Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Det interna förtroendet (politiker och verksamhet) Peter Garpenby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Det interna förtroendet (politiker och verksamhet) Peter Garpenby."— Presentationens avskrift:

1 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Det interna förtroendet (politiker och verksamhet) Peter Garpenby IHS, Linköpings universitet PrioriteringsCentrum, Linköping

2 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Kan man lita på sjukvårdsupplysningen? ”Ibland undrar jag om inte sjukvårdsupplysningen är en propp istället för hjälp. Det är svårt att ta sig in i sjukvården.” En mamma som är tacksam för att Linköping har en helt underbar barnklinik ÖC 26 januari 2006,s.B15

3 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. ”Vi bromsar inte, vi prioriterar” ”Tyvärr tror många att vi bromsar dem till sjukvården. Vi försöker dock bara prioritera så att de mest akut sjuka kommer till läkare, med mera._ _ _ Många gånger hör vi folk säga att ’jag som har betalt landstingsskatt i hela mitt liv.” Det är dock inte detta vi grundar våra medicinska bedömningar på.” En propp i sjukvården ÖC 8 februari 2006, s.B15

4 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. ”Vi bromsar inte, vi prioriterar” ”Vi på gräsrotsnivå får dagligen ta emot klagomål på sjukvården, de flesta av oss har dock aldrig träffat våra landstingspolitiker, eller ens röstat fram dessa herrar.” En propp i sjukvården ÖC 8 februari 2006, s.B15

5 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Externt förtroende Internt förtroende Den representativa sidanDen genomförande sidan Politiska utspel Medborgardialog Vardagliga möten Likabehandling Motivering

6 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Relationen politik-verksamhet Den hierarkiska modellen Det enkelriktade förtroendet Den kontraktuella relationen Det dubbelriktade förtroendet

7 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Det dubbelriktade förtroendet Fråga? Vad ska det vara bra för? Svar: Landstinget eller kommunen är inget företag Vi finansierar en hel del nyttigheter kollektivt Vi måste alla dela på resurserna så att det upplevs som rättvist

8 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Arbetsformer UnderlagVärderingarMötesplatser Fyra komponenter för att bygga förtroende Åsikter Respekt Neutralitet Stabilitet Behovs- analys EBM CUA Mål Definitioner Gränser Dialog Identitet Förståelse

9 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Procedurrättvisa – en grund för internt förtroende 30 års forskning Thibaut & Walker, 1975 Forskning både i form av sociala experiment och studiet av faktiska konflikter Uppfattning om ”rättvisa” i proceduren gör det lättare att acceptera beslut över tiden Mycket av denna forskning handlar om ”rättsväsendet” – polis, domstolar etc.

10 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Procedurrättvisa – vilka villkor? 1)Att delta med egen uppfattning (voice) 2)Att alla uppfattningar behandlas med värdighet och respekt 3)Neutralitet – respektera regler och fakta 4)Beslutfattarens trovärdighet (stabilitet)

11 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Möjlighet att delta (voice) Den mest centrala faktorn Att kunna framföra sin mening, men inte att medverka i alla beslut

12 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Att alla uppfattningar behandlas med värdighet och respekt Att framförda uppfattningar respekteras och får ”medverka” på lika villkor Att uppfattningar bedöms mer efter innehåll än efter person ”Respect shown for their rights and for their status within society”

13 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Neutralitet – regler och fakta Viktigt att skilja på fakta och värderingar Viktigt att fakta ligger till grund för beslut Viktigt att etablera regler för hur fakta ska samlas in och bearbetas

14 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Beslutsfattarens trovärdighet Viktigt att visa att olika argument som framförts har blivit seriöst behandlade Viktigt att kunna visa hur argument har uppfattats och varför dessa har accepterats eller inte accepteras Viktigt att procedurerna inte ändras utan rimlig grund

15 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Beslutsunderlag Behovsanalys Behandlingars kliniska effekt (EBM) Kostnadseffektivitet (QALY) Uppfattningar från patient & allmänhet Uppfattningar från vårdpersonal

16 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Värderingsplattform Mål och definitioner Hälsa & behov Gränser och nivåer Normativ checklista

17 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. ”Normativ checklista” Explicit diskussion om behov och solidaritet Vilka behov är acceptabla och på vilken nivå ska dessa ligga? Vilket mål gäller för insatser: biologisk hälsa, totalt välbefinnande eller stärka individens autonomi? När vi talar om livskvalitet: är det tillräcklig eller minimal nivå? Hur bred syn ska vi ha på sjukdomsbörda: patientens eller familjens?

18 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Förtroendeskapande mötesplatser Utveckla dialog Skapa samsyn Förbättra förståelse Tillit Långsiktighet

19 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. ”Förtroende, både vad gäller individer och institutioner, är svårt att förtjäna men lätt att förstöra.” Bo Rothstein ”Sociala fällor och tillitens problem” 2003, s. 199

20 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. MÅLET Internt förtroende trots olika roller !


Ladda ner ppt "PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Det interna förtroendet (politiker och verksamhet) Peter Garpenby."

Liknande presentationer


Google-annonser