Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND"— Presentationens avskrift:

1 HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND
Malmö 12 november 2014 Rättssäkerhet EES-medborgare Personer med missbruksproblematik Studerande Normöverskott Jobbstimulans Fritidspeng 1

2 RÄTTSSÄKERHET Legalitet Objektivitet Offentlighet Inom rimlig tid
Överklagbart Är rättssäkerhet samma som rättvisa? Socialtjänstens uppdrag? 2

3 EES-MEDBORGARE Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd?
Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte? Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? 3

4 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK
Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på behandling? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gäller missbrukare, användas som avslagsbeslut om missbrukare inte fullföljer uppgjord plan? 4

5 STUDERANDE Har studerande rätt till försörjningsstöd?
Kan vi kräva att studerande på grundvuxnivå tar studielån? Vilka bedömningar ska göras vid ansökan från sambor där den ena parten är studerande? 5

6 NORMÖVERSKOTT Vilka saker har betydelse för hur länge ett normöverskott ska räknas med? Vad sa Regeringsrätten om att bevilja matpengar trots betydande normöverskott som används till att betala privata lån? 6

7 JOBBSTIMULANS Fortfarande göra så gott man kan
Behöver inte vara ny/ökad inkomst Måste haft bistånd sex månader i följd Inkomst av anställning Gäller för person, inte för hushåll Gäller för person, inte kommunbundet Möjligt att spara (Åldersgränsen för praktikkrav tagits bort + ungdomsinkomstgräns höjts) 7

8 FRITIDSPENG Andra halvåret 2014
Nya regeringen vill satsa på att höja riksnormen istället Föreslår att handläggningsdagen ska vara avgörande för om fritidspeng ska kunna beviljas eller inte Övergångsregel i socialtjänstförordning om gräns på kronor för 2014 8

9 FRITIDSPENG MÅLGRUPP Årskurs 4 – 9 Har försörjningsstöd
Haft försörjningsstöd sex månader under senaste tolvmånadersperioden Hälften vid växelvis boende 9

10 FRITIDSPENG KRAV PÅ AKTIVITETEN
Regelbunden Ledarledd Främja aktivt deltagande i samhällets gemenskap 10


Ladda ner ppt "HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND"

Liknande presentationer


Google-annonser