bröstcancer PSO, PSA RA, PSA, AS Crohn´s, UC Astma, KOL KLL, iNHL, MM HIV, HCV Fältarbete: Vår: vecka 5-22 Höst: vecka 35-48 Rapport klar: Vår: vecka 24 Höst: vecka 50 Per mätning: SEK Helårsprenumeration(2 mätningar): SEK

4 Kvalitetssäkring & Biverkningsrapportering
Rutiner för kvalitetssäkring: TNS Sifo Navigare arbetar enligt särskilda rutiner för att säkerställa hög kvalitet genom hela projektprocessen: Inför projektstart deltar samtliga medarbetare som ingår i Projektteamet i ett möte där alla detaljer diskuteras igenom Ett uppföljningsmöte hålls efter de första intervjuerna Kontinuerlig uppföljning & kontroll av insamlad data I varje kundprojekt rapporterar vi biverkningar enligt gällande regler för Pharmacovigilans Regelverk 2011: SKL och LIF har kommit överens om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården, och signerat avtal om detta. TNS Sifo Navigare följer dessa regler, t ex skrivs konsultavtal mellan läkaren, dennes verksamhetschef och TNS Sifo Navigare, i de fall ersättningen är signifikant.

5 Credentials TNS Sifo Navigare
Navigare, the medical division within TNS Sifo, specialises in market research within the medical and pharmaceutical industry. Our consultants have extensive experience of pharmaceutical marketing and market research, and all fieldwork is carried out by medically trained personnel. This not only guarantees the integrity of the analysis and recommendations, but the quality of the design and fieldwork of each market research project. Our mission is to provide our clients with market information and consultancy, enabling them to improve the quality of their strategic decisions. Our objective is to reinforce our role as the leading medical market research company in the Nordic region. This position is maintained by continuous investment in consultants with in-depth experience of pharmaceutical marketing, medically trained interviewers and new research methodology and techniques. The company is part of TNS Sifo, with global experience and knowledge in B2B and consumer research. This enables us to bring you extensive understanding and fresh insight from other business areas, both at a local and global level, but always configured from a healthcare perspective. All serious market research is dependent on the respondents’ confidence in the research company. As a member of ESOMAR, we strictly adhere to market research ethics. This guarantees anonymity for respondents, a fundamental condition for supplying reliable information to our clients. Our specialised Healthcare Consultants: Lena Berggren +46 765 362 069 Emelie Bischoff Benny Chemnitz-Nielsen Karin Hedelin-Lundén +46  Maria Hildell Lotta Löfving Eva Pokkinen-Forster  357

6 Pharmacovigilance: General Conditions Appendix
Reporting Adverse Events & Product Complaints in Market Research - How this is handled by TNS SIFO Navigare General Conditions

7


Ladda ner ppt "TNS Sifo Navigare - Sales Force Impact 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser