Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Vad är EU:s uppförandekod? Seminar om ikke-spredning og eksportkontroll, Oslo 2 desember 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Vad är EU:s uppförandekod? Seminar om ikke-spredning og eksportkontroll, Oslo 2 desember 2005."— Presentationens avskrift:

1 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Vad är EU:s uppförandekod? Seminar om ikke-spredning og eksportkontroll, Oslo 2 desember 2005

2 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Vad är EU:s uppförandekod? Vilka är kriterierna i uppförandekoden? Vad gör uppförandekoden för att öka öppenheten och transparensen när det gäller krigsmaterielexport?

3 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Vilka är kriterierna i uppförandekoden? Situationen i mottagarlandet Situationen i den mottagande regionen Mottagarlandets och exportlandets internationella relationer

4 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Situationen i mottagarlandet Kriterium 2 Kriterium 3 Respekten för de mänskliga rättigheterna i det slutliga bestämmelselandet samt det landets respekt för internationell humanitär rätt Den interna situationen i det slutliga bestämmelselandet som en följd av existerande spänningar och väpnade konflikter

5 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Situationen i mottagarlandet Kriterium 7 Kriterium 8 Om det föreligger risk för att den militära tekniken eller krigsmaterielen kommer att avledas till ett annat ändamål inom köparlandet eller vidareexporteras på oönskade villkor Den exporterade militära teknikens eller materielens förenlighet med mottagarlandets tekniska eller ekonomiska förmåga, med beaktande av det önskvärda i att stater får sina legitima behöv på säkerhets- och försvarsområdet tillgodosedda med minsta möjliga användning av mänskliga och ekonomiska resurser till krigsmateriel

6 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Situationen i regionen kring mottagarlandet Kriterium 4 Bevarande av regional fred, säkerhet och stabilitet “Medlemsstaterna skall inte utfärda exportlicens om det finns en uppenbar risk för att den avsedda mottagaren skulle använda den militära teknik eller den krigsmateriel som skall exporteras på ett aggressivt sätt mot ett annat land eller hävda ett territoriellt krav med våld.”

7 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Mottagarlandets och det exporterande landets internationella relationer Kriterium 1 En exportlicens skall avslås om bifall skulle stå I strid med bl.a medlemsstaternas internationella förpliktelser och deras åtaganden att upprätthålla vapenembargon som beslutats av FN, EU samt OSSE “ Respekt för medlemsstaternas internationella förpliktelser och åtaganden, särskilt om de sanktioner som har antagits av FN:s säkerhetsråd eller av Europeiska unionen, avtal om icke- spridning och andra ämnen samt andra internationella förpliktelser.”

8 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Mottagarlandets och det exporterande landets internationella relationer Kriterium 5 Kriterium 6 Den nationella säkerheten för medlemsstaterna och de territorier i fråga om vilka en medlemsstat är ansvarig för de yttre förbindelserna, samt för vänligt sinnade och allierade länder Köparlandets uppträdande gentemot det internationella samfundet, i synnerhet i fråga om dess attityd till terrorism, arten av dess allianser och dess respekt för internationell rätt.

9 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Vad innebär kriterierna i EU:s uppförandekod? Kriterierna i EU:s uppförandekod utgör en bra grund för en ansvarsfull och restriktiv exportkontrollpolitik

10 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Ändringar i EU:s uppförandekod Uppförandekoden avses att antas som en gemensam ståndpunkt – ett politiskt starkare instrument Ändringar främst i kriterier 2 och 7 Uppdaterade hänvisningar till internationella rättsakter Användarguiden – instrument för att användas av nationella tillståndsmyndigheter

11 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Vad är EU:s uppförandekod? Vilka är kriterierna i EU:s uppförandekod? Hur bidrar uppförandekoden till att bidra öppenheten och öka transparensen?

12 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Hur bidrar EU:s uppförandekod till att öka öppenheten och öka transparensen?? Varför är det som är så bra med öppenhet? Vad måste vi göra för att vara öppna? Hur rapporterar EU:s medlemsstater?

13 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Vad är det som är så bra med öppenhet? Ger det internationella samfundet möjlighet att lita på ert exportkontrollsystem Ansvarighet inför riksdagen och allmänheten – bemötande av media och NGO:s Uppfylla internationella skyldigheter

14 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Vad måste vi göra för att vara öppna? Registrera export för försvarsändamål Leverera en årsrapport Förklara exportkontrollpolitik Ge information till internationella organisationer

15 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Hur rapporterar EU:s medlemsstater? Årsrapportering i enlighet med uppförandekoden För varje mottagarland: –Antal licenser som getts/avslagits –Totalt värde av licenser –Totalt värde av faktisk export (om tillgängligt) Vilket/vilka kriterier som ligger till grund för avslag

16 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Hur rapporterar Sverige? Regeringens årliga skrivelse till riksdagen förklarar den svenska exportkontrollpolitiken, i synnerhet exportkontrollens roll i ansträngningarna att främja icke- spridning

17 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Hur rapporterar Sverige? JA Värde av givna licenser Antal, mottagare och kriterium för avslag Värde av faktisk export Vilken sorts material som skall exporteras Följdleveranser Försvarsmaktens export Exportföretag, inklusive exportstatistik för de största exportörerna NEJ Värde av varje licens Värde av avslag Värde eller materialslag för överlåtelse av produkträttigheter

18 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Hur bidrar EU:s uppförandekod till att öka öppenheten och transparensen? Rapporteringssystemet i EU:s uppförandekod uppmuntrar till en transparent exportkontrollpolitik

19 M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Vad är EU:s uppförandekod? EU:s uppförandekod – en bra grund för en öppen och restriktiv exportkontrollpolitik


Ladda ner ppt "M I N I S T R Y F O R F O R E I G N A F F A I R S Vad är EU:s uppförandekod? Seminar om ikke-spredning og eksportkontroll, Oslo 2 desember 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser