Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Civila samhället och kärnvapennedrustning – vilken roll spelar vi och vilket ansvar har vi?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Civila samhället och kärnvapennedrustning – vilken roll spelar vi och vilket ansvar har vi?"— Presentationens avskrift:

1 Civila samhället och kärnvapennedrustning – vilken roll spelar vi och vilket ansvar har vi?

2 Vilken roll spelar vi? Påverkansarbete gentemot beslutsfattare Sprida budskapet – öka allmänhetens intresse – öka trycket på beslutsfattare Deta i och rapportera från internationella nedrustningsmöten och konferenser - Göra inormationen tillgänglig - Göra informationen förståelig Koordinerad och uthållig aktivitet

3 Varför ska NGO: s göra det? Brist på politisk vilja bland beslutsfattare Vanliga engagerade människor gör vanliga människor engagerade – konkretiserar det abstrakta Bottom-up perspektiv – mindre behov av politisk korrekthet och diplomatiska skönskrivningar

4 Vad man får prata om … och vad man verkligen inte nämner

5 Definition av mänsklig säkerhet Skydda människor från hot mot liv, säkerhet och mänskliga rättigheter Skydda grundläggande friheter Använda människors kunskap och styrkor Skapa system som ger människor byggstenar för överlevnad, värdighet och uppehälle FN kommission för mänsklig säkerhet rapport ”Human Security Now” (2003) Civilsamhället kan understyka behover av ett mänskligt säkerhetsperspektiv medan stater gömmer sig bakom klinisk, teknisk retorik gällande kärnvapen

6 Genus och nedrustning Obalans mellan respresentation av kvinnor och män i nedrustningsförhandlingar - genusbaserade roller – vem passar bättre? - sämre deltagarmöjligheter för kvinnor globalt (utbildning, social status etc.) Användande av genusfärgat språk - Kärnvapen som maskuliniserande – nedrustning som demaskuliniserande

7 Nordkorea: varför vapen? Nordkorea känner militärt hot från USA -Närmare 30 000 amerikanska soldater i Sydkorea -Brist på amerikanska säkerhetsgarantier till NK -”Axis of Evil” stämpeln USA går med på att förhandla först när NK lagt ner sitt kärnvapenprogram – NK kräver lättnader av ekonomiska sanktioner samt säkerhetsgarantier för att återuppta förhandlingarna Vikten av att se kopplingen mellan Nedrustning och Ickespridning aktualiseras!

8 Från provokationer till provsprängningar 1993 : misstankar om kärnvapenprogram, ekonomiska sanktioner 1994 : USA - Nordkorea avtal (avslutat kärnvapenprogram mot kärnkraftsassistans) 2000 : förseningar i kärnkraft, NK hotar återuppta kärnvapenprogram 2002 : Avslöjat kärnvapenprogram i brott mot 1994-års avtal, hårdare sanktioner, NK med på Bush ”axis of evil” lista 2003 : Utträde ur Ickespridningsavtalet 2003-framåt : Sexpartssamtal 9 oktober 2006 : NK kärnvapenprov 14 oktober 2006 : resolution 1718 i FN: s säkerhetsråd Flera provsprängningar planeras?

9 Hotet mot nedrustningsregimen Ickespridningsavtalets effektivitet och fortlevnad undermineras – risk för ökat utträde Risken för en våg av kärnvapenspridning ökar Fokus blir ännu starkare på spridningsproblematiken och nedrustning förblir i skuggan


Ladda ner ppt "Civila samhället och kärnvapennedrustning – vilken roll spelar vi och vilket ansvar har vi?"

Liknande presentationer


Google-annonser