Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2015-03-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2015-03-12."— Presentationens avskrift:

1 Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2015-03-12

2 Varför en idé om hälsosam vårdmiljö? Alla medlemmar har rätt till ett hållbart arbetsliv där vi värderas efter vår kunskap och insats och har de bästa villkoren. En ny idé ska tillsammans med en handlingsplan ge handlingskraft och inspiration till medlemmar och förtroendevalda att åstadkomma förändringar. För att tydliggöra vad Vårdförbundet tycker inom området och vad vi menar med en hälsosam vårdmiljö.

3 Hälsosam vårdmiljö på kongressen 2014 Vår nuvarande idé antogs av kongressen. Under kongressperioden 2011-2014 har många medlemmar vittnat om att arbetsmiljön blivit sämre. Många av motionerna på kongressen handlade om hälsosam vårdmiljö. Under åsiktstorgen på kongressen 2014 gjordes många medskick till arbetet med en ny idé om hälsosam vårdmiljö. Flera av medskicken handlade om ett tydligt idéprogram, att ta fram en operativ strategi och tydliggöra skillnaden mellan vårdmiljö och arbetsmiljö.

4 Uppdraget från kongressen 2014 Kongressen 2014 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att i dialog inom organisationen ta fram en ny idé om hälsosam vårdmiljö som kongressen per capsulam fattar beslut om den 25-29 maj 2015.

5 Övergripande mål om hälsosam vårdmiljö Vision 2018: Vi ska skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Prioriterat område under kongressperioden 2014- 2018: Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider.

6 Så definierar vi hälsosam vårdmiljö "En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås."

7 Fyra processer i arbetet med idén Kunskapskartläggning med aktuell forskning utgör en grund för idén. Ny idé om hälsosam vårdmiljö tas fram. Handlingsplan med verktyg och metoder ger vägledning om hur vi uppnår en hälsosam vårdmiljö. Organisation - när idén och handlingsplanen är klara påbörjas arbetet med att se över hur vi behöver arbeta i Vårdförbundet för att uppnå idén.

8 Mötesplatser för dialog Studiecirklar om hälsosam vårdmiljö genomförs med förtroendevalda och medlemmar i hela landet med start i januari. Politiska diskussioner i förbundsstyrelsen och förbundsrådet. Temavecka med kongressombud om idén om hälsosam vårdmiljö och idén om vården.

9 Samlad information finns på webbplatsen På webbplatsen https://www.vardforbundet.se/Om- Vardforbundet/Halsosam-vardmiljo/ finns samlad information om arbetet med idén.https://www.vardforbundet.se/Om- Vardforbundet/Halsosam-vardmiljo/ Ta del av kunskapskartläggningen, som utgör en viktig grund för idén och fortsatt kompetensutveckling: https://www.vardforbundet.se/Om- Vardforbundet/Halsosam- vardmiljo/Kunskapskartlaggningen-ar-klar/ https://www.vardforbundet.se/Om- Vardforbundet/Halsosam- vardmiljo/Kunskapskartlaggningen-ar-klar/ Studiecirkelmaterialet hittar du här: https://www.vardforbundet.se/Om- Vardforbundet/Halsosam-vardmiljo/Material-till- studiecirklar/ https://www.vardforbundet.se/Om- Vardforbundet/Halsosam-vardmiljo/Material-till- studiecirklar/


Ladda ner ppt "Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2015-03-12."

Liknande presentationer


Google-annonser