Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dolda funktionsnedsättningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dolda funktionsnedsättningar"— Presentationens avskrift:

1 Dolda funktionsnedsättningar

2 Detta pass En kort genomgång av NPF Aspergers syndrom ADHD/ADD Strategier och bemötande Anpassa din förening Filmen ”Jag har ADHD” från Riksförbundet Attention

3 Vad är NPF? NPF betyder Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – har sin grund i hur hjärnan fungerar. Vanliga diagnoser: ADHD/ADD Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd Tourettes syndrom Tvångssyndrom – OCD Riksförbundet Attention.

4 Vanliga svårigheter Reglering av uppmärksamhet Impulskontroll och aktivitetsnivå Samspelet med andra människor Inlärning och minne Att uttrycka sig i tal och skrift Motoriken

5 Ung med NPF Vanligt att man hamnar utanför Impulsiva: olämpliga kompisgäng Inåtvända: Ensamhet Dåligt självförtroende och låg självkänsla Vanligt med depression Otroligt viktigt med stöd och hjälp

6 Aspergers syndrom Svårigheter i kontakten med andra människor Specialintressen Svårigheter med kommunikation med andra – verbalt och kroppsspråk

7 Aspergers syndrom Bristande motorik Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar Säregna eller ovanliga sinnesintryck

8 ADHD/ADD Uppmärksamhetsproblem: Koncentrationssvårigheter
Slarvighet/glömskhet Lättstördhet Svårt att slutföra saker och blir lätt uttråkad

9 ADHD/ADD Impulsivitet: Starka och svårkontrollerade känsloreaktioner
Svårt att lyssna på andra Svårt att hantera ostrukturerade situationer Svårt att vänta på sin tur/avbryter

10 ADHD/ADD Överaktivitet: Svårt att varva ned och sitta stilla
Hos barn är överaktiviteten ofta fysisk Hos vuxna visar den sig bland annat genom sömnproblem och rastlöshet

11 Bemötande och strategier
Ta hänsyn till en ojämn prestationsförmåga Undvik att ge muntliga instruktioner i flera led Var tydlig. Använd gärna: Vad hörde du mig säga?

12 Bemötande och strategier
Våga fråga: Vad behöver du? Vad fungerar för dig? Var tydlig med roller och förväntningar Ha anteckningsblock och pennor tillgängligt på möten

13 Bemötande och strategier
Almanacka En egen pärm och egen plats i föreningslokalen Tidshjälpmedel Tydlig info på Whiteboards och anslagstavlor

14 Bemötande och strategier
Tydlig struktur på träffar, undvik oförutsägbarhet Jobba med specifika och mätbara mål Delaktighet

15 Bemötande och strategier
Skriv ned efter viktiga möten: Detta har vi pratat om Det här kommer vi att göra nästa gång Detta ska du göra till nästa gång

16 Medlems-eller styrelsemöten
Tydlig dagordning Bestäm innan hur lång tid mötet ska vara Paus efter 45 minuter Tydlig talarlista. Rundor eller handuppräckning Skicka ut påminnelser per mail dagen innan Sms-påminnelser samma dag som mötet Ur materialet ”Superhjältar” 2012 från Stockholms tjejjour

17 Utbildningar och studiecirklar
Tydlig dagordning En alternativ läslista för de med läs-och skrivsvårigheter Ska ni hålla i en föreläsning, håll en sammanfattning i början om vad ni kommer prata om Ur materialet ”Superhjältar” 2012 från Stockholms tjejjour

18 Utbildningar och studiecirklar
Minska användningen av metaforer och liknelser – använd konkret och tydlig kommunikation Skicka ut påminnelser om datum för utbildningar och studiecirklar Sms-påminnelser samma dag som utbildningen/studiecirkeln Ur materialet ”Superhjältar” 2012 från Stockholms tjejjour

19 I lokalen Ha en tydlig struktur för papper, investera gärna i pärmar och mappar Märk pärmar, mappar och lådor med innehållet Ha material eller liknande på samma plats så det är enkelt att hitta

20 I lokalen Samla inte på er för mycket saker, det blir rörigt och svårt att hitta Ha inte en klocka som tickar, investera hellre i en digital Försök reducera störande ljud såsom fläktar Skriv upp viktigt info och ha den väl synlig

21 Respekt Visa individen respekt. Ingen person är ett handikapp utan först och främst en individ med en egen unik personlighet

22 Film Filmen Jag har adhd från Riksförbundet Attention: https://www.youtube.com/watch?v=yeQf CR8p5EA För mer info se


Ladda ner ppt "Dolda funktionsnedsättningar"

Liknande presentationer


Google-annonser