Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Västerås stad 2014 - 2018 Stadsledningskontoret Kristina Olström 021 39 15 45.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Västerås stad 2014 - 2018 Stadsledningskontoret Kristina Olström 021 39 15 45."— Presentationens avskrift:

1 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Västerås stad 2014 - 2018
Stadsledningskontoret Kristina Olström

2 Bestämmelser om arvoden och ersättningar
Allmänna bestämmelser Arvoden Andra ersättningar Ersättning för kostnader Gemensamma bestämmelser

3 Bestämmelser om arvoden och ersättningar
1. Allmänna bestämmelser § 4 Kommunallagen Ersättningsberättigande sammanträden m.m. KF , KS och nämnder, nämndutskott, nämndberedningar Partigruppsmöten (inför KF, ett möte per KF) Deltagande i projektgrupper, arbetsgrupper, konferens, informationsmöten, studiebesök eller liknande, direkt samband med det kommunala uppdraget Studiebesök i verksamheten som planerats av nämnd Möten med utomstående myndighet och organisationer Förrättare av begravning, ersätts med ett sammanträdesarvode .

4 Bestämmelser om arvoden och ersättningar
Arvodesprinciper (95 % av Riksdagens basarvode, 1 nov 2014, kr) Årsarvoden Sammanträdesarvode Arvode för besök i verksamheten mm

5 Bestämmelser om arvoden och ersättningar
Sammanträdesarvode 1,2 % av ett basarvode , 695 kr 1 november 2014 Dubbelt arvode om minst 6 timmar och börjat senast 11.00 Inget arvode om sysselsatt 40 % eller mer, dock utgår sammanträdesarvode till alla som deltar i KF Västerås stads revisorer erhåller inte arvode Arvode utgår inte vid protokollsunderskrifter

6 Bestämmelser om arvoden och ersättningar
Arvode för besök i verksamheten Av nämnd planerat besök i verksamheten Ersätts med 0,70 % ett basarvode (406 kr) för en hel dag för förtroendevald som inte förlorar arbetsinkomst eller Ersätts för förlorad arbetsinkomst om den är större än 0,7 % av ett basarvode (406 kr) Högst 2 heldagsbesök eller 4 halvdagsbesök För fler besök eller de som inte planerats av nämnd utgår ingen ersättning

7 Bestämmelser om arvoden och ersättningar
3. Andra ersättningar Pension Förlorad arbetsinkomst Ersättning för fritidsstudier som har betydelse för förtroendeuppdraget (kostnader styrkas)

8 Bestämmelser om arvoden och ersättningar
Förlorad arbetsförtjänst Högst 0,7 % av ett basarvode per timme 406 kr, max 8 timmar, påbörjad timme anses utgöra en halv timme Ersättningsberättigat sammanträde En- eller flerdagsförrättning Partigruppsmöten inför KF (efter 16.00, förlorar inkomst) Förrättning av begravning Besök i verksamheten Intyg om inkomstens storlek ska lämnas av den förtroendevalde

9 Bestämmelser om arvoden och ersättningar
4. Ersättning för kostnader Resekostnader (bil 2,90 kr/km, cykel 9 kr/mil och buss) Kostnader för parkering (kvitto, samband med resekost) Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjukkostnad styrkas) Förtroendevald med funktionsnedsättning (kostnad styrkas) Övriga kostnader (prövas av ag-delegationen)

10 Bestämmelser om arvoden och ersättningar
5. Gemensamma bestämmelser Tolkning av bestämmelserna Utbetalning (månaden efter, ordinarie lönerutiner)


Ladda ner ppt "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Västerås stad 2014 - 2018 Stadsledningskontoret Kristina Olström 021 39 15 45."

Liknande presentationer


Google-annonser