Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND Rättssäkerhet EES-medborgare Personer med missbruksproblematik Studerande Normöverskott Jobbstimulans Fritidspeng Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND Rättssäkerhet EES-medborgare Personer med missbruksproblematik Studerande Normöverskott Jobbstimulans Fritidspeng Malmö."— Presentationens avskrift:

1 HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND Rättssäkerhet EES-medborgare Personer med missbruksproblematik Studerande Normöverskott Jobbstimulans Fritidspeng Malmö 12 november 2014

2 RÄTTSSÄKERHET Legalitet Objektivitet Offentlighet Inom rimlig tid Överklagbart Socialtjänstens uppdrag? Är rättssäkerhet samma som rättvisa?

3 EES-MEDBORGARE Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte? Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd?

4 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gäller missbrukare, användas som avslagsbeslut om missbrukare inte fullföljer uppgjord plan? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på behandling?

5 STUDERANDE Vilka bedömningar ska göras vid ansökan från sambor där den ena parten är studerande? Kan vi kräva att studerande på grundvuxnivå tar studielån? Har studerande rätt till försörjningsstöd?

6 NORMÖVERSKOTT Vad sa Regeringsrätten om att bevilja matpengar trots betydande normöverskott som används till att betala privata lån? Vilka saker har betydelse för hur länge ett normöverskott ska räknas med?

7 JOBBSTIMULANS Fortfarande göra så gott man kan Behöver inte vara ny/ökad inkomst Måste haft bistånd sex månader i följd Inkomst av anställning Gäller för person, inte för hushåll Gäller för person, inte kommunbundet Möjligt att spara (Åldersgränsen för praktikkrav tagits bort + ungdomsinkomstgräns höjts)

8 FRITIDSPENG Andra halvåret 2014 Nya regeringen vill satsa på att höja riksnormen istället Föreslår att handläggningsdagen ska vara avgörande för om fritidspeng ska kunna beviljas eller inte Övergångsregel i socialtjänstförordning om gräns på 1 500 kronor för 2014

9 FRITIDSPENG MÅLGRUPP Årskurs 4 – 9 Har försörjningsstöd Haft försörjningsstöd sex månader under senaste tolvmånadersperioden Hälften vid växelvis boende

10 FRITIDSPENG KRAV PÅ AKTIVITETEN Regelbunden Ledarledd Främja aktivt deltagande i samhällets gemenskap


Ladda ner ppt "HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND Rättssäkerhet EES-medborgare Personer med missbruksproblematik Studerande Normöverskott Jobbstimulans Fritidspeng Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser