Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi fostrar en ny generation av hjälpare Finlands Röda Kors ungdomsverksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi fostrar en ny generation av hjälpare Finlands Röda Kors ungdomsverksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Vi fostrar en ny generation av hjälpare Finlands Röda Kors ungdomsverksamhet

2 Vi fostrar en ny generation av hjälpare Mål för fostran Organisationens mål för fostran: I Röda Korset växer barnet och den unga upp med värderingar som respekterar liv och främjar tolerans. Man vågar ställa sig på det godas sida, tro på empatiska gärningar och närvarons kraft. Man vågar hjälpa, tala för dem som behöver stöd och ta ställning – man vågar vara människa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen, 2011

3 Vi fostrar en ny generation av hjälpare Allmänt Ungdomsverksamhet för unga under 29 år 7-12 år gamla barn deltar i klubb- och lägerverksamheten. 13–17 år gamla ungdomar deltar i ungdoms- och första hjälpen-grupper samt läger, arrangerar och deltar i kortvariga jippon, kampanjer och projekt samt tar del av internationella läger, studieresor och grupputbyten. 18–28 år gamla unga vuxna arrangerar och deltar i kortvariga jippon, kampanjer och projekt, deltar i verksamhet inom humanitär rätt, första hjälpen-grupper, vänverksamhet, fungerar som ungdomsdelegater, deltar i internationell verksamhet samt verkar i olika ledar-, utbildnings- och förtroendeuppdrag.

4 Vi fostrar en ny generation av hjälpare Strategi för ungdomsverksamheten 2014-2020 ”Vi hjälper unga i behov av stöd och fostrar en ny generation av hjälpare.” Strategiska mål: Vi stöder socialt stärkande och välmående bland barn och unga. De unga är en del av hjälpberedskapen. De unga påverkar i samhället och inom organisationen.

5 Vi fostrar en ny generation av hjälpare Reddie Kids Målgrupp barn i åldern 7–12 Regelbunden och långsiktig verksamhet som ordnas av lokalavdelningen. Klubben leds av en minst 15 år gammal, utbildad ledare. Genom klubbverksamheten bekantar sig barnen med Röda Korsets värderingar och verksamhet. Tre huvudteman Röda Korset, första hjälpen, mångfald. Ledarutbildning och handbok.

6 Vi fostrar en ny generation av hjälpare Ungdomsgruppverksamhet Handbok för ungdomsgruppverksamhet. Erbjuder unga i åldern 13-17 möjligheten att påverka sin näromgivning samt ta ställning för en bättre vardag och de utsatta. En ungdomspromo kan leda en ungdomsgrupp. Ungdomspromoutbildning.

7 Vi fostrar en ny generation av hjälpare Internationell ungdomsverksamhet Tanken är att öka de ungas internationella växelverkan, samförstånd samt tolerans. De internationella möjligheterna för FRK:s unga främjas och finansieras med hjälp av Folke Bernadottes minnesfond. Internationella läger: FRK:s medlemmar kan söka till internationella läger som ordnas av andra länders nationella föreningar. Vi bjuder också deltagare från andra nationella föreningar med på internationella läger som ordnas i Finland. Studieresor: utbildning och konferenser samt studieresor för olika frivilliggrupper. Studieresorna har alltid ett tema och en begränsad arbetstid. Målet är att dela med information och god praxis samt öka växelverkan mellan unga från olika länder. Samarbete med närområden: centralbyrån och distrikten i fråga koordinerar samarbetet mellan närområden. För tillfället Savolax- Karelen (samarbete med Karelens RK) och Lappland (med Barents- länderna).

8 Vi fostrar en ny generation av hjälpare Ungdomsdelegatverksamheten Till utbildningen väljs 18–28 år gamla ungdomsmedlemmar i FRK, vilka har goda kunskaper i engelska samt erfarenhet av organisations- och frivilligarbete. Organisationsutvecklingsarbetet är lokal verksamhet som finansieras med bl.a. katastroffondens finanser. Målet är att hjälpa en annan nationell förening i att utveckla sin ungdomsverksamhet och dess strukturer. FRK har samarbetsprojekt med andra nationella föreningar kring olika teman. Ungdomsdelegaterna verkar också aktivt inom hemlandets verksamhet samt som frivilliga ledare på studieresor.

9 Vi fostrar en ny generation av hjälpare De ungas vänverksamhet De unga fungerar som ungas vänner unga vuxna fungerar som åldringars vänner i enstaka uppgifter t.ex. Iloa ystävyydestä-evenemang, erövring av ålderdomshem man bekantar sig med vänverksamheten i läroanstalter de unga är vänverksamhetens kunder (de ungas skyddshus).

10 Vi fostrar en ny generation av hjälpare Lägerverksamheten Arrangeras av avdelningarna och distrikten olika teman och innehåll ordnas för barn, unga och familjer lägerverksamhetens utbildning lägerledare lägerchef Kuva: Santtu Hyytinen, 2011

11 Vi fostrar en ny generation av hjälpare Kommunikation Nätsida: https://rednet.punainenristi.fi/u nga https://rednet.punainenristi.fi/u nga Blogg Henry goes live www.henrygoeslive.com www.henrygoeslive.com Facebook: FRC youth, Punaisen Ristin Nuoret Rednet Broschyr om ungdomsverksamheten Broschyren ”Mera ungdomar med”

12 Vi fostrar en ny generation av hjälpare Utbildningar Reddie Kids-ledarutbildning ungdomspromoutbildning utbildning inom lägerverksamheten(läger- ledare, lägerchefer) ungdomsutbildare ca. 40 utbildarutbildning Kuva: Alejandro Lorenzo, 2011

13 Vi fostrar en ny generation av hjälpare Förtroendeverksamhet Ungdomarnas årsmöte varje höst den riksomfattande ungdomskommittén distriktens ungdomsutskott och -kommittéer distriktens ungdomsforum anvisningar åt distriktens ungdomskommittéer Kuva: Jani Rutanen, 2014


Ladda ner ppt "Vi fostrar en ny generation av hjälpare Finlands Röda Kors ungdomsverksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser