Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

§ Patientens upplevelse och värdering av vårdkvalitet – En jämförelse före och efter kommunalisering av hemsjukvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "§ Patientens upplevelse och värdering av vårdkvalitet – En jämförelse före och efter kommunalisering av hemsjukvården."— Presentationens avskrift:

1 § Patientens upplevelse och värdering av vårdkvalitet – En jämförelse före och efter kommunalisering av hemsjukvården

2 Enkätstudien genomfördes med deltagare från Dalarnas samtliga 15 kommuner. Vi använde oss av instrumentet KUPP (Kvalitet ur Patientens Perspektiv) 416 patienter bjöds in, 162 tackade ja till deltagande (38,9%) Medelålder 79,3 år

3 Syfte Undersöka hur hemsjukvårdspatienter och patienter med regelbundet planerade hembesök upplever och värderar vårdkvalitet i kommunal hemsjukvård, identifiera förbättringsområden ur patientens perspektiv samt att jämföra resultatet av studien med motsvarande studie gällande landstings­ ansluten hemsjukvård som gjordes 2012.

4 Frågeställningar Hur upplever patienterna kvalitet i hemsjukvården? Hur värderar patienterna betydelsen av olika kvalitetsaspekter i hemsjukvården? Vilka förbättringsområden kan ses för att förbättra vårdkvaliteten ur patientens perspektiv? Vilka likheter och skillnader finns, vid jämförelse med den föregående studien som gjordes 2012?

5 Vad är åtgärdsindex?

6 Patienternas värdering av vårdkvalitet i hemsjukvården

7 Slutsats Patienterna var nöjda med bemötande av patient och anhöriga samt tillgång till nödvändiga hjälpmedel Områden där brister kan ses rörde delaktighet i den egna vården, patientinformation och hjälp med symtomkontroll. En tydlig satsning på personcentrerad omvårdnad skulle kunna öka patienternas upplevelse av vårdkvalitet, för att åstadkomma detta behöver hela organisationen (vårdpersonal, chefer och politiker) sträva mot samma mål.

8 Tack för oss! Kontaktuppgifter: Maria C Brodén, maria.broden@falun.semaria.broden@falun.se Kerstin L Sandgren, kerstin.sandgren@malung-salen.sekerstin.sandgren@malung-salen.se


Ladda ner ppt "§ Patientens upplevelse och värdering av vårdkvalitet – En jämförelse före och efter kommunalisering av hemsjukvården."

Liknande presentationer


Google-annonser